Main Menu
User Menu

Military history website

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Prototyp kanonu v ráži .60 byl vyvinut v roce 1946. Při testech v roce 1949 dosáhl kadence 2500 ran/ min, která byla zvýšena na konečných 5000 ran/ min. V roce 1950 bylo rozhodnuto o změně ráže na 20 mm (prototyp T-171, později zavedený jako M-61 Vulcan) a 27 mm (T-150).


Ráže: 15,22 mm (.60)
Délka: 1955 mm
Délka hlavně: 1520 mm
Hmotonost: 190 kg





URL : https://www.valka.cz/USA-T-45-t105758#377961Version : 0
MOD