Main Menu
User Menu

Military history website

Štefánik, Milan Rastislav

     
Příjmení:
Surname:
Štefánik
Jméno:
Given Name:
Milan Rastislav
Jméno v originále:
Original Name:
Milan Rastislav Štefánik
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:

Hodnost:
Rank:
generál in memoriam
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
PhDr.
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
21.07.1880 Kosaras /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
04.05.1919 Ivanka pri Dunaji /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
Ministerstvo války, ministr
Jiné významné skutečnosti:
Other Notable Facts:
-
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
Fidler, Jiří: Generálové legionáři. Brno 1999.
URL : https://www.valka.cz/Stefanik-Milan-Rastislav-t13202#375527Version : 0
MOD
     
Name:
Surname:
Štefánik
Name:
Given Name:
Milan Rastislav
Name in the original:
Original Name:
Milan Rastislav Štefánik
General education:
General Education:
DD.09.1890-DD.06.1893 State lyceum, Pozsony
DD.09.1893-DD.06.1894 the Royal gymnasium, Sopron
DD.09.1894-DD.07.1898 the Royal gymnasium, Sarvas
DD.10.1898-DD.10.1900 Czech technical university, Prague
DD.10.1900-DD.10.1904 Karlo-Ferdinand university, faculty of arts
Military education:
Military Education:
DD.01.1915-DD.05.1915 Pilot school, Chartres
Officer ranks:
Officer Ranks:
13.05.1915 a lieutenant in the French army
17.09.1915 lieutenant of the French army
13.10.1916 captain in the French army
22.05.1917 major of the French army
15.01.1918 lieutenant colonel of the French army
18.06.1918 brigadier general the French army
14.10.1918 , lieutenant general of the legions
07.05.2004 general in memoriam
the Course of military service:
Military Career:
DD.01.1915-DD.05.1915 military studies, Chartres
DD.05.1915-DD.09.1915 pilot Squadron MF-54, the western european theater of war
DD.09.1915-DD.11.1915 pilot Squadron MFS-99, the balkan theater of war
DD.11.1915-DD.02.1916 hospital nursing
DD.02.1916-DD.07.1916 health vacation
DD.07.1916-DD.10.1916 member of the French military mission in Russia, the eastern european theater of war
DD.10.1916-DD.11.1916 member of the French military mission in Romania, the eastern european theater of war
DD.11.1916-DD.10.1918 deputy chairman of the Czechoslovak national council
DD.10.1918-DD.11.1918 the minister of war of the provisional czechoslovak government
DD.11.1918-DD.05.1919 the secretary of war Republic of czechoslovakia
Honors:
Awards:

DD.MM.1914

Řád Čestné legie 5. třída
Order of Legion of Honour 5th Class
Ordre de la Légion d'Honneur Chevalier
-

DD.MM.1915

Válečný kříž
Croix de Guerre
-

DD.MM.1916

Řád Sv. Vladimíra 4. třída s meči a mašlí
Order of St. Vladimir 4th Class with Swords and Bow
Орден Святого Владимира 4-я степень с мечами
-

DD.MM.1917

Řád Čestné legie 4. třída
Order of Legion of Honour 4th Class
Ordre de la Légion d'Honneur Officier
-

DD.MM.1918

Válečný záslužný kříž
War Merit Cross
Croce al Merito di Guerra
-

DD.MM.1918

Řád Sv. Mořice a Sv. Lazara rytíř (5. třída)
Order of St. Maurice and St. Lazarus Knight (5th Class)
Ordine Di San Maurizio E San Lazzaro
-

DD.MM.1919

Řád Čestné legie 3. třída
Order of Legion of Honour 3rd Class
Ordre de la Légion d'Honneur Commandeur
-

DD.MM.1919

Válečný kříž 1918
War Cross 1918
in memoriam

DD.MM.1919

Revoluční medaile
Revolutionary Medal
in memoriam


Note:
Note:
01.07.2009-DD.MM.YYYY after the general Štefánikovi certificate awarded honorary názov Freight wing drop tanks and practice weapons

Processed on the basis of the grant, the the Ministry of defence of the CZECH republic and the Civic association valka.cz
Source:
Sources:

.
URL : https://www.valka.cz/Stefanik-Milan-Rastislav-t13202#375529Version : 0
MOD
Brig. gen Milan Rastislav Štefánik


. o. b.: 21.7.1880, Košariská
zomr.: 4.5.1919, Ivanka pri Dunaji


Born sa 21. júla 1880 in Košariskách in the family or farára Paul Stefanik. Ako deväťročný odišiel from the house to the Šamorína to the sa prepared on the strednú school. Stredoškolské štúdium started on or lýceu in Bratislave. Zapísal to the university, the department of astronómia, ktorý sa vtedy university on filozofickej fakulte. Cieľom Štefánikovho ďaľšieho pôsobenia sa became Paris. Arrived here 28. November 1904. Scientifically najúspešnejší bol pre Stefanik year 1906, has ever explored uverejnil seven scientific work.

