Tatra T-131

     
Název:
Name:
Tatra T-131 Tatra T-131
Originální název:
Original Name:
Tatra T-131
Kategorie:
Category:
cvičný letoun trainer aeroplane
Výrobce:
Producer:
DD.MM.1936-DD.04.1939 Moravskoslezská vagonka a.s., Studénka /
Období výroby:
Production Period:
DD.MM.1936-DD.04.1939
Vyrobeno kusů:
Number of Produced:
35
První vzlet:
Maiden Flight:
05.10.1936
Osádka:
Crew:
2
Základní charakteristika:
Basic Characteristics:
 
Vzlet a přistání:
Take-off and Landing:
CTOL - konvenční vzlet a přistání CTOL - conventional take-off and landing
Uspořádání křídla:
Arrangement of Wing:
dvouplošník biplane
Uspořádání letounu:
Aircraft Concept:
klasické conventional
Podvozek:
Undercarriage:
pevný fixed
Přistávací zařízení:
Landing Gear:
kola wheels
Technické údaje:
Technical Data:
 
Hmotnost prázdného letounu:
Empty Weight:
375 kg 827 lb
Vzletová hmotnost:
Take-off Weight:
630 kg 1389 lb
Maximální vzletová hmotnost:
Maximum Take-off Weight:
? kg ? lb
Rozpětí:
Wingspan:
7,35 m 24ft 1,37in
Délka:
Length:
6,62 m 21ft 8,62in
Výška:
Height:
2,25 m 7ft 4,57in
Plocha křídla:
Wing Area:
13,50 m2 145.31 ft2
Plošné zatížení:
Wing Loading:
46,7 kg/m2 9.56 lb/ft2
Pohon:
Propulsion:
 
Kategorie:
Category:
pístový piston
Počet motorů:
Number of Engines:
1
Typ:
Type:
Tatra T-100 o výkonu 72 kW/98 k
dvoulistá vrtule
Tatra T-100, power 97 hp
two-blade propeller
Objem palivových nádrží:
Fuel Tank Capacity:
? ?
Výkony:
Performance:
 
Maximální rychlost:
Maximum Speed:
190 km/h v ? m 118.1 mph in ? ft
Cestovní rychlost:
Cruise Speed:
165 km/h v ? m 102.5 mph in ? ft
Rychlost stoupání:
Climb Rate:
? m/s ? ft/min
Čas výstupu na výšku:
Time to Climb to:
15 min do 2000 m 15 min to 6562 ft
Operační dostup:
Service Ceiling:
4000 m 13123 ft
Dolet:
Range:
550 km 341.8 mi
Maximální dolet:
Maximum Range:
? km ? mi
Výzbroj:
Armament:
- -
Uživatelské státy:
User States:


Poznámka:
Note:
licence Bü 131 -
Zdroje:
Sources:
Němeček, V. Československá letadla 1918-1945, Naše Vojsko, Praha 1983.
Šmoldas, Z. Letadla Tatra, L+K 1975-21.
URL : https://www.valka.cz/Tatra-T-131-t8872#26381 Version : 0
Management of the group Ringhoffer - Tatra decided in 1934 to introduce in their plants aircraft production. In the Moravian - silesian road in Studénka was founded by the aircraft department and in the race Tatra Kopřivnice was founded the department of production of aircraft engines. The relevant ministry of trade and industry gave consent for the establishment of both the department in June 1934. In 1935 was founded design department, whose vedeoucím was ing. Karel Tomas, who switched from Military factory aircraft - Letov.
The intervention of the WELL was to Studénky awarded in January 1936 repair of military aircraft, it should allow for the incorporation of inexperienced workers on the air production, which was being prepared. Specialization of the company should become a school, a training and tourist aircraft. For the pattern have been selected, two types of: Tatra T-126.
Drawings supplied by Bucker in the spring of 1936. Sample piece for mass production of the Bücker Bü 131A-2 roved šéfpilot Tatra Vojtěch Matěna in April 1936. He had a production number of 37 and a license plate OK-TAA he assigned the Ministry of public works (MVP) to 4. November 1936. The aircraft remained in the property of the Tatra mountains and Vojtěch Matěna it showed on the air days, from the register has been erased 23. June 1936. His further fate is unknown. Was introduced also license the ordinary invert the engine Hirth HM 504, that was after the adjustments made under the designation Tatra T-100.
WELL ordered desetikusovou series aircraft Tatra T-131, which has not assumed, and the machine passed into the ownership of the MVP, which is allocated to the individual aeroklubům and organizations of the Masaryk aviation league (MLL). The first machine of a ten piece series was [5. October, 1937 and the last in July 1937. In 1938 ordered the MVP next pětadvacetikusovou series, it was in the occupation made five pieces that have already czechoslovak matriculation not. The further fate of the aircraft, the Tatra T-131 for the occupation is not known, it can be assumed that it is zrekvírovala the Luftwaffe and included them to their academic departments. One piece, specifically the T-131.2 with the registration mark OK-TAC ran for the occupation of Slovak air corps (SLES).

