Main Menu
User Menu

Military history website

Tutsi uprising in Congo / Second Congo War [1998-2003]

Articles

Ekonómia konfliktu: prípadová štúdia Demokratická republika Kongo

Úvod

Koniec studenej vojny uľahčil dosiahnutie mieru v niektorých oblastiach, napr. v Strednej Amerike, ale nie na celom svete. Niektoré konflikty, ako napríklad ten v Barme či Sudáne proste pretrvali. Iné krajiny zjavne uspeli, no napriek tomu sa tam objavovali stopy neústupného násilia, ako napríklad v Kambodži. A pádom niektorých režimov vznikali nové konflikty, ako je ten v Demokratickej republike Kongo.

Ekonómia konfliktu: prípadová štúdia Demokratická republika Kongo

II. Ekonómia konfliktu v DRC

V júni 1960 bola dnešnej DRC udelená nezávislosť od Belgického kráľovstva, ktorá však bola hneď poznačená nestabilitou. Najprv v rokoch 1960-1963 bola štátna teritoriálna kontrola ohrozená separatistickým hnutím v Katange na čele s Moise Tshombem, prvý premiér Patrice Lumumba bol zavraždený v roku 1961, neskôr sa krajina zmietala v revolúciách hlavne pro-Lumumbistov ako Pierre Mulele. V októbri 1965 sa vytvorilo politické vákuum, keď prezident Joseph Kasavubu odvolal nového premiéra Tshombeho z premiérskej stoličky. Toto vákuum využil na tri desaťročia generál Mobutu Sese Seko.

Ekonómia konfliktu: prípadová štúdia Demokratická republika Kongo

Záver

Na začiatku vojny môže často stáť tieňový štát. Tento je výtvorom vládcu, ktorý zneužíva suverenitu svojho režimu a udržuje sa na svojej pozícii prostredníctvom vyvolávania lokálnych konfliktov, ktoré by bránili organizovanému povstaniu proti nemu. Avšak ak nastane kolaps takéhoto fragmentovaného štátu takmer vždy to končí v občianskej vojne. Dokonca v občianskej vojne, ktorej jednotliví aktéri nie sú spolu ochotní spolupracovať, pretože prospech zo samostatnej aktivity prevyšuje možné kolektívne prínosy.

Ekonómia konfliktu: prípadová štúdia Demokratická republika Kongo

Koniec studenej vojny uľahčil dosiahnutie mieru v niektorých oblastiach, napr. v Strednej Amerike, ale nie na celom svete. Niektoré konflikty, ako napríklad ten v Barme či Sudáne proste pretrvali. Iné krajiny zjavne uspeli, no napriek tomu sa tam objavovali stopy neústupného násilia, ako napríklad v Kambodži. A pádom niektorých režimov vznikali nové konflikty, ako je ten v Demokratickej republike Kongo.

Konflikt v Demokratické republice Kongo

Konflikt v Demokratické republice Kongo (DRC, dříve Zair) byl, především ve své druhé fázi, největším konfliktem v dějinách moderní Afriky a někdy bývá označován jako africká „první světová válka“. DR Kongo je zemí nesmírně bohatou na nerostné suroviny, avšak její obyvatelstvo nemělo doposud příležitost z toho bohatství prosperovat, třebaže těžba tu probíhá už více jak sto let. Cílem této studie bude zjistit, jakou roli hrály nerostné suroviny a další přírodní zdroje roli v posledních dvou desetiletích, a především pak v druhé konžské válce i v současnosti. Přiblížíme si také postoje mezinárodního společenství k této problematice, neboť se domníváme, že jak přítomnost mnoha cizích těžařských společností, tak posléze i mírové mise OSN sehrály v Demokratické republice Kongo významnou roli.

Topics

Subcategories

Battles

banner 1 top banner 5 top banner 6 top

Budget

Our budget for 2020 : 85.000,- CZK Income so far : 21.597,- CZK

♡ Donate

Looking for new colleagues!

Our web armedconflicts.com / valka.cz keeps looking for new colleagues, who are interested in military history and are willing to join our ranks, to help with content, coordination and control, administration tasks and other. Please join us and help us create content for others as well as for ourselves :)

Join us!