Začiatok army Stefanik neprekvapil, because it začiatok predvídal I niekoľko years predtým. Vzhľadom on his bad zdravotný status, however, I couldn't right odísť on the front and got the sa there to začiatkom in 1915. Nastúpil to military pilots school in Chartres and the day 11. April fool's day received the diploma of the pilot and hodnosť desiatnika. In the rank of ensign then nastúpil on the front, where there výskumné years ago. Aj ako aviator, however, mal still on the mind oslobodenie Chekhov and Slovákov and tried to sa about vytvorenie on your own česko-slovenskej dobrovoľníckej units. Začiatkom septembra 1915 he was sent to the Serbian front, where this snaženie ešte viac rozvíjal. Pri evakuácii from the airport in Niš, however, on the lietadle crashed and on the run after Stefanik prepadla žalúdočná disease.

Štefánik sa returned to Paris here it Jouvenel zoznámila with najvyššími politikmi: prime predsedom Aristidom Briandom and najvplyvnejším mužom French ministry of zahraničia Philippom Berthelotom. Štefánik's naďalej presadzoval plan vytvorenia the Czech-Slovak state the day 13. decembra 1915 sa stretol s E. Benešom and spoločne sa stotožnili so Štefánikovými i Masarykovými koncepciami about the creation of to do of the state.

Štefánikovou new role, given it has set itself the bolo vytvorenie one riadiaceho center pre spoločný resistance Chekhov and Slovákov and well vytvorenie of a separate czecho-Slovak troops and his presadenie between politikmi. The prescribed plánoch informed the aj prime president Aristide Briand and dohodol stretnutie between him and Masarykom. Stretnutie Masaryk with Briandom was successful. Štefánik medzitým constantly presadzoval vytvorenie ústredného reprezentatívneho authority zahraničného odboja. Thus was born the vo februári 1916 Narodna rada krajín Czech, who sa neskôr premenovala on Československú the national council. It predsedom bol T. G. Masaryk, podpredsedami J. Durich, and M. R. Štefánik and generálnym tajomníkom E. Benes. Súčasne the council has begun to organizovať of the czecho-Slovak troops abroad. When sa Štefánikov condition improved, odišiel to Talianska. The ako aviator rozhadzoval on talianskom front leaflets designed najmä pre Chekhov and Slovákov. Now are back to eating in Paris sa Štefánik intenzívne dedicated otázke ustanovenia of a separate czecho-Slovak troops. For this účelom traveled to Russia. Of the day 25. augusta 1916 sa got in Mogiľove to Maurice Janinovi, boss francúzskej mission in Russia. Jane's zaviedol Stefanik to the chief generálneho staff Alexejevovi to cárovi Nicholas and managed to sa him posilniť position ČSNR vo military kruhoch. The day 29. augusta then podpísali Durich and Štefánik so-called Kyjevskú deal together with predstaviteľom american Slovákov G. Košíkom that spoločne acknowledged ČSNR for vedúci authority of the Czech and Slovak hnutia abroad. Francúzske velenie then sent Direct to Romania, where he soon managed to získať 1 500 dobrovoľníkov. Day 2. June 1917 odplával Štefánik in the united states. The first task was the recruitment of dobrovoľníkov, ktorých sa him napokon managed získať 3 000. The other mala albeit konsolidácia krajanov in the U.S. and získanie ich support pre ČSNR. His činnosť bola successful and 20. októbra bol Štefánik decorated krížom dôstojníka Honest légie. Now are back to eating in Paris sa Štefánik became involved in diplomatic negotiations about the provisions of the emancipated Czech-Slovak army. Výsledkom bol a Decree about the creation of the czecho-Slovak army vo Francúzsku, who released francúzska government 16. decembra 1917.
In Paris sa Štefánik opäť stretol with Janinom. He then sat courtesy of francúzskeho velenia received funkciu veliteľa vytvárajúceho sa of the Czech-Slovak troops (10 000 vojakov).

