Main Menu
User Menu

Military history website

T17E1

Armored Car T17E1

     
Název:
Name:
T17E1
Originální název:
Original Name:
Armored Car T17E1
Kategorie:
Category:
prieskumné vozidlo
Výrobce:
Producer:
Chevrolet Division of General Motors Corp.
Období výroby:
Production Period:
DD.10.1942-DD.12.1943 M6(T17E1)
Vyrobeno kusů:
Number of Produced:
M6 (T17E1)- 2.844 ks
Prototyp vyroben:
Prototype Built:
DD.03.1942
Osádka:
Crew:
5 (veliteľ, strelec, nabíjač, vodič a predný strelec)
Technické údaje:
Technical Data:
 
Bojová hmotnost:
Combat Weight:
13928 kg
Celková délka:
Overall Length:
5486 mm
Celková šířka:
Overall Width:
2692 mm
Celková výška:
Overall Height:
2845 mm
Světlá výška:
Ground Clearance:
381 mm
Pancéřování:
Armour:
22 mm predný
19 mm bočný
25 mm veža - čelo
32 mm veža - bok
Pohon:
Propulsion:
 
Typ:
Type:
2 x šesťválec GMC 270 o výkone 97ks (celkovo 194ks)
Výkon:
Power:
? kW při ? ot/min
Převodové ústrojí:
Transmission:
Hydramatic 4F 1R
Výkony:
Performance:
 
Rychlost na silnici:
Road Speed:
88.5 km/h
Rychlost v terénu:
Cross-country Speed:
? km/h
Jízdní dosah po silnici:
Cruising Range on Road:
724.2 km
Jízdní dosah v terénu:
Cross-country Cruising Range:
? km
Překonávání překážek:
Obstacles Crossing:
 
Svah:
Gradient:
26 °
Boční náklon:
Side Slope:
? °
Překročivost:
Trench Crossing:
0.46 m
Výstupnost:
Vertical Obstacle:
0.53 m
Brodivost:
Fording Depth:
0.81 m
Výzbroj:
Armament:
Hlavná : 37mm kanón M6 s uložením M24A1 (103 nábojov)
Vedľajšia : 3 x guľomet ráže .30 (jeden spriahnutý, jeden na čele korby a jeden umiestnený na veži, ako protilietadlová ochrana. Vezených bolo 5.250 nábojov)
Vybavení:
Equipment:
Britská vysielačka No 19
Uživatelské státy:
User States:
Poznámka:
Note:
Britské označenie: Staghound Mk. I
T17E1 - označení prototypu
M6 - označení americké armády


Odvodené verzie:
Staghound Mk.II
Staghound Mk.III
T17E2 / Staghound AA
Zdroje:
Sources:
Staghound armored car 1942-1962, Steven J Zaloga; Peter Bull; Osprey Publishing; ISBN 978-1-84603-392-6
URL : https://www.valka.cz/T17E1-t480#387373Version : 0
Prehľad uživateľských krajín and jednotiek

II.world war

Mediterranean bojisko

Veľká Británia
27.kopinický regiment / 27th Lancers (5. Choir / In.Corps)
1. The king's regiment of dragoons / 1st King's Dragoons (13.Choir / XIII. Corps)
12.kopinický regiment / 12st Lancers (10.Choir / X.Corps)

New Zealand
divízni riding regiment 2. the new zealand division - the Divisional Cavalry Regiment the 2nd New Zealand Division 09/1943 –

Poľsko
Carpatian LancersPulk ulanów karpackich (2. Polish choir / polish II.Corps / 2 Korpus Polski) 09/1943-06/1944
12. podolsky hulánský regiment - 12th Podolski Lancers 12. Pulk ulanów podolskich (3. the division of carpathian gunners /3rd Carpatian infantry Division/3 Dywizja Strzelców Karpackich)
15. the hulánský regiment 15th Poznan Lancers 15. Pulk ulanów poznańskich (5. infantry division "Kresowa"/5th Kresowa Division/5 Kresowa Dywizja Piechoty)
7. lublinsky hulánský regiment - 7th Lublin Lancers – 7. Pulk ulanów lubelskich ()
25. hulánský regiment - 25th Wielkopolski Lancers – 25. Pulk ulanów wielkopolskych ()

Canada
The royal canadian regiment of dragoons - the Royal Canadian Dragoons (1.canadian corps / . The Canadian Corps) 02/1944 -

Middle East

Veľká Británia

13.kopinický regiment - 13th Lancers (31. armoured division (india) /31st Armoured Division)
3. husarsky regiment - 3rd Hussars (31. armoured division (india) /31st Armoured Division)

Európske bojisko

Veľká Británia

30 utoční section of the Royal navy /30 Assault Unit RN

Canada

12. the regiment manitobských dragoons - XII Manitoba Dragoons ( II. canadian corps / II. Canadian Corps) 1943 –

Poland

1. armored division - the 1st Polish Armoured Division - 1 Dywizja Pancerna

Belgian

1. the belgian infantry brigade - the 1st Belgian Infantry Brigade
(Brigade Piron)


