Supermarine Spitfire Mk.XXI

Supermarine Spitfire F Mk.21
     
Název:
Name:
Supermarine Spitfire F Mk.21 Supermarine Spitfire F Mk.21
Originální název:
Original Name:
Supermarine Spitfire F Mk.21
Kategorie:
Category:
stíhací letoun fighter aeroplane
Výrobce:
Producer:
DD.MM.1944-DD.MM.1945 Castle Bromwich Aircraft Factory, Castle Bromwich
DD.MM.1944-DD.MM.1945 Vickers-Armstrongs (Aircraft) Ltd. (Supermarine Division), South Marston
Období výroby:
Production Period:
DD.01.1944-DD.12.1945 série
Vyrobeno kusů:
Number of Produced:
2 prototypy / prototypes
120 sériových letadel / serial aircraft
První vzlet:
Maiden Flight:
04.10.1942
Osádka:
Crew:
1
Základní charakteristika:
Basic Characteristics:
 
Vzlet a přistání:
Take-off and Landing:
CTOL - konvenční vzlet a přistání CTOL - conventional take-off and landing
Uspořádání křídla:
Arrangement of Wing:
jednoplošník monoplane
Uspořádání letounu:
Aircraft Concept:
klasické conventional
Podvozek:
Undercarriage:
zatahovací retractable
Přistávací zařízení:
Landing Gear:
kola wheels
Technické údaje:
Technical Data:
 
Hmotnost prázdného letounu:
Empty Weight:
3140 kg 6923 lb
Vzletová hmotnost:
Take-off Weight:
4160 kg 9171 lb
Maximální vzletová hmotnost:
Maximum Take-off Weight:
? kg ? lb
Rozpětí:
Wingspan:
11.26 m 36ft 11,30in
Délka:
Length:
9.96 m 32ft 8,10in
Výška:
Height:
4.14 m 13ft 7,0in
Plocha křídla:
Wing Area:
22.8 m2 245.4 ft2
Plošné zatížení:
Wing Loading:
182.6 kg/m2 37.4 lb/ft2
Pohon:
Propulsion:
 
Kategorie:
Category:
pístový piston
Počet motorů:
Number of Engines:
1
Typ:
Type:
Rolls-Royce Griffon 61, kapalinou chlazený dvanáctiválec s válci do V o vzletovém výkonu 1 517,5 kW.
Vrtule pětilistá Rotol s konstantní rychlostí otáček o průměru 3 350 mm.
Rolls-Royce Griffon 61, twelve-cylinder liquid-cooled Vee engine rated 2,035 hp at take-off,
driving five-blade constant-speed propeller type Rotol of 11ft diameter.
Objem palivových nádrží:
Fuel Tank Capacity:
556 l v interních nádržích 122 UK gallons
Výkony:
Performance:
 
Maximální rychlost:
Maximum Speed:
717.8 km/h v 6888 m 446.0 mph in 22600 ft
Cestovní rychlost:
Cruise Speed:
? km/h v ? m ? mph in ? ft
Rychlost stoupání:
Climb Rate:
24.3 m/s 4800 ft/min
Čas výstupu na výšku:
Time to Climb to:
4,9 min do 5852 m 4,9 min to 19200 ft
Operační dostup:
Service Ceiling:
13228 m 43400 ft
Dolet:
Range:
780.5 km 485 mi
Maximální dolet:
Maximum Range:
1400.1 km 870 mi
Výzbroj:
Armament:
4x pevný kanón Hispano Mk.II nebo Hispano Mk.V ráže 20 mm, 150/175 nábojů.
Pumový náklad: 2x puma o hmotnosti 227 kg.
Four fixed forward-firing 0.79 inch Hispano Mk.II or Hispano Mk.V cannons, 150/175 rpg.
Bomb load: Up to 1,000 lb (two 500 lb bombs)
Uživatelské státy:
User States:
Poznámka:
Note:
Nejvyšší stoupavost byla dosažena ve výšce 1 830 m. Maximum climb rate at altitude 1830 m.
Zdroje:
Sources:
Pavel Berger a Zdeněk Svoboda, Stíhací letouny Spitfire s motorem Griffon, Naše vojsko, rok 1994, ISBN 80-206-0489-8
http://www.spitfireperformance.com/spit21.html
archiv autora
URL : https://www.valka.cz/Supermarine-Spitfire-Mk-XXI-t6602#332736 Version : 0
www.air-defense.net