In half februára 1918 odišiel Štefánik in Talianska. Aj got a bolo out of his home the role of vybudovanie česko-slovenskej army. To Stefanik, vtedy I ako colonel francúzskej army, increased svoju osobnú agitáciu, drew up a memorandum, in ktorom summarise all your arguments and before him Sonninovi and the chief general of staff of general Diaz in Rome. Výsledkom bolo, that the day 21. April fool's day 1918 Štefánik podpísal with the prime predsedom Orlandom dvojstrannú zmluvu of creation on your own československej army, that fully podliehala ČSNR. Army vyzbrojovalo Taliansko. Recruitment of dobrovoľníkov continued and 24. maya 1918 sa in Rome held veľkolepá slávnosť: odovzdávanie plukových vlajok Czech-Slovak units.

In the summer of 1918 preletela svetom management of vystúpení Czech-Slovak légií in Russia. Mali 50 000 príslušníkov and čoskoro sa engage in bojov against Germany and Rakúsko - Uhorsku. Podpísanie mieru between sovietskou government and Ústrednými mocnosťami in marci 1918, however, spôsobilo, that the czecho-Slovak army in Russia lost their nepriateľa. It viedlo to demoralizácii troops and it was necessary to Štefánik odišiel to Russia to ohrozeným légiám. Stefanik, ktorý mal from 20. June hodnosť general sa I picked from Paris on the way. First, however, he visited the USA, where, along with Masarykom and gen Janinom preberali ďalšie plans.

Medzitým already nothing prevented to sa after medzinárodnom recognised ČSNR could this authority premeniť to the government. Happened sa so 14. októbra 1918. The government of bola three-person canvassing: Masaryk bol prime predsedom, Beneš ministrom vnútra and Štefánik ministrom defense. Short of nato uverejnil Masaryk aj Vyhlásenie independence of Czechoslovakia, the so-called Washingtonskú deklaráciu. There has been vystúpeniu domáceho odboja and 28. októbra to vyhláseniu Československej republic. In Ženeve sa uskutočnilo zjednotenie domáceho odboja on the forehead with The. Kramářom and zahraničnej delegácie - E. Benešom. Agreed sa the person of the president: T. G. Masaryk and new československej government, ktorej predsedom sa became To. Kramar, ministrom zahraničia E. Beneš, minister of war M. R. Štefánik and the resort of defense took control In. Klofáč. Soon, Germany surrendered and the war the sa is over. Štefánik sa about všetkom learned in Japan. Want to sa just to come to Paris, well first I splniť his cieľ on Sibíri. Day 13. novembra nastúpil on the ship to Vladivostok. Po príchode I dohodnúť with the military command of the details of the moving legionárov to their homeland. Except that, vzhľadom on the emergence of Československej of the republic set aside the Digression ČSNR in Russia and vymenoval Bohdan Pavlů in splnomocnenca československej government in Russia. From the rcoa general Janin took the Advice veliteľa Honest légie and 25. januára 1919 he left Russia and odišiel to Paris. Po príchode bolo his home starosťou stiahnutie sibírskych légií and ich deportation to their homeland.

Then came odišiel to Talianska. Settle the dispute between francúzskou and talianskou military misiou and the sa mal definitívne doriešiť after his príchode to Bratislava. Day 4. maya 1919 nastúpil Štefánik on letisku Campo Formido pri Udine to lietadla type Caproni 450, sprevádzaný the two talianskymi letcami and mechanikom. Airplane, however, never nepristálo, suddenly sa zrútilo far the village Ivanka pri Dunaji. In mieste the fall of the lietadla in the year 1923 under the project of Dušan Jurkoviča built pamätník - 48°10'16.737"N 17°13'50.0808"E.

Edit: Janko PALIGA - linkovanie, doplnenie.
URL : https://www.valka.cz/Stefanik-Milan-Rastislav-t13202#46824Version : 0
Old death was an accident, confirmed that even the international commission of inquiry of the crash. Version of his death that it was the intention of the TGM or EB, which over time appeared in the phantasmagoric forms, are meaningless. Old death even face one of them couldn't anything good, nor benefitted from. The authority of the TGM Stefanik for his life, honor and soke of him certainly wasn't. Had he lived, could very validly under the čechoslovakismu act in the government from his post as minister of war (later, the resort changed to the ministry of defence).

