T-37 (T-37A)

Т-37 (Т-37А)
     
Název:
Name:
T-37 (T-37A) T-37 (T-37A)
Originální název:
Original Name:
Т-37 (Т-37А)
Kategorie:
Category:
tančík tankette
Výrobce:
Producer:
DD.MM.1933-DD.MM.1936 Státní svazový závod č. 37, Moskva /
Období výroby:
Production Period:
DD.MM.1933-DD.MM.1936
Vyrobeno kusů:
Number of Produced:
2 627 (3 345 všech verzí/all versions)
Prototyp vyroben:
Prototype Built:
DD.MM.1932
Osádka:
Crew:
2
Technické údaje:
Technical Data:
 
Bojová hmotnost:
Combat Weight:
3200 kg 7055 lb
Délka s kanónem dopředu:
Length with Gun Forward:
3750 mm 12 ft 3 ⅝ in
Délka korby:
Hull Length:
3750 mm 12 ft 3 ⅝ in
Celková šířka:
Overall Width:
2100 mm 6 ft 10 ⅝ in
Celková výška:
Overall Height:
1820 mm 5 ft 11 ⅝ in
Světlá výška:
Ground Clearance:
300 mm 11 ¾ in
Šířka pásu:
Track Width:
210 mm 8 ¼ in
Měrný tlak:
Ground Pressure:
0,55 MPa 79.77 psi
Pancéřování:
Armour:
nýtované, svařované, ocelový válcovaný plech
korba - čelo a boky - 9 mm, záď - 6 mm, dno, strop - 4 mm
věž - čelo, boky, záď - 6 mm, strop - 4 mm
riveted, welded, steel rolled plate
Hull - front and sides - 9 mm, rear - 6 mm, bottom, ceiling - 4mm
Turret - front, sides, rear - 6 mm, ceiling - 4 mm
Pohon:
Propulsion:
 
Typ:
Type:
GAZ-AA, řadový, zážehový vodou chlazený čtyřválec, 3 300 cm3 GAZ-AA, serial, gasoline, water cooled, four-cylinder, 3300 cm3
Výkon:
Power:
29,4 kW při 2200 ot/min 39.4 bhp at 2200 rpm
Převodové ústrojí:
Transmission:
mechanická převodovka 4+1, rozvodka na lodní šroub, 2 x boční
4 +1 mechanical gearbox, the propeller adapters, 2 x side
Výkony:
Performance:
 
Rychlost na silnici:
Road Speed:
40 km/h 25 mph
Rychlost v terénu:
Cross-country Speed:
? km/h ? mph
Jízdní dosah po silnici:
Cruising Range on Road:
200 km 124 mi
Jízdní dosah v terénu:
Cross-country Cruising Range:
120 km 75 mi
Překonávání překážek:
Obstacles Crossing:
 
Svah:
Gradient:
40 ° 89 %
Boční náklon:
Side Slope:
30 ° 67 %
Překročivost:
Trench Crossing:
1,6 m 63 in
Výstupnost:
Vertical Obstacle:
0,5 m 20 in
Brodivost:
Fording Depth:
plovoucí m floating
Výzbroj:
Armament:
 
Hlavní:
Main:
1x 7,62 mm DT, 2 142 nábojů 1x 7.62 mm DT, 2142 rounds
Vedlejší:
Secondary:
nemá no
Uživatelské státy:
User States:


Poznámka:
Note:
643 vozidel s radiostanicí 71-TK-1 (T-37TU)
75 ks s plamenometem (OT-37)
rychlost plavby - do 7 km/h
643 car radio with 71-HM-1 (T-37TU)
75 pieces with a flamethrower (OT-37)
floating speed - up to 7 km / h
Zdroje:
Sources:
PEJČOCH, Ivo, PEJS, Oldřich: Obrněná technika 3, SSSR 1919-1945 I.část, ARES, Praha 2002
MAGNUSKI, Janusz:, KOLOMIJEC, Maksym: Rudý Blitzkrieg, Bonus A, Brno 1996
BARJATINSKIJ, M.: Amfibii Krasnoj Armii, Bronětěchnika 1/2003, Modělist-Konstrukťor, Moskva
URL : https://www.valka.cz/T-37-T-37A-t9320#368983 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

