Velitelství sil podpory a výcviku [2003-2008]

Support and Training Forces Command
     
Název:
Name:
Velitelství sil podpory a výcviku Support and Training Forces Command
Originální název:
Original Name:
Velitelství sil podpory a výcviku
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.12.2003
Předchůdce:
Predecessor:
3. velitelství podpory 3rd Support Command
Datum zániku:
Disbanded:
31.12.2008
Nástupce:
Successor:
Velitelství podpory Support Command
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.12.2003-31.12.2003 Generální štáb Armády České republiky
01.12.2003-31.12.2003 General Staff of the Army of the Czech Republic
Dislokace:
Deployed:
01.12.2003-31.12.2008 Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Jaselská kasárna
Velitel:
Commander:
01.12.2003-07.05.2005 Ďurica, Jan (Generálmajor)
08.05.2005-14.09.2006 Ďurica, Jan (Generálporučík)
15.09.2005-24.05.2007 Halaška, Jiří (Generálmajor)
25.05.2007-30.06.2007 Pugzík, Antonín (Generálmajor)
01.07.2007-13.06.2008 Maleníský, František (Brigádní generál)
14.06.2008-31.07.2008 Rotrekl, Radoslav (Brigádní generál)
01.08.2008-31.12.2008 Kocián, Jaroslav (Brigádní generál)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
01.12.2003-31.12.2003 Pugzík, Antonín (Brigádní generál)
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, ( )
DD.MM.2008-31.12.2008 Škácha, Přemysl (Plukovník)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
www.army.cz
www.vojenstvi.cz
URL : https://www.valka.cz/Velitelstvi-sil-podpory-a-vycviku-2003-2008-t65897#454305 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Síly podpory a výcviku


Struktura:
Velitelství sil podpory a výcviku
- Ředitelství logistické a zdravotnické podpory
- Ředitelství výcviku a doktrín
- Ředitelství personální podpory


Přímo podřízené útvary a zařízení
- Krajská vojenská velitelství (14)
- 34. základna komunikačních a informačních systémů
- Středisko bezpečnosti informací
- Regionální finanční odbory (9)
- Prapor zabezpečení
- Posádkové hudby (3)
- Ústřední hudba AČR
- Vojenský umělecký soubor Ondráš


Zdroj: www.army.cz
URL : https://www.valka.cz/Velitelstvi-sil-podpory-a-vycviku-2003-2008-t65897#233607 Version : 0
Discussion post Fact post
Attachments

Join us

We believe that there are people with different interests and experiences who could contribute their knowledge and ideas. If you love military history and have experience in historical research, writing articles, editing text, moderating, creating images, graphics or videos, or simply have a desire to contribute to our unique system, you can join us and help us create content that will be interesting and beneficial to other readers.

Find out more