For The Slug - O- Čs. the army corps was in a revolutionary turmoil in Russia, one of the nejbojeschopnějších units. The thesis of his demoralization is meaningless. The conclusion of the eastern front and the goal was to move the corps of the ship transports on the French front, where he had to fight further against the German army (eventually left for the French front just traposrt kpt. Husak and mjr. Gibiše). Of course, that the members of the corps have affected mentally the events in which Russia was convulsed, but for some demoralization to speak of. Then still far from it (later it has been the case that some units of the absolute physical and mental exhaustion of the requested relief and refused to fight where they saw that their help the command of the allied Russian national army abused). By rather I mean cemented the events of the spring of 1918 his determination (ward) to Vladivostok need to fight, at any cost. To deploy čs. legionářského corps in 1918 to protect the trans-siberian railway to the allied command took place some six months later and, as such, this task fulfils the corps in 1919. Anabasis čs. arm. ward across Russia to Vladivostok was a fight for survival, the struggle for the existence of the choir. When this corps if he could defeating much početnějšího and better armed enemy, for example, in Bachmače, Lipjag, Penza, Samara, Kazan, Trojicku, Buzuluk, Kljukvené, in the Volga region in Nikolayevsk, Ufa, Urále and in many other battles, where often even against the odds attack, I think about some of the demoralization of the army corps can not even be words. No allied military unit in the revolutionary Russia of the size of the čs. arm. ward in the fight would not be so great as Czechoslovaks and few had such a good morale..
URL : https://www.valka.cz/Stefanik-Milan-Rastislav-t13202#46878Version : 0
The aircraft of the time was definitely not aerodynamically too much on the amount. Pilots between válkaři would definitely better (lopatárněji) than I could explain how the plane crash occurred. Of similar causes of the fall of the aircraft even today. Rolling Eyes

To collapse (yes, that was the whole point!) occurred during the flight after the circuit in windy weather in preparation for landing at the airport, Ivanka, when in turn changed the conditions in a small height.

The plane actually flies, no thanks to his speed against the ground (it can even back up), but against the air mass. IAS is the sum (or difference) of the speed of motion of the aircraft and the air mass. Therefore take off and land against the wind, therefore (at the time of propeller planes to be in WWII) aircraft carrier when starting the aircraft floated at full speed against the wind.
Stall speed is dependent inter alia on when flying straight, or turning. In turn rises the boundaries of the so-called "stall speed" to over 50%. In combination with e.g. by a gust of wind from behind can unexpectedly rise to a deadly combination.
Therefore, if in the position "after the wind" (3. automatically turn) at an inclination of 30stupňů occurred to the gust of the wind of change the speed of 30 km/hr, which at this time of year and according to the description of events is highly likely the plane crash was inevitable. Twisted Evil

No shooting, no sabotage, no suicide! Smile

For similar reasons, fell the already many pilots who had flown many times more than the inexperienced Italian, Caproni piloted.
Indeed, as far as I know, Štefánik had a crew of reservations and wanted to fly himself, but due to his high office he wasn't allowed to and had to fly "at the gala"..
URL : https://www.valka.cz/Stefanik-Milan-Rastislav-t13202#47021Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Notoricky známá fotografie Milana R. Štefánika. (měl jsem i jeho jiné fotografie, myslím, že za doby jeho studií v Praze a před jeho vědeckými výpravami, nemáte je někdo?)
URL : https://www.valka.cz/Stefanik-Milan-Rastislav-t13202#47198Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

no dam nejaky jiny fotky nez tyhle zname


jinak tech fotek mam vic,ale vsechny je sem prece nebudu davat
teda pokud byste je teda chteli videt tak mi staci napsat.
Štefánik, Milan Rastislav - ........

........
Štefánik, Milan Rastislav - M.R. Štefánik jako student

M.R. Štefánik jako student
Štefánik, Milan Rastislav - ....

....
URL : https://www.valka.cz/Stefanik-Milan-Rastislav-t13202#98426Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Busta Milana Rastislava Štefánika na námestí v Humennom.