T-37 - vývoj a popis


Když Britská armáda po zkouškách dvou prototypů tanku Vickers-Carden-Loyd Amphibian Tank (A4E11 a A4E12) nepřijala toto vozidlo do výzbroje a povolila jeho vývoz, objevilo se několik zájemců. Sovětská obchodní mise podepsala s firmou Vickers 05.02.1932 kontrakt na výrobu osmi kusů tohoto vozidla pro zkoušky tanků, které měly tvořit základ obrněných vozidel pro průzkumné jednotky DRRA. Vozidla byla předána během poloviny roku 1932. Souběžně s ním byly zkoušeny domácí konstrukce T-33 (závod Bolševik -N.A.Astrov) a T-41 (Závod č.37) z něj vycházející. Obě posledně jmenovaná vozidla byla uznána za nezpůsobilá služby a jelikož nebyla vůle platit licenční poplatky, byl na základě požadavku Rady obrany za použití maximálního množství domácích automobilových součástek a "zpětného inženýrství" zkonstruován a vyroben během několika měsíců prototyp, přijatý v roce 1933 do výzbroje DRRA jako T-37.
Pro pohon vozidla byl použit automobilový motor GAZ-AA a určil spolu s požadavkem na plavbyschopnost v podstatě velikost vozidla a tloušťku pancíře. Podvozek se skládal z napínacího a hnacího kola, čtyř pojezdových kol, sdružených po dvou do vozíků odpružených vinutou pružinou a dvou podpěrných kladek. Korba byla nýtovaná z ocelových plechů. Nad pásy byly blatníky (u pozdějších verzí vztlakové), sloužící také ke zvýšení stability při plavbě. Vlevo v korbě bylo pracoviště řidiče, vpravo na stropě byla umístěna kulatá, ručně otočná věž pro velitele s lafetovaným kulometem DT 7,62 mm. Osádka do vozidla nastupovala dvěma poklopy nad svými stanovišti. V zadní části korby byla umístěna převodovka s vývodem na lodní šroub, motor a palivová nádrž. Sání vzduchu, výfuk a výdech chladícího vzduchu byl na stropě zadní části korby. Řízení se provádělo na vodě kormidlem a na souši brzděním pásů. Brzdy byly bohužel vně vozidla, takže po vyjetí z vody byly neúčinné a za sucha někdy až moc účinné (zakousnutím brzdy přišel téměř o život konstruktér Astrov).
Tento plovoucí tank, který nahrazoval T-27, v podstatě vynikal tím, že nevynikal ani pancéřováním (9 - 4 mm) ani palebnou silou (1x 7,62 mm) ani jízdními vlastnostmi (zmiňované brzdy, příčná i podélná nestabilita a nízký výkon motoru).


PEJČOCH, Ivo, PEJS, Oldřich: Obrněná technika 3, SSSR 1919-1945 I.část, ARES, Praha 2002
MAGNUSKI, Janusz:, KOLOMIJEC, Maksym: Rudý Blitzkrieg, Bonus A, Brno 1996
BARJATINSKIJ, M.: Amfibii Krasnoj Armii, Bronětěchnika 1/2003, Modělist-Konstrukťor, Moskva
http://www.battlefield.ru/

T-37 (T-37A) - T-37 (starý typ) - věž s konickým nástavcem, ploché blatníky

T-37 (starý typ) - věž s konickým nástavcem, ploché blatníky
T-37 (T-37A) - T-37 (vový typ) věž s plochou střechou, vpředu sešikmená, duté blatníky

T-37 (vový typ) věž s plochou střechou, vpředu sešikmená, duté blatníky
T-37 (T-37A) - T-37U s radiostanicí a rámovou anténou

T-37U s radiostanicí a rámovou anténou
URL : https://www.valka.cz/T-37-T-37A-t9320#316050 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

