Main Menu
User Menu

Military history website

Überreich (Urban), Vilém

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

poručík Überreich (Urban) Vilém
* 15.8.1915 Moravská Ostrava


Jednotka v bitvě u Sokolova: Samopalná četa (jmenný seznam)
Kmenové číslo: 867/m
Zapsán do stavu 1.ČSSPP: Buzuluk 867/m
Vyznamenání:
1948 - Sokolovská pamětní medaile


1945 - velitel průzkumného jezdeckého oddílu
1948-49 - příslušník brigády Haganah
Vystěhoval se do Izraele.
Přijal příjmení Urban.


Zdroj: Miroslav Brož - HRDINOVÉ OD SOKOLOVA, Avis 2005
URL : https://www.valka.cz/UEberreich-Urban-Vilem-t42861#169200Version : 0