URL : https://www.valka.cz/Stefanik-Milan-Rastislav-t13202#180408Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Chronológia života M.R.Štefánika


21.7.1880- M.R.Štefánik sa narodil v Košariskách ako šieste dieťa Pavla Štefánika (1844-1913) a Albertíny Jurenkovej (1853-1328)
1886-1889- navštevoval ľudovú školu v Košariskách
leto 1889- v Šamoríne sa učil Maďarsky
1889-1893- študoval na evanjelickom lýceu v Bratislave
1893-1894- študoval na evanjelickom lýceu v Šoproni
1894-1898- študoval na evanjelickom lýceu v Sarvaši, kde aj maturoval
1898-1900- študoval stavebné inžinierstvo na technike v Prahe
1900-1904 prestúpil na Filozofickú fakultu KU v Prahe, kde študoval astronómiu. Počas štúdia v Prahe v rokoch 1898-1904 sa zapojil do činnosti spolu Detvan, kde bol jedným z najaktívnejších členov. V roku 1900 tajomník, 1901predseda spolku. Stúpenec hlasistického hnutia a názorov T.G. Masaryka.
1902- v letnom semestri študoval vo švajčiarskom Zürichu
12.10.1904- promovali ho za doktora filozofie. Obhájil dizertáciu o novej hviezde v súhvezdí Cassiopea z roku 1572
november 1904- cez Prahu odišiel do Paríža
koniec apríla 1905- začal pracovať vo hvezdárni Meudon pri Paríži u astrofyzika J. Janssena. Až do vypuknutia 1. svetovej vojny sa venoval bádaniu
jún 1905- prvý štefánikov výstup na Mont Blanc. Na vrchol vystúpil spolu s kolegom Millouachom v podvečer 20. júna
august-september 1905- v španielskom Alcosebri spozoroval úplné zatmenie Slnka. Po návrate do Paríža sa koncom septembra zúčastnil v Oxforde na zjazde Medzinárodnej únie pre výskum Slnka
október 1905- navštívil príbuzných v Rakúsko-Uhorsku
júl a august 1906- druhý a tretí výstup na Mont Blanc
december 1906 až február 1907- výskum zatmenia Slnka v Rusku
1907- prekonával problémy so žalúdkom, ktoré pretrvávali celý život
1907/1908- vianočné sviatky strávil v Košariskách
júl-september 1908- 4.-6. výstup na Mont Blanc
koniec roka 1908- Štefániková návšteva domoviny
marec 1910-február 1911- pozoroval Halleyovú kométu na ostrove Tahity
18.12.1911- Francúzska akadémia vied udelila Štefánikovi cenu Wilde
od 1912- pracoval vo Francúzskej národnej hvezdárni a začal sa venovať výskumu hmlovín
27.7.1912- získal francúzske občianstvo
apríl 1913- zúčastnil sa pohrebu svojho otca
28.9.-18.10.1913- pobyt na Tahity
november-december 1913- v Ekvádore sa snažil upevňovať pozície Francúzska
31.7.1914- bol vyznamenaný rádom Čestnej légie
26.1.1915- nastúpil vojenskú službu, začal ako letec
13.5.1915- v hodnosti ppor. bol odvelený na front
september 1915- odvelili ho na srbský front, kde sa pokúšal organizovať česko-slovenskú eskadrónu.
10.12.1915- prvýkrát sa stretol s Benešom. Rokoval s ním o možnostiach založenia česko-slovenskej armády vo Francúzsku
február 1916- spoluzakladateľ Československej národnej rady
začiatok apríla 1916- odišiel na misiu do Talianska
koniec júla 1916- ako podpredseda Československej národnej rady rokoval s Ruskom o možnostiach vytvorenia československých vojsk
január-apríl 1917- druhá diplomatická cesta do Ruska
jún 1917- ako major Francúzskej armády rokoval s krajinami v USA o získaní dobrovoľníkov
február-apríl 1917- v Ríme rokoval o možnostiach vytvorenia čs. legií v Taliansku. S talianským premiérom podpísal 21.4. zmluvu o založení légií
18.6.1918- Clemenceau vymenoval Šefánika za francúzskeho generála.
14.10.1918- v prvej dočasnej československej vláde zastával post ministra vojny
15.11.1918 - prišiel do Vladivostoku, kde zorganizoval čs. légie
20.4.1919- odcestoval na politicko-vojenské rokovanie do Ríma a Padovy
4.5.1919- o 8:07 odletel spolu s dvoma talianskými letcami a mechanikom na dvojplošníku Caproni z letiska Campo Formido domov. O 11:55 lietadlo havarovalo v Ivanke pri Dunaji.
11.5.1919- pochovali ho na kopci Bradlo
1928- telesné pozostatky pochovali v novopostavenej mohyle na Bradle


Zdroj: Historická revue č.9/2007
URL : https://www.valka.cz/Stefanik-Milan-Rastislav-t13202#236028Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Mohyla gen. Milana Rastislava Štefánika na Bradle


