Main Menu
User Menu

Military history website

Uchytil, Stanislav

     
Příjmení:
Surname:
Uchytil
Jméno:
Given Name:
Stanislav
Jméno v originále:
Original Name:
Stanislav Uchytil
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
generálmajor
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
30.08.1909 Chrudim /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
DD.MM.RRRR
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
veliteľ 1. práporu 2. čs. paradesantnej brigády
náčelník Správy vojenského školstva MNO
náčelník vojenskej katedry Vysokej školy banskej Ostrava
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
-
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
Cséfalvay, František a kolektív - Vojenské osobnosti dejín Slovenska 1939-1945 ISBN 978–80–89523–27-6
URL : https://www.valka.cz/Uchytil-Stanislav-t194907#561316Version : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Uchytil
Jméno:
Given Name:
Stanislav
Jméno v originále:
Original Name:
Stanislav Uchytil
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
01.09.1943 kapitán
DD.10.1944 štábny kapitán
03.07.1945 major
15.04.1947 podplukovník
01.12.1949 plukovník
01.04.1954 generálmajor
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
26.02.1945-DD.03.1945 Velitel : 10. československý paradesantní prapor
00.07.1948-01.10.1949 Velitel : Pěší prapor 46
01.09.1951-01.04.1954 Velitel : Vyšší škola důstojníků pěchoty
01.04.1954-01.10.1955 Velitel : Vyšší škola důstojníků pěchoty
DD.10.1956-DD.01.1959 Velitel : Správa vojenského školství

Ručně vyplněné položky:
Vyznamenání:
Awards:

DD.MM.1940

Válečný kříž
Croix de Guerre
-

DD.MM.RRRR

Medaile Za vítězství nad Německem ve Velké Vlastenecké válce 1941-1945
Medal for Victory over Germany in Great Patriotic War 1941-1945
Медаль За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
-

DD.MM.RRRR

Řád Za národní zásluhy se zlatou hvězdou (1. st.)
Order of National Merit with Gold Star (I. Class)
Orden zasluge za narod sa zlatnom zvijezdom
-

DD.MM.RRRR

Pamětní medaile československé armády v zahraničí
Commemorative Medal of Czechoslovak Army Abroad

-

DD.MM.RRRR

Válečný kříž 1939
War Cross 1939
-

DD.MM.RRRR

Medaile Za chrabrost před nepřítelem
Medal "For Gallantry"
-

DD.MM.RRRR

Medaile za zásluhy I. stupeň
Medal for Merit 1st Class
-

DD.MM.RRRR

Řád Slovenského národního povstání I. třída
Order of Slovak National Uprising 1st class
Rad Slovenského národného povstania I. trieda
-

Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Cséfalvay, František a kolektív - Vojenské osobnosti dejín Slovenska 1939-1945 ISBN 978–80–89523–27-6
URL : https://www.valka.cz/Uchytil-Stanislav-t194907#561318Version : 0
MOD