O poklad valky.cz - 108.kolo

Súťaž o knihu

Diskuse

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Prichádza ďalšie kolo našej súťaže, Zádávateľ čoskoro zverejní svoju totožnosť...


Prihlás sa ako zadávateľ súťaže tu! Voľné kolá:
111. kolo - 25.02.2008 -
113. kolo - 24.03.2008 -Pravidlá súťaže O poklad valky.cz- Na začiatku súťaže Zadávateľ udá, čo presne hľadáme (napríklad "hľadáme osobu")
- Ktorýkoľvek člen fóra môže položiť očíslovanú otázku, na ktorú možno jednoznačne odpovedať slovami ÁNO, alebo NIE.
- Prvá súťažná otázka môže byť položená najskôr v prvý deň sútaže. Do úvahy sa berie systémový čas servera.
- Každá nasledujúca otázka môže byť položená až keď je zodpovedaná predchádzajúca otázka.
- Počas jedného kalendárneho dňa môže každý užívateľ položiť maximálne jednu otázku.
- Zadávateľ odpovedá pravdivo, ale nijako sa nesnaží napomáhať súťažiacim, skôr naopak. Ak Zadávateľ nevie odpovedať na otázku, vysvetlí prečo nepozná odpoveď, ale pritom dbá, aby nenapovedal.
- Ak si niekto myslí, že pozná odpoveď, môže okamžite napísať svoj tip. Takýto príspevok sa nečísluje. Tipovať možno iba raz za kalendárny deň, teda v jednom kalendárnom dni môže jeden užívateľ položiť jednu otázku a vysloviť jeden tip.
- Po zodpovedaní 15. otázky vrátane má pýtajúci sa právo výhradného tipu pol hodiny po zodpovedaní otázky Zadávateľom, alebo kým nie je položená a zodpovedaná ďalšia otázka.
- Ak bola v priebehu súťaže položená aj otázka, aj tip v súlade s pravidlami, Zadávateľ najprv zodpovie správnosť tipu a následne zodpovie otázku.
- Po 20 otázkach dá Zadávateľ nápovedu - indíciu k správnej odpovedi. Druhú indíciu Zadávateľ dá po 30 otázkach.
- Ak správna odpoveď nie je uhádnutá ani po 40 otázkach, Zadávateľ sa stáva výhercom a kolo končí. Zadávateľ však má podľa vlastnej vôle právo súťaž predĺžiť o ďalšie otázky, ktorých počet však musí určiť bezprostredne po zodpovedaní 40. otázky. Počet nadstavených otázok môže byť zvyšovaný viackrát, vždy však musí byť určený ich konečný počet. Konečný počet nadstavených otázok však môže kedykoľvek určiť aj Moderátor súťaže.
- Ak nikto nepoloží otázku, či tip po dobu 10 dní, súťaž končí bez výhercu.
- Za výhry v súťaži sú udeľované vyznamenania serveru valka.cz podľa určených pravidiel.
- Ten, kto uhádne správnu odpoveď pred zodpovedaním 20. otázky získa vecnú výhru podľa vlastného výberu z výhernej ponuky.
- Za jeden kalendárny mesiac môže jeden užívateľ vyhrať maximálne jednu vecnú výhru.
- Porušenie pravidiel počas súťaže rieši Zadávateľ, ktorý je za chod súťažného kola zodpovedný. Server nenesie nijakú zodpovednosť za prípadné chyby v konaní Zadávateľa.
- V špecifických prípadoch môže do sútaže zasiahnuť Moderátor súťaže, alebo Administrátor.
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-108-kolo-t68763#241225 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Tak poďme na to ľudia.