T-37 - zkoušky a nasazení

Jelikož měl být tento tank používán průzkumným a výsadkovým vojskem, zkoušely se různé v té době "nestandardní" způsoby jeho použití. Prvním z nich bylo nesení pod těžkými bombardovacími letouny TB-3. Tank byl umístěn na závěsném zařízení PG-12 (pro D-8, D-12 a T-37) pod trupem a v praxi měli výsadkáři vyčistit přistávací prostor, letouny přistát, odpoutat vozidla a tyto poskytnout výsadkářům palebnou podporu. Tento systém byl použit v září 1935 při cvičení Kyjevského vojenského okruhu (osádky po přistání přesedly do vozidel) a v roce 1936 v Běloruském voj. okruhu s osádkami v tancích. V boji o jeho použití nejsou zprávy.
Probíhaly též zkoušky vysazení T-37 bez osádky ze vzduchu na vodu (Medvědí jezera u Moskvy) na závěsu TVD-2. Při prvních dvou pokusech se vozidlu prolomilo dno. Po zpevnění dna vnější "člunovou" výztuží a optimalizací letu TB-3 se pokusy začaly dařit. Jelikož nebyl dořešen problém, jak se dostane osádka do vozidla (podle některých zdrojů bylo provedeno několik shozů s experimentátorem L.Kulčickim) a riziko bylo vysoké, bylo od dalších pokusů upuštěno.
Tak jako u většiny typů sovětských tanků té doby byla vyrobena i plamenometná verze OT-37 (ChT-37). I přes malý výkon plamenometu (nemožnost instalace nádrže větší než 36 l), bylo vyrobeno několik desítek kusů.
V roce 1935 byla provedena propagandistická jízda v Leningradské oblasti, tanky projely za 11 dní 700 km, z toho 600 km po vodě.


T-37 byly zařazovány místo tanků T-27 do průzkumných jednotek v četách (pět vozidel), rotách (15-17) a praporech (50-60) a po roce 1938 se objevovaly i ve stavech střeleckých divizí. Jejich první bojové vystoupení bylo při útoku na Polsko ve stavu Ukrajinského frontu. Jejich špatné vlastnosti a nedostatky se objevily v plné nahotě v Zimní válce proti Finsku. Hromadně vyřazeny byly ale až roku 1944.
Ze zahraničních armád používalo několik desítek kořistních strojů Finsko jako průzkumné a dále Wehrmacht odzbrojené jako tahače.


PEJČOCH, Ivo, PEJS, Oldřich: Obrněná technika 3, SSSR 1919-1945 I.část, ARES, Praha 2002
MAGNUSKI, Janusz:, KOLOMIJEC, Maksym: Rudý Blitzkrieg, Bonus A, Brno 1996
BARJATINSKIJ, M.: Amfibii Krasnoj Armii, Bronětěchnika 1/2003, Modělist-Konstrukťor, Moskva
http://www.battlefield.ru/
www.armchairgeneral.com
http://armor.kiev.ua/Tanks/BeforeWWII/T37/

T-37 (T-37A) - Shoz tanku T-37 na hladinu

Shoz tanku T-37 na hladinu
T-37 (T-37A) - T-37 pod letounem TB-3

T-37 pod letounem TB-3
T-37 (T-37A) - T-37 s výztuží dna

T-37 s výztuží dna
URL : https://www.valka.cz/T-37-T-37A-t9320#316057 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Stavy bojeschopných tanků T-37 podle vojenských okruhů k 1.1.1938
Vojenský okruhPočet kusů
Moskevský VO135
Zakavkazský VO2
Uralský VO9
Sibiřský VO1
Středoasijský VO0
Severokavkazský VO66
Charkovský VO49
Kijevský VO751
Běloruský VO492
Privolžský VO24
Zabajkalský VO294
Leningradský VO313
Dálněvýchodní armáda409
Učiliště, polygony24
Dohromady2520

Ve stavu jsou započteny plamenometné verze ( 73 ks)

Kolomiec M.V., Tanki-amfibii T-37,T-38,T-40, Frontovaja Iljustracija, nakl.Stratěgija KM, Moskva 1999
URL : https://www.valka.cz/T-37-T-37A-t9320#369881 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

