Main Menu
User Menu

Military history website

Hanaja, Tadaši

Tadashi Hanaya / 花谷正

     
Příjmení:
Surname:
Hanaja
Jméno:
Given Name:
Tadaši
Jméno v originále:
Original Name:
花谷正 / はなや・ただし
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
generálporučík
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
DD.MM.1894 ?, prefektura Okajama
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
28.08.1957 ?, Tokio
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
velitel: 55. divize
náčelník štábu: 39. armáda
náčelník štábu: 18. oblastní armáda
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
-
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
www.generals.dk
www.historyandtheheadlines.abc-clio.com
http://pwencycl.kgbudge.com/H/a/Hanaya_Tadashi.htm
URL : https://www.valka.cz/Hanaja-Tadasi-t123991#422129Version : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Hanaja
Jméno:
Given Name:
Tadaši
Jméno v originále:
Original Name:
花谷正 / はなや・ただし
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.1914 Imperiálna vojenská akadémia
DD.MM.RRRR-DD.MM.1922 Vojenské štábne kolégium
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
DD.MM.1929 major
DD.MM.1937 plukovník
DD.MM.1940 generálmajor
DD.10.1943 generálporučík
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
01.12.1941-23.10.1943 Náčelník štábu : 1. armáda
23.10.1943-09.07.1945 Velitel : 55. divize

Ručně vyplněné položky:
DD.MM.1929-DD.MM.RRRR velitel ? praporu
DD.MM.1930-DD.MM.RRRR Agentúra zvláštnych služieb v Mukden - riaditeľ
DD.MM.1933-DD.MM.1935 Rezidentný dôstojník - Jinan (Tsinan), Čína
DD.MM.1935-DD.MM.1936 Štáb Kwantungskej armády
DD.MM.1936-DD.MM.1937 Generálny štáb
DD.MM.1937-DD.MM.RRRR 2. divízia
DD.MM.1937-DD.MM.RRRR Náčelník štábu 2. náhradnej divízie
DD.MM.1937-DD.MM.1939 Veliteľ 43. pluku pechoty
DD.MM.1939-DD.MM.1940 Vojenský poradca vlády Manchuco (vedúci vojenskej misie)
DD.MM.1940-DD.MM.1941 Veliteľ 29. brigády pechoty
DD.MM.1941-DD.MM.RRRR Veliteľ skupiny pechoty 29. divízie
DD.MM.1941-DD.MM.1943 Náčelník štábu 1. armády, severná Čína
DD.10.1943-DD.MM.1945 Veliteľ 55. divízia, Burma
DD.07.1945-DD.07.1945 Náčelník štábu 39. armády
DD.07.1945-DD.MM.1945 Náčelník štábu 18. armády zóny, Thajsko
DD.MM.1946-DD.MM.RRRR výslužba
Vyznamenání:
Awards:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
www.generals.dk
www.historyandtheheadlines.abc-clio.com
http://pwencycl.kgbudge.com/H/a/Hanaya_Tadashi.htm
URL : https://www.valka.cz/Hanaja-Tadasi-t123991#422132Version : 0
MOD
Hanaya sa was born in prefektúre Okayama and in 1914 terminating vojenskú the academy is his life. In 1922 ending the štúdiá on Vojenskom štábnom the collegium, and subsequently the sa stock market in 1929 major and is poverený the command of one of the praporov Kwantungskej army.

At a time when the neighborhood agency anymore zvláštnych služieb in Mukden (from 1930), priamo involved in Mukdenského incident – 18.9.1931, who subsequently resulted in okupácie Manchurie. This incident used Guandongská (Kwantungská) army ako zámienku on obsadenie the rest of Manchurie in 1931 and 1932.

When they started even the Japanese military operácie criticised, Hanaya came up from plánom vyprovokovať in Shanghai unrest (the first Shanghai incident), to the crime spôsobom odpútal stopped from military operácii.
In 1933 is poverený ako rezidentný dôstojník in Jinan (Tsinan), China and in 1935 is pridelený to staff Guandongskej (Kwantungskej) army.

In 1937, the sa becomes colonel and in charge 43. plukou pechoty. In 1939 it poverený ako military poradca bábkového of the state of Manchukuo.
In 1940, the sa becomes the general majorm and he's zverené velenie 29. brigade pechoty and nasledovného 1941, náčelníkom staff 1. the army in the severnej China.

In októbri 1943 sa becomes general poručíkom and he's zverené velenie 55. divízie in Burme.

55. divízii is nariadené vykonať inváziu in the neighbourhood Akyab, 11.1.1944 within operácie Ha-Go. Here divízia taken port Akyab in Bengálskom zálive. This fulfilled my role to support the offensive of the Japanese forces in Imphale.

Hanaya slávi successes during the second Arakanskej offensive in mesiacoch február until April 1944, pričom his unit porážajú the British forces on the hraniciach with India and begins obliehať Shinzeiwa. However, priamy an attack on the city zlyháva from dôvodu strong defenzívnej line Britov.

During the battle operácie unit zvádza fight with the Indian 7. divíziou. During the battle the British posilujú your unit, zo the air and 55. divízia is prinútená to retreat smerom to vnútra Burma. Príčínou retreat is especially bad Japanese zásobovanie. Divízia recedes with nedostatkom munície, ate and diseases.

Divízia during the retreat vykonáva counterattack in the location dolného flow embankment Sittang, in mesiacoch may day when Jún 1945, what allows 28. the army uniknúť and vyhnúť sa so obkľúčeniu. In júli 1945 is poverený ako chief of staff 39. the army and subsequently náčelníkom staff of 18. arády zone. The end of the war it finds in the Bangkok.

Umiera in Tokyo 28.8.1957.

source
www.generals.dk
www.historyandtheheadlines.abc-clio.com
http://pwencycl.kgbudge.com/H/a/Hanaya_Tadashi.htm
.
URL : https://www.valka.cz/Hanaja-Tadasi-t123991#422134Version : 0
MOD