Main Menu
User Menu

Military history website

O poklad valky.cz - 102.kolo

Súťaž o knihu

Diskuse

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Zakladám dalšie kolo našej súťaže:


Ak chcete byť zadávateľom, prihláste sa tu.


Súťaž začína zajtra; zadávateľ, ujmi sa kola!
Pravidlá súťaže O poklad valky.cz


- Na začiatku súťaže Zadávateľ udá, čo presne hľadáme (napríklad "hľadáme osobu")
- Ktorýkoľvek člen fóra môže položiť očíslovanú otázku, na ktorú možno odpovedať slovami ÁNO, alebo NIE.
- Prvá súťažná otázka môže byť položená najskôr v prvý deň sútaže. Do úvahy sa berie systémový čas servera.
- Každá nasledujúca otázka môže byť položená až keď je zodpovedaná predchádzajúca otázka.
- Počas jedného kalendárneho dňa môže každý užívateľ položiť maximálne jednu otázku.
- Zadávateľ odpovedá pravdivo, ale nijako sa nesnaží napomáhať súťažiacim, skôr naopak. Ak Zadávateľ nevie odpovedať na otázku, vysvetlí prečo nepozná odpoveď, ale pritom dbá, aby nenapovedal.
- Ak si niekto myslí, že pozná odpoveď, môže okamžite napísať svoj tip. Takýto príspevok sa nečísluje. Tipovať možno iba raz za kalendárny deň, teda v jednom kalendárnom dni môže jeden užívateľ položiť jednu otázku a vysloviť jeden tip.
- Po zodpovedaní 15. otázky vrátane má pýtajúci sa právo výhradného tipu pol hodiny po zodpovedaní otázky Zadávateľom, alebo kým nie je položená a zodpovedaná ďalšia otázka.
- Po 20 otázkach dá Zadávateľ nápovedu - indíciu k správnej odpovedi. Druhú indíciu Zadávateľ dá po 30 otázkach.
- Ak správna odpoveď nie je uhádnutá ani po 40 otázkach, Zadávateľ sa stáva výhercom a kolo končí. Zadávateľ však má podľa vlastnej vôle právo súťaž predĺžiť o ďalšie otázky, ktorých počet však musí určiť bezprostredne po zodpovedaní 40. otázky. Počet nadstavených otázok môže byť zvyšovaný viackrát, vždy však musí byť určený ich konečný počet. Konečný počet nadstavených otázok však môže kedykoľvek určiť aj Moderátor súťaže.
- Ak nikto nepoloží otázku, či tip po dobu 10 dní, súťaž končí bez výhercu.
- Ten, kto uhádne správnu odpoveď pred zodpovedaním 20. otázky získa vecnú výhru podľa vlastného výberu z výhernej ponuky.
- Za jeden kalendárny mesiac môže jeden užívateľ vyhrať maximálne jednu vecnú výhru.
- Porušenie pravidiel počas súťaže rieši Zadávateľ, ktorý je za chod súťažného kola zodpovedný. Server nenesie nijakú zodpovednosť za prípadné chyby v konaní Zadávateľa.
- V špecifických prípadoch môže do sútaže zasiahnuť Moderátor súťaže, alebo Administrátor.
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-102-kolo-t66039#233964Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Zdravím členov všetkých armád. Pripravte si knihy, internet a hlavne mozgové závity, pretože štartujeme.


Jednoducho sa ujímam zadávateľstva.


Prvú otázku môžete podľa nových pravidiel položiť až zajtra. Aby ste však mali nad čím do zajtra rozmýšľať, hľadáme osobu.
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-102-kolo-t66039#233975Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Takže začnu tentokrát já a hned zákeřnou otázkou :
1) Jsi muž?
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-102-kolo-t66039#233999Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

No fuuj také zákernosti Laughing


1) Áno, som muž.
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-102-kolo-t66039#234000Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

2) Jsi Evropan ?
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-102-kolo-t66039#234002Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Zaujímavá otázka.


2) Nie.
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-102-kolo-t66039#234003Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

3) Amerikánec?
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-102-kolo-t66039#234024Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

3) Ak tým myslíte celý kontinent, tak áno.
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-102-kolo-t66039#234025Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

4) Tvoji mateřštinou byla španělština?
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-102-kolo-t66039#234026Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

4) Touto rečou sme doma nerozprávali, čiže nie.
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-102-kolo-t66039#234035Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

5) žil jsi ve 20. století?
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-102-kolo-t66039#234066Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

5) Áno.
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-102-kolo-t66039#234067Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

6) Jsi občan USA?
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-102-kolo-t66039#234068Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

6) Rozhodne áno.
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-102-kolo-t66039#234078Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

