Main Menu
User Menu

Military history website

O poklad valky.cz - 104.kolo

Súťaž o knihu

Diskuse

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Zakladám dalšie kolo našej súťaže:


Ak chcete byť zadávateľom, prihláste sa tu. Jedinečná možnosť prihlásiť sa do konca zimy!!!Súťaž začína zajtra; zadávateľ, ujmi sa kola!
Pravidlá súťaže O poklad valky.cz


- Na začiatku súťaže Zadávateľ udá, čo presne hľadáme (napríklad "hľadáme osobu")
- Ktorýkoľvek člen fóra môže položiť očíslovanú otázku, na ktorú možno odpovedať slovami ÁNO, alebo NIE.
- Prvá súťažná otázka môže byť položená najskôr v prvý deň sútaže. Do úvahy sa berie systémový čas servera.
- Každá nasledujúca otázka môže byť položená až keď je zodpovedaná predchádzajúca otázka.
- Počas jedného kalendárneho dňa môže každý užívateľ položiť maximálne jednu otázku.
- Zadávateľ odpovedá pravdivo, ale nijako sa nesnaží napomáhať súťažiacim, skôr naopak. Ak Zadávateľ nevie odpovedať na otázku, vysvetlí prečo nepozná odpoveď, ale pritom dbá, aby nenapovedal.
- Ak si niekto myslí, že pozná odpoveď, môže okamžite napísať svoj tip. Takýto príspevok sa nečísluje. Tipovať možno iba raz za kalendárny deň, teda v jednom kalendárnom dni môže jeden užívateľ položiť jednu otázku a vysloviť jeden tip.
- Po zodpovedaní 15. otázky vrátane má pýtajúci sa právo výhradného tipu pol hodiny po zodpovedaní otázky Zadávateľom, alebo kým nie je položená a zodpovedaná ďalšia otázka.
- Po 20 otázkach dá Zadávateľ nápovedu - indíciu k správnej odpovedi. Druhú indíciu Zadávateľ dá po 30 otázkach.
- Ak správna odpoveď nie je uhádnutá ani po 40 otázkach, Zadávateľ sa stáva výhercom a kolo končí. Zadávateľ však má podľa vlastnej vôle právo súťaž predĺžiť o ďalšie otázky, ktorých počet však musí určiť bezprostredne po zodpovedaní 40. otázky. Počet nadstavených otázok môže byť zvyšovaný viackrát, vždy však musí byť určený ich konečný počet. Konečný počet nadstavených otázok však môže kedykoľvek určiť aj Moderátor súťaže.
- Ak nikto nepoloží otázku, či tip po dobu 10 dní, súťaž končí bez výhercu.
- Ten, kto uhádne správnu odpoveď pred zodpovedaním 20. otázky získa vecnú výhru podľa vlastného výberu z výhernej ponuky.
- Za jeden kalendárny mesiac môže jeden užívateľ vyhrať maximálne jednu vecnú výhru.
- Porušenie pravidiel počas súťaže rieši Zadávateľ, ktorý je za chod súťažného kola zodpovedný. Server nenesie nijakú zodpovednosť za prípadné chyby v konaní Zadávateľa.
- V špecifických prípadoch môže do sútaže zasiahnuť Moderátor súťaže, alebo Administrátor.
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-104-kolo-t66629#235914Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Pánové,


čekám na Vaše dotazy.
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-104-kolo-t66629#235928Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Tak to dnes začnu já....


1) Žil jsi / nebo ještě žiješ / v novověku ?
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-104-kolo-t66629#235940Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

1) ANO
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-104-kolo-t66629#235942Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

2) Preslávil si sa ako vojak?
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-104-kolo-t66629#235951Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

2) ANO také
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-104-kolo-t66629#235952Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

3.) žil si v 20. storočí?
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-104-kolo-t66629#235969Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

3) ANO
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-104-kolo-t66629#235992Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

4.) Bojoval si v II. svetovej vojne?
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-104-kolo-t66629#235993Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

4) ANO svou činností v uniformě jsem také přispěl válečnému úsilí
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-104-kolo-t66629#235994Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

5) Evropan?
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-104-kolo-t66629#235997Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

5) ANO
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-104-kolo-t66629#236007Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

6) Němec?
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-104-kolo-t66629#236014Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

6) NE
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-104-kolo-t66629#236015Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

7) Slovan?
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-104-kolo-t66629#236016Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

7) NE
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-104-kolo-t66629#236017Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

8.) Brit?
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-104-kolo-t66629#236026Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

8) ANO
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-104-kolo-t66629#236027Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

9.) Slúžil si v RAF?
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-104-kolo-t66629#236036Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