Supermarine Spitfire Mk.XXI - prvý prototyp PP139

prvý prototyp PP139
Supermarine Spitfire Mk.XXI - sériový stroj LA188

sériový stroj LA188
URL : https://www.valka.cz/Supermarine-Spitfire-Mk-XXI-t6602#536989 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Supermarine Spitfire F Mk.21
Typ 356


Stručná historie:
Konstruktéři Spitfiru došli již při zkouškách Spitfiru Mk.IV (později Mk.XX) k závěru, že nejen motor Merlin, ale také drak letounu dosáhl svého vrcholu. Potvrdilo se to také při nasazení Spitfiru Mk.XII. Původně eliptické křídlo mělo při vyšších rychlostech, které umožňoval výkonnější Griffon, již málo účinné klapky a křidélka. Konstruktéři začali na projektu zcela nového výškového Spitfiru pracovat již v únoru 1942. Zcela nová konstrukce křídla, označeného typ Y, měla odstranit nízkou účinnost křidélek a klapek při vysokých rychlostech, zároveň mělo nové křídlo zlepšit podélnou stabilitu letounu a ještě zvýšit výkony nového Spita.
Prototyp nového Spitfiru poprvé vzlétl 4. října 1942, jednalo se stroj natolik odlišný od původního Spitfiru, že jej mnoho autorů nazývá Spitfirem druhé generace. Podívejme se nyní na konstrukční novinky, které se objevily:
1.) Motor Rolls-Royce Grifon 61 poháněl pětilistou vrtuli Rotol o průměru 3 350 mm (průměr byl větší než u Mk.XIV)
2.) Zcela nové křídlo si sice zachovalo mírně eliptický tvar bylo zakončeno zašpičatělými koncovými oblouky (na způsob Mk.VII), ale mělo zcela nový profil, který umožnil vyšší výkony. Křidélka byla delší o dvacet centimetrů a tím se zvýšila jejich účinnost. Nové křídlo mělo také vyšší pevnost, což umožnilo zástavbu mohutnější výzbroje. Rozpětí křídla se zvětšilo o dvacetpět milimetrů (na 12,320 m).
3.) První prototyp F Mk.21 (DP851) byl původně prototyp Mk.IV/XX a po provedených úpravách se podobal nejvíce prvním Spitfirům Mk.XIV.
4.) Výzbroj letounu se skládala ze čtyř kanónů Hispano Mk.II, použitím pásových zásobníků bylo možno zvýšit počet nesených granátů, vnitřní zbraně měly zásobu 175 granátů na hlaveň a vnější 150. Mohutnější byla také pumová výzbroj - dvě 227 kg těžké pumy, zavěšené pod každou polovinou křídla, v případě nutnosti bylo možno pod trup ještě podvěsit třetí pumu o stejné hmotnosti.
5.) Další důležitou změnou prošel podvozek, konstruktéři jej prodloužili a zesílili, rozchod kol podvozku se zvětšil o dvěstě milimetrů, tím se částečně zlepšila stabilita letounu při pojíždění. Podvozková kola byla po zatažení zcela zakryta a tím se zlepšila aerodynamika letounu. Vyšší podvozek umožnil použití vrtule o větším průměru.
Nový letoun byl intenzivně zkoušen, testována byla podvěšená výzbroj, velká odhazovatelná nádrž o objemu 410 litrů nebo čtyřlistá vrtule. Letoun byl 13. 5. 1943 zničen při přistání, ale za dva měsíce byl nahrazen zcela nově postaveným prototypem PP139. Pro nový letoun bylo navrženo i nové jméno Victor (to vydrželo do listopadu 1944). Křídlo bylo vybaveno ještě původními „ostrými“ konci křídel. Ministerstvo letectví však již požadovalo úpravu letounu pro operace ve výškách okolo 20 000 stop (cca 6 100 m). Konstruktéři zareagovali úpravou křídla, odstranili zahrocené konce, tím zmenšili rozpětí o 1 070 mm, tvar křídla se nyní podobal Hawkerovu Tempestu.
RAF chtěla zavést nový Spitfire do své výzbroje v masovém měřítku a tak byla 6. 6. 1943 sjednána zakázka číslo B.981687/39 na výrobu 1850 letounů Spitfire F Mk.21. První sériové jedenadvacítky byly vyrobeny továrnou v South Marston v lednu 1944. Záhy po zahájení sériové výroby však byly u nového letounu zjištěny problémy s nestabilitou letounu, tyto problémy byly natolik závažné, že vedly k zastavení výroby. Konstruktéři počali neodkladně hledat řešení, které mělo problémy s nestabilitou letounu odstranit.
Zkoušeny byly také letouny, které byly vybaveny motorem Griffon 85, který poháněl dvě protiběžné třílisté vrtule. Takto bylo upraveno celkem devět letadel. Touto úpravou byl zcela eliminován silný kroutící moment velké pětilisté vrtule a tím byla odstraněna snaha o vybočení letounu při vzletu a při přistání. Toto řešení však přineslo podstatný nárůst hmotnosti letounu před jeho těžištěm a tak tyto stroje měly větší kýlovku i směrové kormidlo. Takový způsob pohonu byl však použit až u pozdějších verzí.
Řešení pro sériové letouny Spirfire F Mk.21 se našlo až na začátku roku 1945, tímto řešením bylo nové výškové kormidlo s kovovým potahem a upraveným ovládáním vyvážení a eliminace funkčnosti balančního vyvážení směrového kormidla. Definitivně se problémy se stabilitou podařilo vyřešit přestavbou zadní části trupu, tedy až u verze Spitfire F Mk.22 a F Mk.24.
Výroba byla obnovena na samém konci roku 1944 a ukončena byla o rok později, nakonec bylo vyrobeno pouze 120 sériových Mk.21, objednávka byla seškrtána s ohledem na vývoj bojů v Evropě. Spitfire F Mk.21 znamenal návrat k čistě stíhacímu letounu a na evropském bojišti do bojů již nezasáhl. Od května 1945 byl ve výzbroji 91. perutě RAF, ale zde do konce války vzlétl pouze k několika málo průzkumným letům nad Holandskem. Po válce byl dosti oblíbeným letounem.