7) Žiješ ešte?
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-102-kolo-t66039#234079Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

7) Toto je zapeklitá otázka, ale pokiaľ ma moje informácie neklamú ešte je medzi nami a v roku 2001 sa určite tešil plnému zdraviu. Takže, áno.
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-102-kolo-t66039#234082Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

8) Jsi voják ?
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-102-kolo-t66039#234083Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

8) Teraz som síce dôchodca, ale vojakom som bol. Takže áno.
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-102-kolo-t66039#234084Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

9. Dosiahol si generálsku príp. admirálsku hodnosť?
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-102-kolo-t66039#234085Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

9) Áno
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-102-kolo-t66039#234086Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

A ja si typnem tak od pása : H. Norman Schwarzkopf junior
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-102-kolo-t66039#234090Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Bohužial toto bolo priveľmi od pása, takže nie.
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-102-kolo-t66039#234094Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

10. Působil jsi ve vládě?
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-102-kolo-t66039#234117Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

10) Nie
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-102-kolo-t66039#234119Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

11) Bojoval jsi v Iráku ?
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-102-kolo-t66039#234120Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

11) Nie
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-102-kolo-t66039#234124Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

2) Bojoval jsi v 2. světové válce?
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-102-kolo-t66039#234132Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

12) Nie (aj keď ....)
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-102-kolo-t66039#234133Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

13) Mal si americké občianstvo od narodenia?
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-102-kolo-t66039#234145Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

13) Áno, som občanom USA od narodenia.
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-102-kolo-t66039#234147Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

14) Věnoval ses politice?
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-102-kolo-t66039#234171Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

14) Nie.
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-102-kolo-t66039#234173Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

15. Bojoval si v Somálsku?
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-102-kolo-t66039#234183Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

15) Nie
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-102-kolo-t66039#234185Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

16) Dosáhl jsi admirálské nebo generálské hodnost v 1.polovině 20.stol.?
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-102-kolo-t66039#234188Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

16) Nie.
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-102-kolo-t66039#234189Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

17) Is chronic lying, glibly delivered, your second nature?


Yes


No
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-102-kolo-t66039#234190Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

pod tou 17) otázkou je míněna činnost v tajných službách???
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-102-kolo-t66039#234194Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

17) No (man of his word)
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-102-kolo-t66039#234196Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Quote - Schlange :

pod tou 17) otázkou je míněna činnost v tajných službách???Tak, či onak odpoveď na 17. otázku je Nie.
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-102-kolo-t66039#234197Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

18) bojoval jsi ve Vietnamu?
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-102-kolo-t66039#234199Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

18) Áno (tak na toto si živo spomínam)
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-102-kolo-t66039#234200Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

19. Bol si náčelníkom štábu US Army tj. Chief of Staff of the United States Army?
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-102-kolo-t66039#234202Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

19) Nie
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-102-kolo-t66039#234203Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

20) Ve Vietnamu jsi velel letectvu ? / velel na jakekoliv velitelské úrovní - roj až ..... /.
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-102-kolo-t66039#234212Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

20) Áno
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-102-kolo-t66039#234214Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Máme za sebou 20 otázok a odpovedí. Tým pádom prichádza čas rekapitulácie.


Som muž, rodený občan USA, žil som v 20. storočí a ešte stále aj žijem. Inak som vojak, ktorý bojoval vo Vietname, pričom som tam velil letectvu. Tak isto som dosiahol generálsku hodnosť.


Nie som európan, mojou rodnou rečou nie je španielčina, nepôsobil som vo vláde ani vo vrcholovej politike. Nebojoval som ani v 2. svetovej vojne ani počas vojny v zálive, ani v Somálsku. Rozhodne nie som podvraťák, člen tajných služieb ani H. Norman Schwarzkopf junior.


No a ešte nejaká tá indícia: "Najlepší z najlepších"
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-102-kolo-t66039#234217Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

tip od boku jsi F.C. Blesse ?
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-102-kolo-t66039#234218Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Tra-ta-ta-dáá. Áno som Major General Frederick C. Blesse.
Jeden z naújpešnejších pilotov v Kórei (v čase odchodu z tour bol najlepší), víťaz súťaže letcov s najvyšším skóre aké kedy kto dosiahol. Vydal prakticky bibliu pre pilotov prúdových lietadiel No Guts, No Glory. Intenzívne si zalietal aj vo Vietname. Celkovo nalietal vyše 6500 letových hodín na množstve typov P-40, P-47, P-51, F-80, F-86, F-100, F-102, A-7, F-104, F-106, F-4 a F-111. Aj počet 650 bojových hodín je obdivuhodný. Chystám o ňom článok.


Schlange gratulujem k víťazstvu.
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-102-kolo-t66039#234220Version : 0