Milan Rastislav Štefánik bol pochovaný na Bradle, vypínajúcom sa nad Brezovou a Košariskami, 11. mája 1919, spolu s troma talianskymi letcami, ktorí s ním zahynuli. Nad ich spoločným hrobom bola navŕšená mohyla z kameňa a v nej zapustený pomník – kamenný kríž. Základný kameň mohyly nad týmto hrobom bol položený dňa 4. mája 1924 pri príležitosti 5. výročia tragickej Štefánikovej smrti. So stavbou mohyly sa začalo dňa 11. júla 1927 a bola uskutočnená za 280 pracovných dní. Mohyla bola slávnostne odhalená 23.septembra 1928.
Mohyla sa vypína na kopci vo výške 543 m nad morom.


Mohyla sa skladá z troch hlavných častí: dvoch terás stupňovite nad sebou vyrastajúcich zo svahov vrcholu kopca, nad ktorými "vlastná náhrobná stavba korunuje samo temä mohyly". Pôdorys celej stavby je obdĺžnik s orientáciou od západu na východ, zodpovedajúci prvotnému uloženiu štyroch hrobov, tvoriacich kríž, v ktorého hlave je hrob generála Štefánika, v jeho nohách hrob kráľovského tal. mechanika-strelca Aggiusti Gabriele-ho, po pravom boku hrob poručíka Mancinelli Scotti - ho (ktorý bol neskoršie prevezený do vlasti), po ľavom boku seržanta Merlini Umberta. Spodná terasa má dĺžku 93 m a šírku 62 m. V kratších terasách na východnom a západnom boku umiestnené sú vždy dve a dve schodištia vedúce na rovinu, z ktorej zo všetkých strán je uplatnený terén svahov a uprostred vyššia druhá terasa s obvodom 45 a 32 m. Obidve terasy sa dvíhajú hrabovite šikmými stenami, vybudovanými z hrubých kvádrov. Z druhej terasy vyrastá na temene kopca vlastná mohyla, utvorená komolou pyramídou s troma stupňovitými odstavcami, nesúcimi v hornej časti vlastnú tumbu. Na južnej a severnej strane pyramídy vystupuje po každej strane jedno schodište k úrovni tumby a úpätia pyramídy. Z každého rohu sa pnú do výšky 12 m mohutné kamenné obelisky. Jedinou živou výzdobou mohyly sú šľachtené jalovce, vyrastajúce z pôdy vrchu.


Mohyla je zhotovená z kvádrov z drahocenného trvácneho kameňa travertínu, ktorého sem bolo dovezeného zo Spišských Vlachov 194 vagónov, t.j. 924, 32 m3. Vcelku bolo spracované 6000 m3 muriva, 14000 m3 odkopaných a vykopaných zemín, urobenej 3300 m2 dlažby. Úhrnný náklad na mohylu obnášal 2 813 262, 76 korún československých.


zdroj: https://www.mrstefanik.sk/
URL : https://www.valka.cz/Stefanik-Milan-Rastislav-t13202#274608Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Oficiálny názov: Pomník gen. M. R. Štefánika
Autori: Jozef Pospíšil, Emil Beluš
Dátum odhalenia: 1929, reinštalácia 4. 5. 1990
Miesto, kde sa nachádza: Nám. gen. M. R. Štefánika, Brezno


Zdroj: osobný archív fotografií
URL : https://www.valka.cz/Stefanik-Milan-Rastislav-t13202#280519Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Fotografie M. R. Štefánika


Zdroj: www.tatranci.sk
Štefánik, Milan Rastislav - Dobrovoľník desiatnik M. R. Štefánik

Dobrovoľník desiatnik M. R. Štefánik
Štefánik, Milan Rastislav - Pilot desiatnik M. R. Štefánik

Pilot desiatnik M. R. Štefánik
Štefánik, Milan Rastislav - Dekorovanie francúzskym vojnovým krížom podpor. pilota M. R. Štefánika

Dekorovanie francúzskym vojnovým krížom podpor. pilota M. R. Štefánika
Štefánik, Milan Rastislav - Smútočná slávnosť na pamiatku gen. M. R. Štefánika v Gallarte pri Miláne

Smútočná slávnosť na pamiatku gen. M. R. Štefánika v Gallarte pri Miláne
URL : https://www.valka.cz/Stefanik-Milan-Rastislav-t13202#281154Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Fotografie dnes už neexistujúcej sochy Milana Rastislava Štefánika na košickej Hlavnej ulici.


zdroj: https://fotokosice.eu
Štefánik, Milan Rastislav - Demontovanie sochy gen. M. R. Štefánika z Námestia Slobody (dnes Hlavná ulica), 2. novembra 1938 po Viedenskej arbitráži.

