Main Menu
User Menu

Military history website

Tankový sbor

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Březen 1942


2 tankové brigády (1941)
1 motorizovaná střelecká brigáda (1941)
URL : https://www.valka.cz/Tankovy-sbor-t2243#7581Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Duben 1942


3 tankové brigády (1941)
1 motorizovaná střelecká brigáda (1941)
URL : https://www.valka.cz/Tankovy-sbor-t2243#7582Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Červenec 1942


3 tankové brigády (1941)
1 motorizovaná střelecká brigáda (1941)
1 minometná baterie
1 prapor obrněných vozů
1 ženijní rota
2 opravárenské roty
1 motocyklistický prapor
1 minometný prapor (jen u gardových sborů)
URL : https://www.valka.cz/Tankovy-sbor-t2243#7583Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Červenec 1943


3 tankové brigády (1943)
1 motorizovaná střelecká brigáda (1943)
1 minometný pluk
1 pluk lehkého samohybného dělostřelectva (1943)
1 protiletadlový pluk
1 protitankový pluk
1 těžký protitankový pluk
1 prapor obrněných vozů
1 spojařský prapor
1 ženijní prapor
2 opravárenské roty
1 motocyklistický prapor
1 minometný prapor (jen u gardových sborů)
URL : https://www.valka.cz/Tankovy-sbor-t2243#7584Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Prosinec 1943


3 tankové brigády (1943)
1 motorizovaná střelecká brigáda (1943)
1 minometný pluk
1 pluk lehkého samohybného dělostřelectva (1943)
1 pluk středního samohybného dělostřelectva (1943)
1 protiletadlový pluk
1 spojařský prapor
1 ženijní prapor
2 opravárenské roty
1 motocyklistický prapor
1 minometný prapor (jen u gardových sborů)
URL : https://www.valka.cz/Tankovy-sbor-t2243#7585Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Prosinec 1944


3 tankové brigády (1943)
1 motorizovaná střelecká brigáda (1943)
1 pluk lehkého dělostřelectva
1 minometný pluk
1 pluk lehkého samohybného dělostřelectva (1944)
1 pluk středního samohybného dělostřelectva (1944)
1 pluk těžkého samohybného dělostřelectva
1 protiletadlový pluk
1 spojařský prapor
1 ženijní prapor
2 opravárenské roty
1 motocyklistický prapor
1 minometný prapor (jen u gardových sborů)
URL : https://www.valka.cz/Tankovy-sbor-t2243#7586Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Srpen 1945


3 tankové brigády (1943)
1 pluk těžkých tanků
1 motorizovaná střelecká brigáda (1943)
1 pluk lehkého dělostřelectva
1 minometný pluk
1 pluk lehkého samohybného dělostřelectva (1944)
1 pluk středního samohybného dělostřelectva (1945)
1 pluk těžkého samohybného dělostřelectva
1 spojařský prapor
1 ženijní prapor
2 opravárenské roty
1 motocyklistický prapor
1 minometný prapor (jen u gardových sborů)
URL : https://www.valka.cz/Tankovy-sbor-t2243#7587Version : 0
MOD