Som človek.
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-108-kolo-t68763#241268 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

1) Si európan, resp. ak už nežiješ bol si Európan?
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-108-kolo-t68763#241269 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

1) NIE
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-108-kolo-t68763#241272 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

2) Pocházíš z Ameriky?
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-108-kolo-t68763#241273 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

2) ÁNO
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-108-kolo-t68763#241275 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

3) Žil jsi ve 20. století ?
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-108-kolo-t68763#241282 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

3) ÁNO
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-108-kolo-t68763#241287 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

A jako obvykle:


4) voják?
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-108-kolo-t68763#241303 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

4) ÁNO
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-108-kolo-t68763#241309 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

5) Bojoval jsi v Evropě?
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-108-kolo-t68763#241310 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

5) NIE
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-108-kolo-t68763#241311 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

6) Žiješ ešte?
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-108-kolo-t68763#241312 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

6) NIE
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-108-kolo-t68763#241314 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

7) Bojoval jsi v II. světové válce ?
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-108-kolo-t68763#241316 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

7) NIE
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-108-kolo-t68763#241317 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

8) bojoval jsi po roce 1950?
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-108-kolo-t68763#241329 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Ťažká otázka a ešte ťažšie sa mi na ňu odpovedá... záleží na tom, čo si kto predstavuje pod pojmom "bojovať". Ale ak sa pýtaš či som sa zúčasnil vojnového konfliktu po roku 1950, tak musím odpovedať...


8) NIE
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-108-kolo-t68763#241344 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

9) Bojoval si proti Japonsku?____________________________________________________________
Drahí priatelia! Je možnosť prihlásiť sa do úlohy Zadávateľa na celú jar 2008 až do začiatku leta. Zoznam voľných kôl nájdete tu. Neváhajte a prihláste sa sem.
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-108-kolo-t68763#241346 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

9) NIE
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-108-kolo-t68763#241358 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

10) Byl jsi účastníkem Korejské války?
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-108-kolo-t68763#241359 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

10) NIE
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-108-kolo-t68763#241361 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

11) byls aktivním, bojujícím účastníkem nějaké válkyy či ozbrojeného konfliktu během let 1920-1950?
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-108-kolo-t68763#241362 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

11) NIE
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-108-kolo-t68763#241363 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

12) Si muž?
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-108-kolo-t68763#241370 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

12) ÁNO
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-108-kolo-t68763#241371 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

13) Bol si určitú dobu roku 1954 aj v Mexiku?
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-108-kolo-t68763#241373 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

13) NIE


Informácie o tomto mužovi čerpám z viacerých zdrojov, ale žiaden sa o pobyte v Mexiku v roku 1954 nezmieňuje.
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-108-kolo-t68763#241374 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Tak to nám z hry vypadáva Fidel aj Che.
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-108-kolo-t68763#241375 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Ti vypadli už při odpovědi na na 8.otázku.....


Tak jinak!
14) Chlape, účastnil jsi se vůbec nějakého vojenského konfliktu ve 20.století?
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-108-kolo-t68763#241377 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Správna otázka!!!


14) NIE
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-108-kolo-t68763#241378 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

15) Pocházíš z USA?
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-108-kolo-t68763#241381 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

15) ÁNO


Máme tu 15-tu otázku a odpoveď, takže malé pripomenutie pravidiel.


- Po zodpovedaní 15. otázky vrátane má pýtajúci sa právo výhradného tipu pol hodiny po zodpovedaní otázky Zadávateľom, alebo kým nie je položená a zodpovedaná ďalšia otázka.
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-108-kolo-t68763#241383 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

16) zaválčil jsi si koncem 19. století za USA?
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-108-kolo-t68763#241385 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

dám rovnou i tip od boku - Theodore Roosevelt jr. (1858-1919)
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-108-kolo-t68763#241386 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

16) NIE


a ani tvoj typ NIE JE SPRÁVNY
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-108-kolo-t68763#241387 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

17) jsi politik ?
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-108-kolo-t68763#241391 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

17) NIE
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-108-kolo-t68763#241410 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

18) Byl jsi námořník?
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-108-kolo-t68763#241411 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Protože se sem dostanu až zítra večer, tak také tipnu. Mohl by jsi být Alfred Thayer Mahan??
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-108-kolo-t68763#241412 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Neviem, čo presne myslíš pod pojmom námorník. Ale ak myslíš na človeka, ktorý napr. plavčík, prvý dôstojník, či kapitán obchodnej lode, nedaj Bože pirát. Tak musím odpovedať...


18) NIE, v tomto zmysle som námorník nebol.


Bohužial, ani Tvoj typ NIE JE SPRÁVNY
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-108-kolo-t68763#241413 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

19) Pracoval jsi pro tajné služby
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-108-kolo-t68763#241414 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Ťažko povedať, mal som s nimi niečo do činenia, ale "klasickým špiónom" som nebol, takže...