Demontovanie sochy gen. M. R. Štefánika z Námestia Slobody (dnes Hlavná ulica), 2. novembra 1938 po Viedenskej arbitráži.
URL : https://www.valka.cz/Stefanik-Milan-Rastislav-t13202#292466Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Fotografie mohyly na vrcholu Bradlo 48°40'45.59"N 17°33'49.45"E (vlastni navsteva)

URL : https://www.valka.cz/Stefanik-Milan-Rastislav-t13202#382094Version : 0
MOD
Diskuse

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Quote :

V máji roku 1918 preletela svetom správa o vystúpení česko-slovenských légií v Rusku. Mali už 50 000 príslušníkov a čoskoro sa zapojili do bojov proti Nemecku a Rakúsko - Uhorsku. Podpísanie mieru medzi sovietskou vládou a Ústrednými mocnosťami v marci 1918 však spôsobilo, že česko-slovenské vojsko v Rusku stratilo nepriateľa. To viedlo k demoralizácii vojska a bolo potrebné, aby Štefánik odišiel do Ruska k ohrozeným légiám....je tady nějaká chyba - máj je květen a marc (nevím jak se to správně píše v 1.pádu) březen - žejo - takže nejdřív legie v květnu vystoupily a pak v březnu, po podpisu brest-litevského míru, byly demoralizovány?


...ještě k té demoralizaci - v létě 1918 by to pro legie bylo trochu nebezpečné - narozdíl od polských sborů, které se nechaly zajmout od němců si tento luxus naši nemohli dovolit - stále to byli "vlastizrádci" - R-U ještě existovalo!


...ale abych nebyl nespravedlivý - M.R.Š. skutečně jel povzbudit morálku (ale nejen to) bylo to však - jak už bylo řečeno - o cca půl roku později, v době pro naše legie těžké, protože:
1-Byly unaveny dlouhým přetěžováním
2-Spojenci neplnili sliby o posilách
3-Rozhárané vnitřní poměry na Sibiři vedly nakonec ke kolčakovu režimu(legionáři bojovali za svobodné a demokratické Rusko!)
4-Cíle svého snažení již dosáhli - ČSR již existovala - a legií bylo potřeba doma
5-Možná ještě něco, ale teď mě nic nenapadá


Dobrý je památník M.R.Š. - na Bradle (či jak se ten kopec správně jmenuje) Wink
URL : https://www.valka.cz/Stefanik-Milan-Rastislav-t13202#47008Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Jelikož se zde s určitou pravidelností rozbíhá debata, jež tady nemá co pohledávat, rozhodl jsem se "preventivně" založit debatní topic v příslušné sekci. Kdo má potřebu se vyjádřit "nefaktografickým" (subjektivním, polemickým apod.) způsobem k této osobě, nechť tak učiní tam, zde v Osobnostech to bude smazáno !


Odkaz na debatní topic: https://www.valka.cz/viewtopic.php/t/35716
URL : https://www.valka.cz/Stefanik-Milan-Rastislav-t13202#132270Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Několik poznámek/doplnění:


1 - MRŠ začal studovat stavební inženýrství na přání svého otce, přestoupil však na studium astronomie jak chtěl původně.


2 - Astronomie se skutečnš vyučovala na filozofické fakultě, proto byl doktorem filozofie.


3 - Na Mont Blank lozil, protože tam byla zřízena observatoř, kterou bohužel po smrti prof. Janssena musel zrušit.


4 - Těch cest před Velkou válkou bylo víc - vlastně procestoval celý svět.


5 - Ekvádor - dohodnul tam pro Francii koncesi (či co to bylo) na zřízení telegrafní a meteorologické služby a domluvil doplňování uhlí pro francouzské lodě při plavbě Panamským průplavem. Za to všechno dostal řád Čestné legie.


6 - Nastoupil k 102. pěšímu pluku, ale tuším za cca 2 dny byl převelen do toho leteckého učiliště.


7 - Štefánikova hodnost a systém francouzských hodností - viz např. J. Fidler: Generálové legionáři.


