Main Menu
User Menu

Military history website

Tibbets, Paul W. Jr.

     
Příjmení:
Surname:
Tibbets
Jméno:
Given Name:
Paul Warfield Jr.
Jméno v originále:
Original Name:
Paul Warfield Tibbets Jr.
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
brigádní generál
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
?
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
23.02.1915 Quincy
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
01.11.2007 Columbus
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
509. smíšená skupina (velitel)
308. bombardovací křídlo, střední (velitel)
6. letecká divize (velitel)
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
Pilot Boeingu B-29 "Enola Gay", který bombardoval první atomovou pumou Little Boy město Hirošima.
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
www.afhra.af.mil
URL : https://www.valka.cz/Tibbets-Paul-W-Jr-t135581#448572Version : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Tibbets
Jméno:
Given Name:
Paul W. Jr
Jméno v originále:
Original Name:
Paul W. Tibbets Jr.
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.1933 Western Military Academy, Alton, Illinois
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.1955 Air War College, Maxwell AFB
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
DD.MM.1938 podporučík
DD.MM.RRRR poručík
DD.MM.RRRR nadporučík
DD.MM.1941 kapitán
DD.MM.RRRR major
DD.MM.RRRR podplukovník
DD.01.1945 plukovník
DD.MM.1959 brigádny generál
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
29.03.1942-08.09.1942 Velitel : 340. bombardovací peruť (težká)
17.12.1944-22.01.1946 Velitel : 509. smíšená skupina

Ručně vyplněné položky:
DD.MM.1938-DD.MM.RRRR 16. pozorovací peruť
DD.06.1941-DD.12.1941 9. bombardovací peruť (těžká)
DD.12.1941-DD.MM.RRRR 29. bombardovací skupina (těžká)
DD.MM.RRRR-DD.02.1942 3. bombardovací skupina (lehká)
DD.02.1942-DD.02.1942 29. bombardovací skupina (těžká)
DD.02.1942-DD.MM.1942 340. bombardovací peruť
DD.MM.1942-DD.01.1943 97. bombardovací skupina (těžká)
DD.01.1943-DD.02.1943 12. letecká armáda
DD.03.1944-DD.09.1944 17. bombardovací operačně výcvikové křídlo, velmi těžké
17.12.1944-22.01.1946 509. smíšená skupina
DD.MM.1955-DD.02.1956 Velitelství spojeneckých vzdušních sil v střední Evropě
DD.02.1956-DD.01.1958 308. bombardovací křidlo (střední)
DD.01.1958-DD.MM.RRRR 6. letecká divize
Vyznamenání:
Awards:

06.08.1945

Kříž za vynikající službu
Distinguished Service Cross
-

DD.MM.RRRR

Záslužná legie legionář (4.třída)
Legion of Merit Officer - Legionnaire(4th Class)
Legion of Merit (4th Class)
-

DD.MM.RRRR

Purpurové srdce
Purple Heart
-

DD.MM.RRRR

Medaile vítězství (2. světová válka)
World War II Victory Medal
-

DD.MM.RRRR

Společná pochvalná medaile
Joint Service Commendation Medal
-

DD.MM.RRRR

Medaile za americké tažení
American Campaign Medal
-

DD.MM.RRRR

Medaile za asijsko pacifické tažení
Asiatic-Pacific Campaign Medal
-

DD.MM.RRRR

Medaile za evropsko/africko/blízko východní tažení
European-African-Middle Eastern Campaign Medal
-

DD.MM.RRRR

Medaile za službu v národní bezpečnosti
National Defense Service Medal
-

DD.MM.RRRR

Medaile za službu v amerických obranných silách
American Defense Service Medal
-

DD.MM.RRRR

Záslužný letecký kříž
Distinguished Flying Cross
2x / with one oak leaf cluster

DD.MM.RRRR

Letecká medaile
Air Medal
4x / with three oak leaf clusters

Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
www.afhra.af.mil
https://en.wikipedia.org/wiki/Paul_Tibbets
URL : https://www.valka.cz/Tibbets-Paul-W-Jr-t135581#448573Version : 0
MOD
Paul Warfield Tibbets Jr, is najviac known as pilot Boeing B-29 Superfortress nazvanom the Enola Gay and that zhodilo prvú atómovú bomb Little Boy on the japonskú Hiroshima.