19) NIE
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-108-kolo-t68763#241415 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

20) Účastnil ses války Severu proti Jihu?
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-108-kolo-t68763#241416 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

20) NIE


Tvoja otázka prišla už 17. ledna, takže ďalšiu otázku budeš môcť položiť až v piatok.
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-108-kolo-t68763#241417 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Zhrnutie:


-Som muž
-už nežijem
-žil som v 20. storočí
-bol som občanom USA
-bol som vojak
-nezúčastnil som sa žiadného vojnového konfliktu od "vojny Severu proti Juhu" až do konca môjho života
-v roku 1954 som nebol v Mexiku
-nebol som námorník ani politik
-nepracoval som pre tajné služby


Moja nápoveda:


Aj keď som pre tajné služby nepracoval. Istej tajnej službe (samozrejme nepriateľskej) som prezradil istú informáciu.Dúfam, že som už Vás riadne domotal Razz
Niektoré Vaše otázky mi dávajú riadne zabrať!!!
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-108-kolo-t68763#241418 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

21) prozrazená informace byla předáně některé sovětské tajné službě?
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-108-kolo-t68763#241430 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

21) ÁNO
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-108-kolo-t68763#241431 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

22) pracoval jsi v prvé polovině 20. století na ministerstvu obrany USA, potažmo v nějakám štábu či velitelství přímo v USA ?
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-108-kolo-t68763#241433 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

22) NIE
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-108-kolo-t68763#241434 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

23) Zomrel si prirodzenou smrťou (staroba, choroba..)?
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-108-kolo-t68763#241436 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Tak už sa mi to kráti! Už ma majú...


23) NIE
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-108-kolo-t68763#241437 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

tipnem si : Julius Rosenberg
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-108-kolo-t68763#241445 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

A já zkusím jednu hloupou otázku, pokud předcházející typ ovšem není správný (pokud však vím, tak J.R. nebyl voják Sad )
24) Byl jsi mariňák ?
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-108-kolo-t68763#241448 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

NIE SOM Julius Rosenberg
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-108-kolo-t68763#241449 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Ajajaj objavil sa Quatí, tak to je už so mnou koniec!!!


24) ANO, slúžil som u US Marine


Už vieš kto som?
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-108-kolo-t68763#241450 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

tip - jsi Lee Harvey Oswald?
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-108-kolo-t68763#241455 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

ÁNO som OSWALD, LEE HARVEY - údajný vrah JFK.


GRATULUJEM!!!
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-108-kolo-t68763#241476 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

A teraz jedna otázka pre Vás:


Môžem preložiť slovo MARKSMAN ako OSTREĽOVAČ? Má toto slovo vo "vojenskej" angličtine tento význam? Resp. ak niekto prešiel výcvikom "Marksman", prešiel výcvikom ostreľovača?
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-108-kolo-t68763#241480 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Marksman - vojenský význam má ostreľovač, elitný strelec, ostrostrelec a strelec. Inak to znamená aj analfabet...
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-108-kolo-t68763#241507 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Blahopřeji Schlange, já jsem byl úplně mimo (ale přístupu k PC - vis maior) #Sleep
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-108-kolo-t68763#241527 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

to Quatí:


čekal jsem déle jak půl hodinu jestli se neobjevíš a netipneš si, ale pak jsem musel taky odejít od PC tak jsem odpálil svůj tip.
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-108-kolo-t68763#241543 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Gratulujem a ďakujem Zadávateľovi za vynikajúce kolo.


Ďalšie kolo súťaže bude vyhlásené 28. januára/ledna 2008.
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-108-kolo-t68763#241560 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Hmm, pekné kolo. Tá indícia o prezradení tajomstva nepriatelskej strane dosť napomohla ale či by mňa trklo, že je to Oswald,no neviem Embarassed
Schlange gratulujem
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-108-kolo-t68763#242097 Version : 0
Discussion post Fact post
Attachments

Join us

We believe that there are people with different interests and experiences who could contribute their knowledge and ideas. If you love military history and have experience in historical research, writing articles, editing text, moderating, creating images, graphics or videos, or simply have a desire to contribute to our unique system, you can join us and help us create content that will be interesting and beneficial to other readers.

Find out more