8 - Hrob poručíka Mancinelli Scotti v mohyle zůstal navždy prázdný, protože jeho ostatky byly převezeny na žádost rodiny do vlasti před výstavbou mohyly. Aspoň to tvrdila průvodkyně v muzeu MRŠ v Košariskách.
URL : https://www.valka.cz/Stefanik-Milan-Rastislav-t13202#325947Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

No řešil jsem teď, jestli byl Štefánik legionář, a asi nebyl (není ani uveden v DB VÚA), protože dle zákona o propůjčování míst legionářům


§ 2.


Legionářem jest každý dobrovolník č I. legionářské (revoluční-zahraniční) armády, který byl do ní zařazen na základě přihlášky učiněné příslušnému orgánu nebo zástupci čsl. Národní Rady v Paříži nebo některé z jejích odboček nejdéle do 28. října 1918 a to úplně dobrovolně, bez jakéhokoli nátlaku, nebo nařízení čsl. Národní Rady nebo jiného čsl. revolučního orgánu veřejnou mocí nadaného, a v den převratu t. j. 28. října 1918 skutečně v ní službu podle svého služebního přidělení konal, - nebo který hodnověrně prokáže, že z důvodů, na jeho moci a vůli nezávislých nemohl v uvedený den v místě příslušného zařazujícího a přidělujícího čsl. vojenského orgánu k zařazení býti přítomen, - nebo který byl z ní řádně propuštěn.


Československou legionářskou (revoluční-zahraniční) armádou rozumějí se autonomní, z Čechoslováků složené vojenské formace ve svazku příslušných spojeneckých armád, které podléhaly nejvyšší politické autoritě čsl. Národní Rady v Paříži pod předsednictvím Masarykovým.


Vedle toho za legionáře jest pokládati rovněž Čechoslováky rakouského, uherského, neb německého státního občanství, kteří během války dobrovolně vstoupili do některé ze spojeneckých a spřátelených pravidelných (regulárních) armád, jsoucích v pravidelné válce proti středoevropské koalici (Německo, Rakousko, Uhersko, Bulharsko, Turecko) a v ní v době převratu t. j. 28. října 1918 skutečně konali službu, nebo z ní byli řádně propuštěni; prokáží-li hodnověrně, že z důvodů na jejich vůli nezávislých nebylo jim možno vstoupiti, nebo přestoupiti do čsl. revoluční-zahraniční, legionářské armády.


Armády spojenecké a spřátelené jsou: americká, anglická, francouzská, italská, ruská až do 28. února 1918 a srbská.


Potvrzení o tom, kdo je legionářem, vydává kancelář Československých legií při ministerstvu Národní obrany.
-------
No a
1 - Štefánik asi jednak nedal přihlášku (pokud přistoupíme nato, že ministr války byl součástí "Československé legionářské (revolučně-zahraniční) armády..."


2 - Byl francouzským státním příslušníkem, takže se ne něho nevztahuje ani druhá polovina tohoto paragrafu.


Tak vidíte - "dokonalý" zákony neprodukuje jen náš současný neschopný zákonodárce Wink
URL : https://www.valka.cz/Stefanik-Milan-Rastislav-t13202#325953Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Chcel by som iba podotknúť, že M.R. Štefánik, spolu aj s ostatným 2 členmi posádky zahynul v katastri obce Ivanka pri Dunaji časť Farná. Na počesť tejto tragickej udalosti je na mieste pádu lietadla a smrti všetkých členov posádky lietadla vybudovaný pamätník s názvom "Mohyla".Pri Mohyle sa každoročne 04.05. konajú pietné oslavy na ktorých sa zúčastňujú aj čelný predstavitelia vlády SR, a diplomatického zboru a tiež vojenský pridelenci akreditovaný v SR. V obci Ivanka pri Dunaji pri informačnom stredisku je nainštalovaná aj busta - pamätník M.R. Štefánika. V Informačnom stredisku obce je vybudovaná aj stála expozícia, ktorá sa viaže k M.R. Štefánikovi.
URL : https://www.valka.cz/Stefanik-Milan-Rastislav-t13202#381455Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Dovolím si Vám predložiť dve pekné prítlače na korešpondenčných lístkoch SR, na ktorých sú znázornené:
1. Veľká "Mohyla" - pamätník gen.M.R. Štefánika na Bradle.
2. Malá "Mohyla" gen. M.R. Štefánika v Ivanke pri Dunaji.
URL : https://www.valka.cz/Stefanik-Milan-Rastislav-t13202#382549Version : 0