Main Menu
User Menu

Military history website

Thoř, Václav

     
Příjmení:
Surname:
Thoř
Jméno:
Given Name:
Václav
Jméno v originále:
Original Name:
Václav Thoř
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
-
Hodnost:
Rank:
divisní generál, generálporučík
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
13.12.1898 Turnov /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
DD.05.1980
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
zástupce velitele dělostřelectva MNO
velitel, Hlavní týl
náměstek ministra národní obrany pro věci materiální
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
-
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Olomouc, fond Osobní spisy vojáků z povolání
Bílek, Jiří: Vojáci druhé kategorie aneb Neříkejte jim černí baroni, Knižní klub, Praha 2010
URL : https://www.valka.cz/Thor-Vaclav-t123768#421433Version : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Thoř
Jméno:
Given Name:
Václav
Jméno v originále:
Original Name:
Václav Thoř
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.1929-DD.MM.1929 Dělostřelecká střelecká škola Olomouc
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
03.10.1950 brigádní generál
01.01.1952 divisní generál
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
01.09.1948-18.10.1948 Velitel : Velitelství dělostřelectva 5. divise
18.10.1948-DD.05.1949 Velitel : Velitelství dělostřelectva 5. divise
DD.07.1949-DD.08.1950 Velitel : Velitelství dělostřelectva I. sboru
DD.12.1950-01.01.1952 Velitel : Hlavní týl

Ručně vyplněné položky:
Vyznamenání:
Awards:

30.04.1955

Řád práce
Order of the Labour
číslo matriky 508

Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Olomouc, fond Osobní spisy vojáků z povolání
Bílek, Jiří: Vojáci druhé kategorie aneb Neříkejte jim černí baroni, Knižní klub, Praha 2010
www.prazskyhradarchiv.cz
URL : https://www.valka.cz/Thor-Vaclav-t123768#561834Version : 0
MOD
Václav Thoř graduated from the business academy and in 1916 he was drafted as a one year volunteer. Deployed was on the Italian battlefield, where he suffered severe injuries. However, in the army, he stayed and went through the fight in Slovakia. In October 1920 he became an officer of the profession, and which has undergone various lower leadership positions in the artillery. In 1936 he joined as a clerk in the ministry of national defense.
In 1940 he was arrested and sentenced. They spent the war in various prisons and concentration camps.
In June 1945 he was appointed adjutant of the commander of the artillery of the WELL and at the same time he was a member of the admissions committee. From march 1947 to August 1950 passed a series of higher command functions in the field artillery. In August 1950 he was appointed deputy commander of the artillery WELL. In December 1950, became velitem the Main rear and in January 1950 the deputy minister of national defense for things material. In June 1955 he went to a backup.

Source:
Bílek, Jiří: the Soldiers of the other categories or don't Tell them black barons, a Book club, Prague 2010.
URL : https://www.valka.cz/Thor-Vaclav-t123768#421462Version : 0
MOD