Source : Staghound armored car 1942-1962, Steven J Zaloga; Peter Bull; Osprey Publishing; ISBN 978-1-84603-392-6
.
URL : https://www.valka.cz/T17E1-t480#431086Version : 0
Prehľad uživateľských krajín and jednotiek after the end of the second svetovej war


Big Británia
The british army used Staghoundy by the end of the 40-tych years of the 20th. Day and subsequently boli predávané allied armádam.
British troops in ktorých Staghoundy slúžili after the end of the II. svetovej war :

4. reconnaissance regiment - 4th Reconnaissance Regiment (Grécko)
23 obrnená brigade - the 23rd Armoured Brigade (Grécko)
1. the royal guards regiment of dragoons -the 1st King's Dragoon Guards (Egypt, Lebanon,Sirius)

Australia
In service from 08/1943, in 1944 dosiahol number of vozidiel 279 pcs. Or however never nasadené in the fight and after the end of the II. The army boli used najmä for training purposes. Koncom 70-tych doslúžilo for the last 36 kusov.

Regulárna army
1. the squadron of iron armor vozidiel (1st Armoured Car Squadron)
Squadron pôsobila within Okupačných forces of the British taxud in Japan (British Commonwealth Occupation Force Japan) was armed with 16 vozidlami (other sources uvádzajú 18).Unit bola sformovaná 21.01.1946 in Puckapunyal and sailed to Japan in apríly. In Japan pôsobila to decembra 1948, subsequently came back to Australia and bola premenovaná on 1. obrnený regiment (1st Armoured Regiment).

Záložné units
3./9. Light cavalry regiment (Jihoaustralský riding archers) - 3rd/9th Light Horse (South Australian Mounted Rifles)
1./15. Royal novojihovelšský kopinický regiment - 1st/15th Royal New South Wales Lancers
12./16. hunterriverský kopinický regiment -12th/16th Hunter River Lancers


Denmark
8 pcs Staghound Mk.III 75mm bolo odovzdaných Dánom in 1946 and boli vyradené of the armory in 1953.

Holland
The Dutch army obdržala 108 vozidiel After the termination of the aktívnej services boli zaliate betónom and used to stacionárnu defense letísk.

Grécko
Gréci prebrali a small number of vozidiel from the british jednotiek that the posobili in the 40-tych rokoch of the last day.

Taliansko
Since the year 1945 the bolo zaradených viac ako 100 Staghoundov in the arsenal of the Talianskej army and Carabinierov. After vyradení from the arsenal of the army bolo zaradených 60 machines to the police, where bolo 37mm delo replaced guľometom Breda Mod 35.

Cavaleria Blindata della Somalia in the framework of the jednotiek UN slúžiacich in Somalia from 1950 to half päťdesiatych years.

Policia di Stato – Reparti Celere – Špecialne policajné unit rýchlej reakcie

Švajčiarsko
Švajčiarsko zakúpilo začiatkom 50 years vo Veľkej Britain 64 pcs Staghoundov, where boli prezbrojené 20 mm delom or 4.7 cm Panzerabwehrkanone 41.

Egypt
50 kusov

Sirius
52 kusov


Sudan
Zíslal niekoľko kusov in the weaponry and boli modified using the turret obrneného vehicles AEC Mk III and armed with delami 75mm Sherman tank.
Saudi Arábia

Rhodézia
Rhodézsky regiment of iron armor vozidiel (Rhodesian Armoured Car Regiment)
bol after the end of the II. svetovej war reformed and equipped with 20 Staghoundami, where pôsobili to 50-tych years. After rozpustení regiment boli prevedené to podpornej group 1. the regiment ľahkej pechoty (1.The Rhodesian Light Infantry) to protect the borders.


Transjordánsko

Lebanon
56 kusov rôznych verzií slúžilo in the army and the police since 1955. Join sa in bojov in the občianskej the war on všetkých sides and boli ešte, until very recently, still aktívne. 16 pcs bolo modified using the turret obrneného vehicles AEC Mk III.

Israel
The israeli defense forces acquired from Britain 112 demilitarizovaných vozidiel, without ' twas a and vysielačiek pre prieskumné units. Machines boli delivered gradually in the period from decembra 1951 to začiatku roka 1953. The israelis, however, or able to získať appropriate to 37mm does pre tieto machines, it sa im managed until 1955, when zakupili 100 pcs a good loadout. In that period I started my prieskumné unit vybavovať francúzskymi AMX-13. Z tohto dôvodu sa požiadavka znížila on 36 machines and boli them armed with the following units

181. reconnaissance battalion - 181st Reconnaissance Battalion
182. reconnaissance battalion - 182nd Reconnaissance Battalion

The fate of the zvyšných israeli Staghoundov bol especially kuriózny. The israeli government ich ponúkla on odpredaj through the merchant so zbraňami Isaac
Irving Davidson. Davidson mal good connections to the regime Anastazia Somozu in Nicaragua and Fulgecia Batista on Cuba. In 1957 odsúhlasila the israeli government me 68 kusov Somozovi, as a quid pro quo for the delivery of the pušiek the portion of jezreel during the embargo in 1948. Davidson subsequently organized the trade between Nicaragua and Cuba, who received 28 pôvodne israeli Staghoundov.