Použité prameny:
Cyril R. Russell, Spitfire Odyssey, My Life At Supermarines 1936-1957, Kingfisher Railway Productions, UK rok 1985, ISBN: 0 946184 186
Richard Ward, Supermarine Spitfire Mk. XII-24, Supermarine Seafire Mk.I-47., Aircam Aviation Series No.8, Arco Pub, 1969, ISBN-13: 978-0668021098
Pavel Berger a Zdeněk Svoboda, Stíhací letouny Spitfire s motorem Griffon, Naše vojsko, rok 1994, ISBN 80-206-0489-8
Václav Němeček, Vojenská letadla 3 díl, druhé doplněné vydání, Naše Vojsko, Praha 1992, ISBN 80-206-0117-1
L+K č 5, 6, 7 a 8 / 1992, Z. Pátek a R. Theiner, Monografie
http://www.spitfireperformance.com/spit21.html
http://www.spitfiresociety.demon.co.uk/spitdev.htm
www.1000aircraftphotos.com
http://www.spitfireonline.co.uk/popup/other3.html
archiv autora

Supermarine Spitfire Mk.XXI -


URL : https://www.valka.cz/Supermarine-Spitfire-Mk-XXI-t6602#332735 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Zdroj: převážně www.luchtoorlog.be/spit_xiif2.htm
Supermarine Spitfire Mk.XXI -


Supermarine Spitfire Mk.XXI -


Supermarine Spitfire Mk.XXI - Charakteristický znak- nové křídlo.

Charakteristický znak- nové křídlo.
Supermarine Spitfire Mk.XXI - První prototyp- PP139

První prototyp- PP139
Supermarine Spitfire Mk.XXI - První prototyp- PP139, ještě s původním křídlem s přidanými velkými koncovými oblouky

První prototyp- PP139, ještě s původním křídlem s přidanými velkými koncovými oblouky
URL : https://www.valka.cz/Supermarine-Spitfire-Mk-XXI-t6602#109703 Version : 0
commons.wikimedia.org

Supermarine Spitfire Mk.XXI -


URL : https://www.valka.cz/Supermarine-Spitfire-Mk-XXI-t6602#538636 Version : 0
Aircraft Spitfire F Mk.21 in the colours of 600 Squadron RAF.
Supermarine Spitfire Mk.XXI - zdroj: http://aviadejavu.ru/Images6/AK/AK2007-01/17-1.jpg

zdroj: http://aviadejavu.ru/Images6/AK/AK2007-01/17-1.jpg
URL : https://www.valka.cz/Supermarine-Spitfire-Mk-XXI-t6602#538638 Version : 0
Discussion post Fact post
Attachments


Join us

We believe that there are people with different interests and experiences who could contribute their knowledge and ideas. If you love military history and have experience in historical research, writing articles, editing text, moderating, creating images, graphics or videos, or simply have a desire to contribute to our unique system, you can join us and help us create content that will be interesting and beneficial to other readers.

Find out more