Born sa Paul Warfield Tibbetsovi,Sr and his manželke Enole Gay Tibbetsovej in Quincy, štát Illinois. Ako päťročný sa with the family presťahoval first to Davenport, štát Iowa, neskôr to hlavného city Des Moines. His father was veľkoobchodníkom with candy. In his ôsmych rokoch sa family presťahovala to Miami Florida. Lietadlá him učarovali, ako 12 hard letel in lietadle, from the caleb fell to the ground chocolate bars on padáčikoch.

Koncom 20-tych years of the sa family Tibbetsovcov vracia in Alton, Illinois. There Paul in 1933 doštudoval at the Western Military Academy, and subsequently began to študovať at the University of Florida in Gainesville. V rovnakom time begins navštevovať súkromné hours lietania in Miami on letisku Opa-locka at Rusty's Hearda, ktorý sa neskôr become kapitánom aeroliniek Eastern Airlines.

After bakalárskych skúškach Paul planned essay sa chirurgom. Prestúpil at the University of Cincinnati, because of his university at that time did not provide štúdium lekárskych predmetov. After a year and a pol štúdia sa, however, I decided vstúpiť the army of the United štátov and paper sa pilotom Army Air Corps. Enlisted 25. februára 1937 vo Fort Thomas in štáte Kentucky. Thanks štúdiu at the high school and the practical pilotným skúsenostiam him odoslali on the air kadetný training program on letisku Randolph Field in San Antonio in Texas. Vo training excelled ako nadpriemerný pilot and together with pilotnými krídelkami obdržal in 1938 hodnosť ensign on letisku the Kelly Field in Texas.

Subsequently he was assigned to duty in the ku 16. pozorovacej squadron on the basic Lawson Field, štát Georgia with the role of an air support pechotnej school far Fort Benning. Zoznámil sa with Lucy Wingate, predavačkou in obchodnom dome. In the silence of sa with that 19. June 1938 married, without vedomia family and his veliaceho dôstojníka. Become a sa otcom little synov - Paul III, Gene and James.

Even during the pôsobenia vo Fort Benning promoted him to the rank of lieutenant and in rokoch 1940 and 1941 lietal ako personal pilot brigádneho general George S. Patton Jr. In júni 1941 Paul Tibbetsa prevelili ku 9. bombardovacej wing 3. bombardovacej group the airport Hunter Field in Savannah in Georgia on funkciu engineering officer. There lietal with Douglas A-20 Havoc. At that time he was promoted to the rank of captain.

In decembri 1941 odchádza ku 29. bombardovacej group the airport MacDill Field Florida. There he began training on the lietadlá Boeing B-17 Flying Fortress. After japonskom the attack on Pearl Harbour is 29. bombardovacia group presunutá to Savannah, where begins lietať anti-submarine hliadky over Atlantikom. Tibbets, however, gets dočasnú role zorganizovať anti-submarine hliadky u 3. bombardovacej group on the letisku the Pope in Severnej Karolíne with lietadlami Douglas B-18. After základnom training on lietadlách Cessna UC-78 slúžili machines B-18 on follow-on training pilotov, and after its completion prechádzali on lietadlá B-17.

Vo februári 1942 sa Paul opäť reporting pri summon 29. bombardovacej group, well, after a little týždňoch is odoslaný to ďalšej jednotke. Happens sa veliteľom squadron, from ktorej arises 340. bombardovacia squadron 97. bombardovacej group outfitted lietadlami Boeing B-17D Flying Fortress. Group sa in júli 1942 becomes the first ťažkou bombardovacou group 8. veliteľstva bombardovacieho air force, rozmiestnenej in English on Station Kráľovských air force Polebrook. Under the leadership of veteránov from the RAF gets a group of začiatkom August 1942 školenie of denného bombardovania of veľkých výšok.

