Šuppilulimaš II.

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Chetitský král Šuppilulimaš II.


Byl posledním vládcem/králem chetitské říše. Vládl v období cca 1200př.n.l. až 1190-1185př.n.l.. Na trůn nastoupil v období, kdy začínaly ve východním středomoří nájezdy tzv. mořských národů. Chetitská říše sice před vládou Šuppilulimaše II. prováděla rozsáhlu územní expanzi, především směrem na Kypr a do Sýrie, ale byla neustále ohrožována útoky Kašků ze severu. S příchodem tzv. mořských národů, které se pravděpodobně i s Kašky spojily dochází ke ztrátě Kypru a pustošení Chettitských a vazalských měst na pobřeží středozemního moře (např. Ugarit). Je však paradoxní, že většínou došlo pouze k vydrancování a vyvraždění elit, nikoliv obyvatestva, což však pro tuto oblast znamenalo na dlouhou dobu dobu temna a opuštění stávajících sídlišť. Mezi lety 1190-1185př.n.l. dochází k poslední porážce chetitů, král Šuppilulimaš II. umírá a chetitská říše je zničena.


Zangger, Eberhard Nový boj o Tróju
Praha, Brána 1995 ISBN 80-85946-17-3


Hrych, Ervín Velká kniha vládců starověku
Vimperk, Regia 2002 ISBN 80-86367-19-3
URL : https://www.valka.cz/Suppilulimas-II-t66845#236512 Version : 0
Discussion post Fact post
Attachments

Join us

We believe that there are people with different interests and experiences who could contribute their knowledge and ideas. If you love military history and have experience in historical research, writing articles, editing text, moderating, creating images, graphics or videos, or simply have a desire to contribute to our unique system, you can join us and help us create content that will be interesting and beneficial to other readers.

Find out more