Main Menu
User Menu

Military history website

40 cm L/45 kanon typ 94

Type 94 Gun cal 15.75-in/45

四五口径九四式四〇糎砲

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

46 cm/45 Typ 94


Najsilnejšie delo použité na bitevnej lodi. Jediné porovnateľné delo (aspoň v dlhších vzdialenostiach) bolo americké 16"/50 Mark 7 (to však strieľalo granát o 235 kg ľahší), v kratších vzdialenostiach mu nemohlo konkurovať žiadne. Po salve z trojdelovej veže mohlo človek aj vo vzdialenosti 50m upadnúť do bezvedomia. Tlaková vlna mala aj silný devastačný účinok na lodnú výstroj. Preto boli napr. záchranné člny a ďalšia palubná výstroj uložená v akýchsi "jaskyniach" po bokoch kormy zhora chránených palubou.
Spolu bolo vyrobených 27 hlavní. Z toho dve boli po vojne prevezené do USA do Dahlgren Proving Ground, Virginia na testovanie. Oficiálne označenie dela bolo 40 cm/45 Typ 94 aby sa utajila skutočná ráž dela. Iróniou je, že lode vybavené týmito delami sa nikdy nedostali do konfrontácie s americkými bitevnými loďami a boli potopené lietadlami. Američania sa skutočné parametre dozvedeli až po vojne.


TTD dela:
Ráž dela: 460 mm
Rok konštrukcie: 1939
Rok zavedenia do služby: 1941
Hmotnosť dela: 162,4 t
Dĺžka dela: 21,130 m
Dĺžka hlavne: 20,7 m
Dĺžka vývrtu*: 20,480 m
Objem komory: 680 dm^3
Rýchlosť streľby: 1,5 - 2 za min.
Pracovný tlak: 3000 - 3200 kg/cm^2
Max. dostrel: 42,030 km pri námere 45°
Približná životnosť hlavne: 150 - 250 výstrelov
Zásoba munície na hlaveň: 100


Munícia:


protipancierová (APC) Typ 91: dĺžka: 195,35 cm, hmotnosť: 1460 kg, výbušná náplň: 33,85 kg
APC Typ 91 Mod.: dĺžka: 206 cm
vysokoexplozívna (HE): dĺžka: ?, hmotnosť: 1360 kg, výbušná náplň: 61,7 kg
protilietadlová Typ 3 sankaidan: dĺžka: 160 cm, hmotnosť: 1360 kg, výbušná náplň: ?
Výmetná náplň: 360 kg (6 ks)
Úsťová rýchlosť: APC: 780 m/s, HE a sankaidan: 805 m/s


Prierazné schopnosti APC:
bočný pancier: 20000 m - 494 (566) mm, 30000 m - 360 (416) mm
paluba: 20000 m - 109 (167) mm, 30000 m - 189 (230) mm


Protilietadlové náboje sankaidan


Strely ťažké 1360 kg boli okrem vlastnej výbušnej náplne plnené 900 zápalnými trubkovitými náložami. Po výstrele časová rozbuška nastavená na asi 1000 m zapálila výbušnú náplň, ktorá vytvorila z plášťa strely asi 20° kužeľ smerovaný dopredu. 900 zápalných trubkovitých náloží bolo zapálených o 0,5 sek potom a vytvorilo plameň dlhý 5 m o teplote 3000°C. Podľa amer. pilotov to však bola skôr efektná ako efektívna protilietadlová zbraň.


Uloženie dela:


Delá boli uložené v trojdelových vežiach.
Hmotnosť veže: 2730 t
Námer: -5/+45°
Odmer: +150/-150°
Rýchlosť námeru: 10° za sekundu
Rýchlosť odmeru: 2° za sekundu
Uhol nabíjanie diel: +3°
Záklz dela: 1,43 m


Delá boli použité na lodiach triedy Yamato.


* 72 drážkový vývrt Uniform RH 1 in 28
URL : https://www.valka.cz/40-cm-L-45-kanon-typ-94-t32382#116786Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Foto z výstavby:
URL : https://www.valka.cz/40-cm-L-45-kanon-typ-94-t32382#116789Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Dostřelová charakteristika 46 cm/45 (18.1") Type 94


Zdroj : autor - z neautorizovaného překladu knihy J. Cambell :Naval Weapons of World War Two
URL : https://www.valka.cz/40-cm-L-45-kanon-typ-94-t32382#234737Version : 0