Main Menu
User Menu

Military history website

Hišikari, Takaši

Takashi Hishikari / 菱刈隆

     
Příjmení:
Surname:
Hišikari
Jméno:
Given Name:
Takaši
Jméno v originále:
Original Name:
菱刈隆 / ひしかり・たかし
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
generál
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
27.12.1871 Kagošima /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
31.07.1951 ?
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
velitel: Kuantungská armáda
velitel: Taiwanský armádní okruh
velitel: 4. divize
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
velitel: 8. divize
velitel: Pevnost Yura
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
www.generals.dk
ja.wikipedia.org;
URL : https://www.valka.cz/Hisikari-Takasi-t125944#427386Version : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Hišikari
Jméno:
Given Name:
Takaši
Jméno v originále:
Original Name:
菱刈隆 / ひしかり・たかし
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-27.07.1894 vojenská akadémia
13.12.1899-28.11.1902 Armádne vojnové kolégium
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
18.09.1894 podporučík
25.10.1897 poručík
12.11.1900 kapitán
02.05.1905 Major
01.11.1910 podplukovník
10.08.1914 plukovník
24.07.1918 generálmajor
06.08.1923 generálporučík
01.08.1929 generál
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
10.08.1914-01.04.1916 Velitel : 4. pěší pluk
01.04.1916-24.07.1918 Náčelník štábu : 2. divize
06.08.1923-04.02.1924 Velitel : Pevnost Yura

Ručně vyplněné položky:
18.09.1894-DD.MM.RRRR 3. peší pluk
01.11.1898-DD.MM.RRRR Adjutant ? praporu 3. peší pluk
20.12.1899-27.11.1902 pridelený k 3. pešiemu pluku
27.11.1902-18.11.1903 pridelený k 26. pešiemu pluku
18.11.1903-12.03.1904 Inštruktor, Toyama armádna škola pechoty
12.03.1904-DD.09.1904 štábny dôstojník, Taiwanská armáda
DD.09.1904-02.11.1904 štábny dôstojník 1. armáda
02.11.1904-02.05.1905 štábny dôstojník Gardová rezervná zmiešaná brigáda
02.05.1905-11.07.1905 pridelený k 45. pešiemu pluku
11.07.1905-21.12.1905 štábny dôstojník 1. armáda
21.12.1905-16.02.1906 pridelený k Generálnemu štábu
16.02.1906-19.12.1908 Inštruktor, Toyama armádna škola pechoty
19.12.1908-DD.MM.RRRR pridelený k Generálnemu inšpektoriátu vojenského výcviku
23.09.1909-DD.MM.RRRR cesta po Europe
18.02.1912-10.08.1914 štábny dôstojník, Sekcia obrany Tokya Generálneho štábu?
18.02.1912-10.08.1914 Kancelária vojenskej služby Ministrstva vojny
18.03.1913-10.08.1914 výskumný team, Armádna škola pechoty
10.08.1914-01.04.1916 velitel 4. pešieho pluku
01.04.1916-24.07.1918 náčelník štábu 2. divízie
24.07.1918-23.02.1920 velitel 23. pešej brigády
23.02.1920-06.08.1923 velitel Toyoama armádna škola pechoty
06.08.1923-04.02.1924 velitel pevnosti Yura
04.02.1924-26.08.1927 velitel 8. divízie
26.08.1927-10.08.1928 velitel 4. divízie
10.08.1928-02.06.1930 velitel Taiwanského vojenského okresu
02.06.1930-01.08.1931 velitel Kwantungskej armády, Manchuria
01.08.1931-DD.MM.1933 člen najvyššej vojnovej rady
28.07.1933-10.12.1934 velitel Kwantungskej armády, Manchuria
28.07.1933-10.12.1934 velvyslanec v Manchukuo
10.12.1934-01.08.1935 člen najvyššej vojnovej rady
28.08.1935-DD.MM.RRRR rezerva
DD.04.1941-DD.MM.RRRR výslužba
Vyznamenání:
Awards:

01.04.1906

Řád Zlatého luňáka 5. třídy
Order of Golden Kite 5th Class
功五級金鵄勲章 / こうごきゅうきんしくんしょう
-

30.10.1923

Řád Posvátného pokladu 2. třídy
Order of Sacred Treasure 2nd Class
瑞宝重光章 / ずいほうじゅうこうしょう
-

04.09.1929

Řád Posvátného pokladu 1. třídy
Order of Sacred Treasure 1st Class
瑞宝大綬章 / ずいほうだいじゅしょう
-

07.02.1934

Velkostuha řádu Vycházejícího slunce
1st Class, Grand Cordon of the Order of the Rising Sun
勲一等旭日大綬章 / くんいっとう きょくじつだいじゅしょう
-

23.12.1935

Velkostuha řádu Vycházejícího slunce s květy Paulovnie
1st Class, Grand Cordon of the Order of the Rising Sun with the Paulownia Flowers
勲一等旭日桐花大綬章 / くんいっとうきょくじつとうかだいじゅしょう
-

Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
www.generals.dk
https://ja.wikipedia.org/wiki/菱刈隆
https://sakurataro.org/db/菱刈隆

URL : https://www.valka.cz/Hisikari-Takasi-t125944#427392Version : 0
MOD
Born sa in Kagoshima and in júly 1894 terminates Imperiálnu vojenskú the academy is his life.

During the Slovak Sino Japanese war slúži ako príslušník 3. pešieho regiment. After the end of the conflict continues vo svojom vzdelávaní on Armádnom štábnom the collegium, which terminates in novembri 1902.

After completion of college is menovaný as the commander of the 26. pešieho regiment.

A short time zastáva the post of chief of staff Generálneho the governor of Taiwan, and after this is menovaný náčelníkom staff 1. the army, which sa podieľa on bojoch Russia Japanese war.

Podieľal sa aj na sibírksje intervencii where pôsobil so your unit in the Russian prímorskej province.

In medzivojnovom period zastáva rôzne pozície, ochre rfect person from another post veliteľa armádnej akadémie, velitela 4. pešieho regiment, the chief of staff 2. divízie.

In júly 1918 sa becomes the general major and in August 1928 the general poručíkom.

Subsequently in charge 8. divízii, 4. divízii and Taiwanskej the army. In August 1929 is menovaný generálom.

In the 1930's Hishikari menovaný velitelom Kwantungskej army in Manchuria. Vo command is vystriedaný 1.8.1931.

Other times it is menovaný on this post in 1933, subsequently after perform invázie to severnej China. During his second pôsobenia on the forehead Kwantungskej army, vykonáva for the agreement of China and Japan and Japosnké unit sťahuje north of the great múru.

Taktiež in this period in charge operáciám against Čínskym guerillam which operujú in novo vytvorenom štáte Manchukuo.

10.12.1934's Hishikari vystriedaný on the poste general Jirō Minami.

Hishikari in rokoch 1934 – 1935 he held the fuknciu in Najvyššej vojnovej to the council In August 1935 is zaradený in the reserve and in the apríly 1941 odchádza retired.

From 1943 bol predsedom Japanese federácie Kendo.

source
www.generals.dk
https://ja.wikipedia.org/wiki/菱刈隆
.
Hišikari, Takaši - počas svojho 2 pôsobenia v čele Kwantungskej armády
https://www.picturechina.com.cn/bbs/thread-147390-6-1.html

počas svojho 2 pôsobenia v čele Kwantungskej armády
www.picturechina.com.cn

URL : https://www.valka.cz/Hisikari-Takasi-t125944#427393Version : 0
MOD