T-37 a T-38 v československej armáde
Počas formovania 2. československej samostatnej paradesantnej brigády v ZSSR bola jej organizačná súčasť - SPO (smíšený přezvědný oddíl) dňa 1.6.1944 rozhodnutím veliteľstva 1. československého armádneho zboru zreorganizovaná na Prezvedný oddiel. Pôvodne plánované vytvorenie a vyzbrojenie tankového práporu v rámci SPO bolo zrušené a novovytvorený Prezvedný oddiel mali tvoriť len veliteľská, motocyklová a spojovacia čata, rota obrnených automobilov a cyklistická rota. Dňa 17.6.1944 sa však paradoxne u veliteľa parabrigády hlásilo 48 sovietskych dôstojníkov a poddôstojníkov spoločne s 22 obojživelnými tankami T-37A a T-38. Tieto archaické tanky vyrobené pred vojnou sa už v sovietskej armáde aktívne nepoužívali. Organizácia Prezvedného oddielu bola zachovaná, dočasne vznikol tankový prápor s dvojicou rôt vyzbrojených týmito starými tankami. Tie sa mali podieľať na výcviku. Personál tankového práporu bol doplnený o československého dôstojníka, desiatimi poddôstojníkmi a vojakmi. Veliteľom tankového práporu bol určený por. Semjon Petrovič-Bjalyj.


Tanky k 1.7.1944 obržali tieto evidenčné čísla:

T-37A (12 ks):
Я-3-14-10 až Я-3-14-21

T-38 (10 ks):
Я-3-14-00 až Я-3-14-09

V 9/1944 sa 2. československá samostatná paradesantná brigáda zapojila do bojov karpatsko-dukelskej operácii. Tu sa tieto tanky zapojili do útočných operácií (priestor poľskej obce Besko). K 15.9.1944 bola nahlásená strata piatich tankov T-38, väčšinou stratených na mínových poliach. Následne bola 2. parabrigáda stiahnutá z bojov a pripravovala sa na letecký presun na Slovensko. Hoci príslušníci jednotky nacvičovali zavesenie tankov pod maketu lietadla (ktoré ich asi v prvotných plánoch mali letecky prepraviť spoločne s celou jednotkou), 20.9.1944 bol tankový prápor zo stavu 2. parabrigády definitívne odobratý a tanky spoločne so sovietskými posádkami sa vrátil pod sovietske velenie.

V. Francev, M. Kopecký - Soviet armoured vehicles in services of the Czechoslovak Army 1943 - 1951, Capricorn publications, rok vydania 2018, ISBN: 978-80-87578-19-3
URL : https://www.valka.cz/T-37-T-37A-t9320#756719 Version : 0
Abandoned machine


www.ebay.com
T-37 (T-37A) - www.ebay.com

www.ebay.com
URL : https://www.valka.cz/T-37-T-37A-t9320#249419 Version : 0
Photo
T-37 (T-37A) -


URL : https://www.valka.cz/T-37-T-37A-t9320#32237 Version : 0
Photo
T-37 (T-37A) -


URL : https://www.valka.cz/T-37-T-37A-t9320#32235 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

T-37 -řez
Zdroj:
MAGNUSKI, Janusz:, KOLOMIJEC, Maksym: Rudý Blitzkrieg, Bonus A, Brno 1996

T-37 (T-37A) - T-37 - Hlavní části

T-37 - Hlavní části
URL : https://www.valka.cz/T-37-T-37A-t9320#314435 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

T-37

Zdroj
Kolomiec M.V., Tanki-amfibii T-37,T-38,T-40, Frontovaja Iljustracija, nakl.Stratěgija KM, Moskva 1999

T-37 (T-37A) - T-37
čtyřpohledový nákres vozidla

T-37
čtyřpohledový nákres vozidla

URL : https://www.valka.cz/T-37-T-37A-t9320#369266 Version : 0
Discussion post Fact post
Attachments


Join us

We believe that there are people with different interests and experiences who could contribute their knowledge and ideas. If you love military history and have experience in historical research, writing articles, editing text, moderating, creating images, graphics or videos, or simply have a desire to contribute to our unique system, you can join us and help us create content that will be interesting and beneficial to other readers.

Find out more