Main Menu
User Menu

Military history website

Stanné právo nad 21. LID 1914

Diskuse

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Zdravím všechny. Narazil jsem na informaci, že v srpnu 1914 vyhlásil gen. Potiorek nad 21. pěší divizí zeměbrany stanné právo. Co si pod tím mám představit? Díky za info
URL : https://www.valka.cz/Stanne-pravo-nad-21-LID-1914-t184575#538600Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Úplně přesně to nevím, ale jelikož se nikdo jiný neodhodlal odpovědět - je to podobné, jako když se vyhlásí stanné právo v civilu. Tzn. omezí se svobody (je otázka jaké se dají omezit na frontě svobody...) a zavedou přísnější tresty a rychlejší vynášení rozsudků (především tedy trest smrti) za některé prohřešky. Myslím, že konkrétní výčet toho, co to znamená, je součástí toho rozkazu o stanném právu, o tom že by existovala obecná pravidla nevím.
URL : https://www.valka.cz/Stanne-pravo-nad-21-LID-1914-t184575#546847Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Vážený kolego jok1955,
podle studentské práce Kateřiny Nové: Čeští vojáci za první světové války v rakousko-uherské armádě, došlo k tomu na začátku války se Srbskem, cituji: "Dne 14. srpna začaly jednotky 21. zeměbranecké divize stoupat do svahů Cerske planiny (viz příloha 10), kde očekávali střetnutí s protivníkem. Pochodové formace se v důsledku bojů jednotlivých skupin se srbskými komity postupně rozpadaly. V dalším průběhu postupu zasáhla vojáky silná bouřka, takže jednotlivé prapory ztratily definitivně spojení s veliteli. V ranních hodinách 16. srpna přepadly naprosto vyčerpané zeměbrance srbské jednotky podporované dělostřelectvem. Generál Giesl se na základě informací od velitele zeměbranecké divize Przyborského rozhodl pro stažení jednotek a jejich následné soustředění v obci Lipolist. Na svazích Ceru se ve večerních hodinách sešly různé roty z pluků zeměbranecké divize, které se zde snažil zachytit a k novému boji zorganizovat generálmajor Alois Podhajský. Zeměbranci zahájili v ranních hodinách 17. srpna ústup do Lipolistu, takže důležitý prostor Cerske planiny byl dobrovolně a za cenu velkých ztrát na životech přenechán Srbům. Velitel balkánských sil generál Potiorek následně vyhlásil nad celou divizí stanné právo, neboť i náčelník štábu Conrad von Hötzendorf spatřoval neúspěch srpnové ofenzivy v selhání 21. zeměbranecké divize. Toto stanné právo následně zrušil císař František Josef I. Dne 19. srpna pak zahájily rakousko-uherské jednotky ústup za Drinu. Plzeňští zeměbranci ustupovali za řeku Drinu o den později a ocitli se tak opět ve vesnici Amajlija."


Zdroj
Kateřina Malá: Čeští vojáci za první světové války v rakousko-uherské armádě, ZČU FF, Plzeň 2014
URL : https://www.valka.cz/Stanne-pravo-nad-21-LID-1914-t184575#546853Version : 0
MOD