9) ANO
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-104-kolo-t66629#236038Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

10) Bojoval jsi v 1.sv. válce?
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-104-kolo-t66629#236051Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

10) ANO
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-104-kolo-t66629#236057Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

11.) Padol si v boji?
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-104-kolo-t66629#236063Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

11) NE
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-104-kolo-t66629#236064Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Je to Sir John Adrian Chamier ?
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-104-kolo-t66629#236065Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Nejsem Sir John Adrian Chamier
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-104-kolo-t66629#236067Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

12) Obdržel jsi Viktoriin kříž?
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-104-kolo-t66629#236071Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

12) NE
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-104-kolo-t66629#236074Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

13) Stíhač?
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-104-kolo-t66629#236090Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

13) ANO také jsem létal na stíhačkách (ale nejen na nich)
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-104-kolo-t66629#236096Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

14.) prežil si WW2?
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-104-kolo-t66629#236099Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

14) ANO
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-104-kolo-t66629#236118Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

15) Dosáhl jsi již před 2. sv. válkou generálské hodnosti?
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-104-kolo-t66629#236126Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

15) NE
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-104-kolo-t66629#236136Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

16.) Zúčastnil si sa Battle of Britain?
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-104-kolo-t66629#236138Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

16) NE
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-104-kolo-t66629#236150Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

17) V rámci WW II. - byl jsi ještě v aktivní letecké službě - myslím tím létal jsi bojově případně transportní lety apod.? Vynechme lety z rodinou nebo inspekční Razz
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-104-kolo-t66629#236157Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

17) ANO za WWII jsem létal aktivně - žádná štábní funkce, ale pěkně knipl v ruce.
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-104-kolo-t66629#236165Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Trošku netradične zasiahnem do súťaže. Smile
Vyznamenanie Čestná stuha úšastníka súťaže o Poklad sa bude udeľovať aj za dlhodobú a zmysluplnú účasť v súťaži, nie len za dve výhry, ako tomu bolo doposiaľ.V súlade s tým som sa rozhodol udeliť toto vyznamenanie nasledovným súťažiacim, či zadávateľom:
Elvis; Haspeklo; Knize.Vladivoj; Ján Piroško; Chris Amber; Zbycho; koba; Aubi


Gratulujem a zároveň nabádam tých, ktorí sa niekedy dávno do súťaže občas zapojili, aby pokračovali v tomto dobrom zvyku aj naďalej.
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-104-kolo-t66629#236173Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

18) léto a podzim r. 1940 jsi strávil mimo území V.B., např. ve Středomoří ? Smile
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-104-kolo-t66629#236185Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

18) nejsëm si zcela jist ale myslím že odpověd je NE
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-104-kolo-t66629#236189Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

tip: Air Vice Marshal William Ernest "Bull" Staton
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-104-kolo-t66629#236195Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Quote - stevosk :

tip: Air Vice Marshal William Ernest "Bull" StatonNE
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-104-kolo-t66629#236197Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Víš co stejně je to špatně, ale zkusím -jsi Christopher Draper
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-104-kolo-t66629#236200Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Quote - dav :

jsi Christopher Draper

NE
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-104-kolo-t66629#236218Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Jsem si to myslel - ta Afrika mi tam dost neseděla Razz
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-104-kolo-t66629#236223Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

19) Velel jsi na začátku 2. sv. války nějaké peruti RAF?
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-104-kolo-t66629#236245Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

19) NE
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-104-kolo-t66629#236246Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

malá nápověda - své nejcennějsí vojenské vavříny jsem získal na obloze sladké Francie. Při protivzdušné obraně Británie jsem si odkroutil také svůj díl, ale žádné významné úspěchy jsem v ní nedosáhl.
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-104-kolo-t66629#236259Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Tip: William Harvey?


Případně otázka
20) Zemřel jsi před 1.1.1975
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-104-kolo-t66629#236449Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

20) Ne


nejsem William Harvey
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-104-kolo-t66629#236498Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

21. Preslávil si sa aj v civilnom živote?
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-104-kolo-t66629#236500Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

21) ANO
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-104-kolo-t66629#236501Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

tip : Cecil Arthur Lewis
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-104-kolo-t66629#236502Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

ANO jsem Cecil Arthur Lewis Britské stíhací eso I. sv. války, spoluzakladatael BBC, spisovatel, autor řady knih o stíhačích I. sv. války a jeden z nejvýznamnějších autorů letecké literatury tohoto období.
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-104-kolo-t66629#236503Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

to hammer - blahopřeji
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-104-kolo-t66629#236504Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Ďakujem, ale bola to skôr detektívna činnosť a nie moje znalosti, ktoré mi pomohli ťa odhaliť.
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-104-kolo-t66629#236506Version : 0