Main Menu
User Menu

Military history website

Straits Settlements [1867-1946]

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Strait Settlements (v preklade Osídlenia pri prielive) bola britská kolónia v oblasti dnešnej Malajzie.Vytvorenie teritória so súhrným názvom Strait Settlements k 14.08.1826 v správe britskej Východoindickej spoločnosti bolo priamym dôsledkom britsko-holandského mieru z roku 1824, ktorým sa rozdelili sféry vplyvu týchto dvoch krajín v juhovýchodnej ázii. Dôsledkom rozdelenia sfér vplyvu bola aj výmena britského osídlenia Bancoolen na Sumatre za holandskú kolóniu Malacca v Malajsku a ukončenie holandských nárokov na Singapur. Strait Settlements bol spočiatku tvorený jednotlivými britskými enklávami v Malajsku - ostrov Penang (premneovaný na Ostrov princa z Walesu) a Wellesleyho provincia (dnes tvoria Penang v Malajzii), Malakka a Singapur. Hlavným mestom kolónie bol až do roku 1832 Georgetown na Penangu, od roku 1832 Singapur. Východoindická spoločnosť na území usídľovala odsúdených civilných a vojenských väzňov z indického subkontinentu.


V roku 1858 prešiel Strait Settlements zo správy Východindickej spoločnostti do správy Britskej Indie a k 01.04.1867 sa stal samostatnou korunnou kolóniou. V roku 1874 sa súčasťou kolónie stal Dinding (dnes Manjung), tvorený ostrovom Pangkor a priľahlým pobrežím pevniny. Ďalšie rozšírenie nasledvalo v roku 1886 o Kokosový (Keelingov) ostrov a Vianočný ostrov (pôvodne súčasť Cejlónu) a v roku 1906 o ostrov Labuan.


V rokoch 1942-1945 (15.02.1942-05.09.1945) bolo územie Strait Settlements okupované Japonskom (okrem Kokosového a Vianočného ostrova). Po oslobodení zostala kolónia až do svojho zániku 01.04.1946 pod vojenksou správou.Zdroj: https://en.wikipedia.org/wiki/Straits_Settlements
www.worldstatesmen.org
URL CZ: https://www.valka.cz/Straits-Settlements-1867-1946-t109041#386310Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Straits-Settlements-1867-1946-t109041#386310Version : 0
MOD