Tychsen, Christian

     
Příjmení:
Surname:
Tychsen Tychsen
Jméno:
Given Name:
Christian Christian
Jméno v originále:
Original Name:
Christian Tychsen
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
SS-Obersturmbannführer SS-Obersturmbannführer
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
- -
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
- -
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
03.12.1910 Flensburg /
03.12.1910 Flensburg /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
28.07.1944 Gavray /
28.07.1944 Gavray /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
- velitel 2. tankové divize SS Das Reich - commander of the 2nd SS Tank Division Das Reich
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
- nositel rytířského kríže s dubovými ratolestmi
- byl více jak 9krát zraněn v boji
- zemřel v americkém zajetí, kde byl následně lovci suvenýrů obrán o svou blůzu, se všemi vyznamenáními a doklady, byl proto pohřben jako neznámý voják, ikdyž byl později identifikován
- recipient of Knights Cross with Oak Leaves
- wounded more than 9 times
- died in american prison camp, where was thereafter by souvenir hunters stripped of his jacket with medals and IDs, was buried as unknown soldier, but later was identified
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
https://en.wikipedia.org/wiki/Christian_Tychsen
URL : https://www.valka.cz/Tychsen-Christian-t358#415873 Version : 0
     
Příjmení:
Surname:
Tychsen Tychsen
Jméno:
Given Name:
Christian Christian
Jméno v originále:
Original Name:
Christian Tychsen
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
30.01.1937 SS-Untersturmführer
01.06.1938 SS-Obersturmführer
09.11.1939 SS-Hauptsturmführer
01.09.1942 SS-Sturmbannführer
30.01.1944 SS-Obersturmbannführer
30.01.1937 SS-Untersturmführer
01.06.1938 SS-Obersturmführer
09.11.1939 SS-Hauptsturmführer
01.09.1942 SS-Sturmbannführer
30.01.1944 SS-Obersturmbannführer
Průběh vojenské služby:
Military Career:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Awards:
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
https://en.wikipedia.org/wiki/Christian_Tychsen
https://fr.wikipedia.org/wiki/Christian_Tychsen
www.tracesofwar.com
URL : https://www.valka.cz/Tychsen-Christian-t358#432249 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Tychsen vstoupil do řad SS v prosinci 1931 s 50.SS-Standarte. Později byl v říjnu 1934 s plukem "Germania" (1., později 3.Sturm) přeložen k SS-Verfüngs-Division. Od října 1936 do prosince 1938 byl velitelem čety praporu "N" a poté velitelem 1.Kompanie praporu "N". Když byl prapor "N" rozpuštěn, stal se velitelem 1.Kradschützen-Ersatz Kompanie. V únoru 1941 jeho jednotka byla zařazena Krads Btl., dostala označení 3rd Kompanie, přesto mu však zústal velitelský post. V únoru 1942 se stal veleitelem Krads. Btl. 12.února 1942 byl zraněn a během rekonvalescence vyučoval do května 1942 v Braunschweigu. Stal se velitelem II./Langemarck a vlitelský post mu zůstal, když se v říjnu 1942 tato jednotka stala II./Pz Rgt. 30.listopadu 1943 se stal velitelem, kterým setrval až do 24.7.1944, kdy se stal dočasným velitelem divize Das Reich po Heinzi Lammerdingovi. Poté co byl více než devětkrát zraněn v boji, zahynul jakožto zástupce divize v Normandii, když jel se svým řidičem v Kubelwagenu a narazily na postupující americké tanky. Zemřel v Americkém zajetí na následky vážných zranění. Lovci suvenýrů ukradli jeho uniformu se všemi vyznamenáními a to i všetně všech identifikačních dokladů a proto byl pohřben jako neznámý voják (později však byl identifkován).
URL : https://www.valka.cz/Tychsen-Christian-t358#2251 Version : 0
Discussion post Fact post
Attachments

Join us

We believe that there are people with different interests and experiences who could contribute their knowledge and ideas. If you love military history and have experience in historical research, writing articles, editing text, moderating, creating images, graphics or videos, or simply have a desire to contribute to our unique system, you can join us and help us create content that will be interesting and beneficial to other readers.

Find out more