Tanková armáda Afrika [1942-1942]

Tank Army Africa
Panzerarmee Afrika
     
Název:
Name:
Tanková armáda Afrika Tank Army Africa
Originální název:
Original Name:
Panzerarmee Afrika
Datum vzniku:
Raised/Formed:
30.01.1942
Předchůdce:
Predecessor:
Tanková skupina Afrika Tank Group Africa
Datum zániku:
Disbanded:
01.10.1942
Nástupce:
Successor:
Německo-italská tanková armáda German-Italian Tank Army
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?

Velitel:
Commander:
30.01.1942-09.03.1942 Rommel, Erwin Johannes Eugen (Generalfeldmarschall)
09.03.1942-19.03.1942 Crüwell, Ludwig (General der Panzertruppe)
19.03.1942-22.09.1942 Rommel, Erwin Johannes Eugen (Generalfeldmarschall)
22.09.1942-01.10.1942 Stumme, Georg (General der Panzertruppe)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
30.01.1942-01.10.1942 Gause, Alfred (Generalmajor)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Čestný název:
Honorary Name:
-
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
Panzerarmee-Oberkommando Afrika Panzerarmee-Oberkommando Afrika
Zdroje:
Sources:
http://www.lexikon-der-wehrmacht.de/ ; http://www.axishistory.com/
URL : https://www.valka.cz/Tankova-armada-Afrika-1942-1942-t8730#420636 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Panzerarmee Afrika


Sdružovala všechny německé a italské obrněné jednotky v Severní Africe. Bojovala proti britům u Tobruku v listopadu a prosinci 1941, i v druhé vlně bojů v roce 1942 až k El Alameinu, odkud byla brity vytlačena až do Tunisu, kde kapitulovala 13.5.1943
URL : https://www.valka.cz/Tankova-armada-Afrika-1942-1942-t8730#25802 Version : 0
Discussion post Fact post
Attachments

Join us

We believe that there are people with different interests and experiences who could contribute their knowledge and ideas. If you love military history and have experience in historical research, writing articles, editing text, moderating, creating images, graphics or videos, or simply have a desire to contribute to our unique system, you can join us and help us create content that will be interesting and beneficial to other readers.

Find out more