Suchoj Su-9 [kód NATO: Fishpot-B]

Sukhoi Su-9
Сухой Су-9
     
Název:
Name:
Suchoj Su-9 Sukhoi Su-9
Originální název:
Original Name:
Сухой Су-9
Kategorie:
Category:
stíhací letoun fighter aeroplane
Výrobce:
Producer:
DD.MM.1957-DD.MM.1962 Novosibirský letecký závod č. 153 V. P. Čkalova, Novosibirsk /
DD.MM.1959-DD.MM.1961 Moskevský letecký závod č. 30, Moskva /
Období výroby:
Production Period:
DD.MM.1957-DD.MM.1962
Vyrobeno kusů:
Number of Produced:
Novosibirský letecký závod č. 153: 886 (podle některých zdrojů 924 nebo 928 / according to some sources 924 or 928)
Moskevský letecký závod č. 30: 126
První vzlet:
Maiden Flight:
10.10.1957 T43-1
Osádka:
Crew:
1
Základní charakteristika:
Basic Characteristics:
 
Vzlet a přistání:
Take-off and Landing:
CTOL - konvenční vzlet a přistání CTOL - conventional take-off and landing
Uspořádání křídla:
Arrangement of Wing:
jednoplošník monoplane
Uspořádání letounu:
Aircraft Concept:
klasické conventional
Podvozek:
Undercarriage:
zatahovací retractable
Přistávací zařízení:
Landing Gear:
kola wheels
Technické údaje:
Technical Data:
 
Hmotnost prázdného letounu:
Empty Weight:
7675 kg 16920 lb
Vzletová hmotnost:
Take-off Weight:
11442 kg 25225 lb
Maximální vzletová hmotnost:
Maximum Take-off Weight:
12512 kg 27584 lb
Rozpětí:
Wingspan:
8,536 m 28 ft
Délka:
Length:
18,055 m 59 ft 2 ⅞ in
Výška:
Height:
4,82 m 15 ft 9 ¾ in
Plocha křídla:
Wing Area:
34,00 m2 365.97 ft2
Plošné zatížení:
Wing Loading:
336,5 kg/m2 68.92 lb/ft2
Pohon:
Propulsion:
 
Kategorie:
Category:
jednoproudový turbojet
Počet motorů:
Number of Engines:
1
Typ:
Type:
Saturn AL-7F-1 (Сатурн АЛ-7Ф-1)
- maximální tah bez přídavného spalování: 66,69 kN
- maximální tah s přídavným spalováním: 94,14 kN
Saturn AL-7F-1 (Сатурн АЛ-7Ф-1)
- maximum thrust, dry: 14991 lbf
- maximum thrust, afterburning: 21164 lbf
Objem palivových nádrží:
Fuel Tank Capacity:
3100 kg 6834 lb
Výkony:
Performance:
 
Maximální rychlost:
Maximum Speed:
2120 km/h v 12000 m 1317 mph in 39370 ft
Cestovní rychlost:
Cruise Speed:
? km/h v ? m ? mph in ? ft
Rychlost stoupání:
Climb Rate:
200 m/s 39370 ft/min
Čas výstupu na výšku:
Time to Climb to:
? min do ? m ? min to ? ft
Operační dostup:
Service Ceiling:
20000 m 65617 ft
Dolet:
Range:
13501) km 8391) mi
Maximální dolet:
Maximum Range:
18002) km 11192) mi
Výzbroj:
Armament:
4x RS-2US

nebo

2x RS-2US
2x RS-1U
4x RS-2US

or

2x RS-2US
2x RS-1U
Uživatelské státy:
User States:
Poznámka:
Note:
1) palivo ve vnitřních nádržích
2) s přídavnými nádržemi

kódové označení NATO: Fishpot-B
1) on internal fuel
2) with external drop tanks

NATO reporting name: Fishpot-B
Zdroje:
Sources:
Gordon, Y.: Soviet Air Defence Aviation 1945-1991, Hikoki Publications, 2012
http://www.airwar.ru/enc/fighter/su9.html
URL : https://www.valka.cz/Suchoj-Su-9-kod-NATO-Fishpot-B-t732#347920 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Su-9 ("červená 68"), Ústřední muzeum vojenského letectva Ruské federace, Monino, 2006.
Suchoj Su-9 [kód NATO: Fishpot-B] -


Suchoj Su-9 [kód NATO: Fishpot-B] -


URL : https://www.valka.cz/Suchoj-Su-9-kod-NATO-Fishpot-B-t732#184416 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Su-9 ("červená 68"), Ústřední muzeum vojenského letectva Ruské federace, Monino, 2006.
Suchoj Su-9 [kód NATO: Fishpot-B] -


Suchoj Su-9 [kód NATO: Fishpot-B] -


URL : https://www.valka.cz/Suchoj-Su-9-kod-NATO-Fishpot-B-t732#184417 Version : 0
Discussion post Fact post
Attachments


Join us

We believe that there are people with different interests and experiences who could contribute their knowledge and ideas. If you love military history and have experience in historical research, writing articles, editing text, moderating, creating images, graphics or videos, or simply have a desire to contribute to our unique system, you can join us and help us create content that will be interesting and beneficial to other readers.

Find out more