Veliteľ group lieutenant colonel Cornelius W. Cousland is nahradený colonel Frankom And. Armstrongom, as for his representatives vymenoval Paul W. Tibbetsa. Paul sa takes part in the first american denného raid on železničný uzol in Rouen and flies about vedúcom bombardéri with názvom Butcher Shop. It wasn however, his airplane, with which lietal commonly. It's called the Red Gremlin and the crew of the in's tvorili bombardier Thomas Farebee and navigator Theodore Van Kirk. The first american air raid with viac ako 100 bombardérmi beside Tibbets 9. októbra 1942 on priemyselné objects in the town Lille. Nepresnosť pri bombing mala for následok high number of civilných victims, but the developers misia bola hodnotená successfully. Of the total number of 108 lietadiel bolo 33 lietadiel zostrelených, or returned for poruche.

Over Francúzskom odlietal Tibbets 25 missions. In the framework of the operácie Torch major general Carl Spaatz commissioned his two najlepších pilotov – Tibbetsa and major Wayne Connorsa secret misiou. Tibbets viezol at Gibraltar of major general Mark W. Clark and Connors chief of staff, brigádny general Lyman lemnitzer center. O niekoľko týždňov viezol Tibbets vrchného veliteľa allied forces lieutenant general Dwight D. eisenhower. Eisenhower.

97. bombing a group of bola prevelená to severnej Africa in the framework of the 12. an air army major general Jimmy Doolittle. In januári 1943 after odlietaní 43 combat missions sa becomes pomocníkom chief operačného oddelenia (A-3) 12. army colonel Laurisa Norstada. At that time he was zamietnutý proposal on povýšenie to the rank of lieutenant colonel(?). So your nadriadeným, ako aj with náčelníkom staff 12. an air army brigádnym generálom Hoytom Vandenbergom nevychádzal good. When planning an air raid on Bizerta, for example, Norstad proposed raid from a height of 1800 m, well Tibbets alerted him to the silnú protivzdušnú defense and suggested bombardovanie from a height of 6000 m. Norstadov proposal would prijať len with podmienkou that he will robit co-pilot in lietadle. Norstad's domietol.

Vo februári 1943 sa Tibbets vracia to the United štátov on Doolittleovo odporúčanie. Got there for the role'll be useful when náročnom the development of the bomber Boeing B-29 Superfortress vo výrobnom race of the Boeing vo Wichite in Kansas. Nalieta's najviac time zo všetkých skúšobných pilotov. Zisťuje that without defense armament and pancierovania is a machine ľahší about 3200 kg and his performances so much better. Pri simulated bojoch against Republic P-47 vo výške 9100 m zisťuje that B-29 has menšie polomery zatáčok as the P-47 and preto sa him he can vyhnúť.

After a year vývoja sa in marci 1944 Tibbets happens riadiacim operácií 17. bombardovacieho operačne training wing, very ťažkého the basic Grand Island in Nebraske with veliteľom Armstrongom.

Začiatkom septembra 1944 sa Tibbets reporting in Colorado Springs, seat of 2. an air army and stretol sa there sa svojim veliteľom, generálmajorom Uzalom Entom and troma agents of the project Manhattan podplukovníkom John Lansdaleom, Jr, Captain Williamom With. Parsonsom and Normanom F. Ramseyom Jr, ktorí informed him about the project. Predošlí candidates for velenie jednotke boli Armstrong and colonel Roscoe C. Wilson, poskytujúci support for the air force in the programe Manhattan. Armstrong was, however, štyridsiatnik and in the summer of 1943 sa ťažko hurt when požiari. Wilson our combat skúsenosti. Preto sa Tibbets javil ideálnym kandidátom on veliteľa units - 509. zmiešanej group, pozostávajúcej from about 1800 mužov. From ponúknutých basic chose Tibbets odľahlú základňu Wendover in the Utah. In januári 1945 is Tibbets promoted to colonel. The Wendover came up aj so my family. Sučasne with aktiváciou project Alberta arises 6.3.1945 vo Wendover 1st Ordnance Squadron, Special (Aviation). Group a team reaches the number of 225 dôstojníkov and 1542 poddôstojníkov and team.