Into the form of a Tatra T-131.1 was modified in 1996 by the BMZ Air Service, s. r. o. aircraft of the Aero C-104, serial number 167, license plate number OK-AXM. The aircraft is from air collections of the military history institute - the Aviation museum Kbely. In the Technical museum Tatra in Kopřivnice was exhibited in the years 1972 to 1995. After the rekostrukci is here exhibited since 1997.


Overview made of aircraft Tatra T-131:
the serial number of the license plate assigned to the deletion of the user
T-131.1 OK-TAB 6.1.1937 Tatra
T-131.2 OK-TAC 27.12.1937 MLL Prague, SLES
T-131.3 OK-a TAD 27.12.1937 MLL Prague
T-131.4 OK-TAE 27.12.1937 MLL Prague
T-131.5 OK-TAF 27.12.1937 MLL Prague
T-131.6 OK-TAG 23.3.1938 MLL Prague
T-131.7 OK-MOVE 23.3.1938 16.2.1940 MLL Prague
T-131.8 OK-TAI 23.3.1938 the Central flying school
T-131.9 OK-SO 29.7.1938 MLL Prague
T-131.10 OK-TAL 3.8.1938 MLL Prague
T-131.11 OK-THERE 14.8.1938 MLL Prague
T-131.12 nepřidělena
T-131.13 nepřidělena
T-131.14 nepřidělena
T-131.15 nepřidělena
T-131.16 nepřidělena

Sources:
Václav Němeček: Czechoslovak aircraft 1918 - 1945, Our Troops, Prague 1983
Václav Němeček: Czechoslovak aircraft 1919 - 1939, in. L+K.
URL : https://www.valka.cz/Tatra-T-131-t8872#337103 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

V technickém muzeu v Kopřivnici je tento stroj vystaven, ale nejedná se o přímou "Kopřivnickou" výrobu, ale o poválečné Aero C-104, které bylo upraveno do podoby prvního letounu Tatra T-131.1, tuším, že aby se stihlo dokončení letounu pro instalaci v muzeu v termínu (a aby se snad i něco ušetřilo) nebylo použito plátno ale jiný potahový materiál.
URL : https://www.valka.cz/Tatra-T-131-t8872#26400 Version : 0
...
Tatra T-131 -


URL : https://www.valka.cz/Tatra-T-131-t8872#27495 Version : 0
T 131.1 in Technical Museum Kopřivnice
Tatra T-131 -


Tatra T-131 -


Tatra T-131 -


Tatra T-131 -


Tatra T-131 -


URL : https://www.valka.cz/Tatra-T-131-t8872#226395 Version : 0
T 131.1 in Technical Museum Kopřivnice II
Tatra T-131 -


Tatra T-131 -


Tatra T-131 -


Tatra T-131 -


Tatra T-131 -


Tatra T-131 -


URL : https://www.valka.cz/Tatra-T-131-t8872#226396 Version : 0
drawing inspiration for the T-131 was the Bücker Bü 131 version "B".
Tatra T-131 -


URL : https://www.valka.cz/Tatra-T-131-t8872#609403 Version : 0
Discussion post Fact post
Attachments


Join us

We believe that there are people with different interests and experiences who could contribute their knowledge and ideas. If you love military history and have experience in historical research, writing articles, editing text, moderating, creating images, graphics or videos, or simply have a desire to contribute to our unique system, you can join us and help us create content that will be interesting and beneficial to other readers.

Find out more