Nicaragua
40 vozidiel slúžilo in Národnej guard, specifically, at 1o Battalón Blindado
with pôvodnou výzbrojou until the end of 60tych years and subsequently boli from dôvodu lack of munície prezbrojené guľometmi 0.50 american production. In 1979 after the runaways Somózu of landscapes bolo ešte funkčných about 20 Staghoundov, ktoré boli since 1981 nahrádzané sovietskou technique.

Cuba
Batistov mode received 28 pôvodne israeli Staghoundov through Nicaragua and similar to the aj niekoľko another from Egypt. Vozidlá boli intenzívne used during občianskej the army, nevertheless ju niektoré survived and subsequently boli used Kubánskymi revolučnými the armed forces.


Honduras
Honduras won in the priebehu roka 1951 niekoľko kusov from the U.S., which the U.S. Army used the ako testovacie vozidlá.

Source : Staghound armored car 1942-1962, Steven J Zaloga; Peter Bull; Osprey Publishing; ISBN 978-1-84603-392-6.
URL : https://www.valka.cz/T17E1-t480#431100Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

.
T17E1 - Italský Staghound Mk.I sloužící roku 1950 u římské jednotky rychlého nasazení. Ve věži je dvojice kulometů Breda 38, v trupu pak těžký Fiat 35. Stroj nese nátěr červenou barvou na všech plochách.

Italský Staghound Mk.I sloužící roku 1950 u římské jednotky rychlého nasazení. Ve věži je dvojice kulometů Breda 38, v trupu pak těžký Fiat 35. Stroj nese nátěr červenou barvou na všech plochách.
Published with authors permit

URL : https://www.valka.cz/T17E1-t480#463296Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Staghound Mk.I neznámé britské jednotky bojující na západní frontě, jediné označení byly bílé hvězdy


Zdroj: HPM 2007/4
T17E1 -


Published with authors permit

URL : https://www.valka.cz/T17E1-t480#396231Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Staghound Mk.I "Dzielny" polského 15 Pułk Ułanów Poznańskich, který bojoval na podzim 1944 v Itálii


Zdroj: HPM 2007/4
T17E1 -


Published with authors permit

URL : https://www.valka.cz/T17E1-t480#396236Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Staghound Mk.I italských karabinierů v Miláně


Zdroj: HPM 2007/4
T17E1 -


Published with authors permit

URL : https://www.valka.cz/T17E1-t480#396245Version : 0
MOD
Staghound Mk.Even Polish Pułku Ułanów Karpackich.
T17E1 -


Published with authors permit

URL : https://www.valka.cz/T17E1-t480#396251Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.URL : https://www.valka.cz/T17E1-t480#2962Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Vozidlo z Královského vojenského muzea v Bruselu, 2003.

URL : https://www.valka.cz/T17E1-t480#2857Version : 0
MOD
Staghound, probably in British or Canadian service, photo probably from Italy.

URL : https://www.valka.cz/T17E1-t480#38567Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Exemplář z muzea v Saumuru.(©Radek Havelka)
URL : https://www.valka.cz/T17E1-t480#244418Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Vlastní foto Bovington 05
T17E1 -


T17E1 -


URL : https://www.valka.cz/T17E1-t480#380398Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

(©Radek Havelka)URL : https://www.valka.cz/T17E1-t480#380595Version : 0
MOD
the Monument and the museum of the Armored corps, Latrun own photo, 2017.
T17E1 -


T17E1 -


T17E1 -


T17E1 -


URL : https://www.valka.cz/T17E1-t480#600893Version : 0
MOD
Diskuse

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Staghound neboli obrněné vozidlo Chevrolet T17E1, vyzbrojené kanonem M6 ráže 37 mm. Objednáno v roce 1942 pro potřeby US Army, nicméně později nezavedeno, veškerá produkce dodána do VB. Zajímavé je, že T17 měl dva motory - GMC 270. Max. rychlost 89 km/h, dojezd 724 km. Vyrobeno 2687 ks.
URL : https://www.valka.cz/T17E1-t480#38704Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Severoamerické armádní označení prototypu: T17E1
Britské armádní označení: Armoured Car Staghound Mk. I


Vážení,
ukořistil jsem níže uvedený materiál ve formátu PDF o velikosti asi 92 MB, v jazyce anglickém, kvalita skenu horší střed. Vážným zájemcům poskytnu k prostudování.


Poznámka pod čarou:
Podle některých pramenů se zavedlo takzvané armádní označení M6, podle jiných se jedná o mylnou informaci!
T17E1 -


URL : https://www.valka.cz/T17E1-t480#131507Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Existovalo několik verzí, nejrozšířenější Staghound Mk.I, existovala i verze Mk.II s věží ze samohybné houfnice M8 (75mm) a Mk.III s věží tanku Crusader s kanonem. Dále velitelská verze s jiným radiovybavením.
URL : https://www.valka.cz/T17E1-t480#38726Version : 0