Pozemný sequence group odchádza železničným transportom 26. April fool's day 1945 to the port, in Seattli, štát Washington. A support unit sa naloďujú 6. maya on the SS Cape Victory and material group travels loďou the SS Emile Berliner. Other members are strojmi Douglas C-54 Skymaster from the 15. maya to 22. maya 1945 dopravovaní on the airport North Field on the island of Tinian, súostrovie Mariana islands. Ku group sa pridáva aj 51 military and civilných členov project Alberta and two zástupcovia of Washington - brigádny general Thomas Farrell, and rear admiral William R. Purnell. Vo Wendover zostáva 320th Troop Carrier Squadron.

Tibbets 5. August 1945 pomenoval his B-29 (model B-29-45-MO, Serial number 44-86292, Victor number 82) after summon matke – Enola Gay. The machine I chose to leave 9. maya 1945 to montážnej linke in Belleuve, štát Nebraska. Pôvodný veliteľ lietadla captain Robert And. Lewis bol from this mission retracting into the role of co-pilot. Nasledujúci day crew in zložení: pilot and veliteľ lietadla colonel Paul W. Tibbets, Jr, the co-pilot captain Robert And. Lewis, bombardier major Thomas Ferebee, navigator captain Theodore Van Kirk, zbrojár and veliteľ mission, captain William With. Parsons, USN, dôstojník radar protiopatrení lieutenant Jacob Beser (only sa attended the oboch atómových úderov on Hiroshima and Nagasaki), assistant zbrojára second lieutenant Morris R. Jeppson, container strelec sergeant George R. "Bob" Caron, palubný inžinier sergeant Wyatt E. Duzenbury, assistant palubného inžiniera sergeant Robert H. Shumard, radar operator Joe With. Stiborik and radio operator slobodník Richard H. Nelson odštartovala with atómovou bomb Little Boy about 02:45 on the town Hiroshima, vzdialené from Tinian 3200 km. The bomb Little Boy have knocked on cieľ about 8:15 miestneho time. Right after pristátí Tibbetsa vyznamenanal general Spaatz Krížom for vynikajúcu service.

In novembri sa 509. zmiešaná group vracia to the United štátov and is umiestnená on letisku Roswell in Novom Mexico. Vo funkcii veliteľa group 22. januára 1946 nahradzuje Tibbetsa the colonel William H. Blanchard.

Tibbets sa becomes technical poradcom operácie Crossroads, účelom ktorej boli core tests on atole Bikini (Marshall Islands) in the Pacific. After the end of the steering comes to the Air Command and Staff School on an air basic Maxwell in štáte Alabama. After the end of the starting pracovať to the Directorate of Requirements at Air Force Headquarters in the Pentagon. Po príchode brigádneho general Carl Brandt to the head of inštitúcie is Tibbets vymenovaný for riaditeľa Directorate of Requirements'with the Strategic Air Division, where zodpovedal for vypracovávanie požiadaviek on the new bombers. Joined sa in the program vývoja the Boeing B-47 Stratojet and neskôr sa becomes veliteľom Proof Test Division at the jet basic Eglin vo Valparaise Florida, who tested the flight characteristics of the B-47.

In júni 1955 ended Tibbets Air War College on an air basic Maxwell and becomes sa riaditeľom vojnových calendar and on the veliteľstve of the allied air forces in the strednej Europe (Allied Air Forces in Central Europe Headquarters) vo francúzskom Fontainebleau. V tom istom roku sa rozvádza zo my wife Lucy. Vo Francúzsku spoznáva your species wife Andrea Quattrehomme, given in the summer of 1956 crutch for a wife. Our with that ďalšie children.

