Main Menu
User Menu

Military history website

Střelecký sbor

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

1935


3 střelecké divize
1 spojařský prapor
1 ženijní prapor
2 dělostřelecké pluky
1 protiletadlový prapor
URL : https://www.valka.cz/Strelecky-sbor-t2236#7558Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

1940 / 1941


3 střelecké divize
1 spojařský prapor
1 ženijní prapor
2 dělostřelecké pluky
1 protiletadlový prapor
URL : https://www.valka.cz/Strelecky-sbor-t2236#7559Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

1942


2-3 střelecké divize
URL : https://www.valka.cz/Strelecky-sbor-t2236#7560Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

prosinec 1943


3 střelecké divize
1 spojařský prapor
1 ženijní prapor
1 dělostřelecký pluk (122mm) (volitelně)
URL : https://www.valka.cz/Strelecky-sbor-t2236#7561Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

1944


3 střelecké divize
1 spojařský prapor
1 ženijní prapor
1 prapor samohybného dělostřelectva
1 protiletadlový prapor
1 dělostřelecký pluk
URL : https://www.valka.cz/Strelecky-sbor-t2236#7562Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

1944 – Gardový


3 střelecké divize
1 spojařský prapor
1 ženijní prapor
1 prapor samohybného dělostřelectva
1 protiletadlový prapor
1 dělostřelecký pluk
1 minometný pluk
URL : https://www.valka.cz/Strelecky-sbor-t2236#7563Version : 0
MOD