Vo februári 1956 sa becomes veliteľom 308. bombarovacieho wing on an air basic Hunter in štáte Georgia. In januári 1958 sa becomes veliteľom 6. an air divízie on the basic MacDill on the Florida. Nasledujúci year is promoted to the rank of brigádneho general. Neskôr in the Pentagon zodpovedá for analysis, and from júla 1962 is pridelený to the Corps náčelníkov štábov, where sa happens zástupcom riaditeľa pre operácie. In júni 1943 sa becomes zástupcom riaditeľa National Military Command System. In 1964 the sa becomes military attaché in India, odkiaľ odchádza in júni 1966. After two mesiacoch in the United štátoch odchádza 31.8.1966 of the air force United štátov.

After odchode from the air force he worked pre leteckú spoločnosť Executive Jet Aviation (EJA) in the town Columbus in Ohio. Been trying unsuccessfully trying rozšíriť podnikanie company in Europe. In 1968 zo company odchádza and vracia sa Miami Florida. The new president of the EJA aching Tibbetsa naspäť. The napokon súhlasí and in apríli 1976 sa becomes prezidentom company. This role performs up to the year 1986, has ever explored from funkcie odchádza and even the year before definitívnym get working as a consultant pre spoločnosť.

Pilotovanie bombardérov left in the family aj thanks his grandson, Paul W. Tibbetsovi IV, ktorý sa v apríli happens veliteľom 393. bombardovacej perute on the basic Whiteman in štáte Missouri, vyzbrojenej bombardérmi .

Koncom life affected Tibbetsa niekoľko ľahkých mŕtvic and heart zlyhaní. Posledné years spending in hospicovej solicitude. Nevertheless he had to keep his wife Andrea aj synov of the first manželstva. Zomiera 1. novembra 2007 in the town [url=https://www.valka.cz/topic/view/90478/Columbus]Columbus
in štáte Ohio vo the age of 92 years. Under his želania bol spopolnený and his popol scattered forget the English prieliv, forget who lietal during the war.

Source:
https://en.wikipedia.org/wiki/Paul_Tibbets
en.wikipedia.org.
URL : https://www.valka.cz/Tibbets-Paul-W-Jr-t135581#517488Version : 0
MOD
Letoun B-29-MO-40 přezdívaný "Enola Gay" sériové číslo 44-86292 který dne 06.08.1945 provedl nálet na město Hirošima, na které svrhl první vyrobenou jadernou bombu Mk-1 Little Boy (393. bombardovací peruť, velmi těžká)


Osádka:
plukovník Tibbets, Paul W. Jr. (pilot a kapitán letounu)
kapitán Lewis, Robert A. (druhý pilot) 1)
major Ferebee, Thomas Wilson (bombometčík)
kapitán Van Kirk, Theodore (navigátor)
kapitán Parsons, William S. (zbraňový operátor a velitel mise, US Navy).
poručík Beser, Jacob (operátor REB) 2)
nadporučík Jeppson, Morris R. (asistent zbraňového specialisty)
tech. seržant Caron, George R. (ocasní střelec)
tech. seržant Duzenbury, Wyatt E. (palubní inženýr)
seržant Stiborik, Joe S. (rádio-operátor)
seržant Shumard, Robert H. (asistent palubního inženýra)
vojín 1. tř. Nelson, Richard H. (operátor VHF radiostanice)


1) standardně kapitán letounu, pro tuto misi však v roli druhého pilota
2) účastnil se obou "atomových" náletůhttps://en.wikipedia.org/wiki/Enola_Gay

 -
Linked from : https://www.valka.cz/topic/postview/517180 .
URL : https://www.valka.cz/Tibbets-Paul-W-Jr-t135581#517181Version : 0
MOD