Main Menu
User Menu

Military history website

Urbánek, Karel

brigádní generál / Brigade General

     
Příjmení:
Surname:
Urbánek
Jméno:
Given Name:
Karel
Jméno v originále:
Original Name:
Karel Urbánek
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
-
Hodnost:
Rank:
brigádní generál
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
05.04.1878 Stařeč /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
02.03.1937 Žilina /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
1. pěší brigáda, velitel
14. pěší brigáda, velitel
18. pěší brigáda, velitel
Jiné významné skutečnosti:(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
?
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz


Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL : https://www.valka.cz/Urbanek-Karel-t108461#384901Version : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Urbánek
Jméno:
Given Name:
Karel
Jméno v originále:
Original Name:
Karel Urbánek
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.09.1889-DD.06.1895 Reálné gymnasium, Třebíč
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.08.1895-DD.08.1899 Kadetní škola pěchoty, Wien
DD.02.1910-DD.10.1910 Sborová důstojnická škola, Przemysl
DD.11.1925-DD.09.1926 Informační kurs pro generály a plukovníky, Praha
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
18.08.1899 kadet rakousko-uherské branné moci
01.11.1900 poručík rakousko-uherské branné moci
01.11.1906 nadporučík rakousko-uherské branné moci
01.11.1913 setník rakousko-uherské branné moci
07.10.1918 podporučík legií
17.12.1918 poručík legií
27.01.1919 kapitán legií
16.04.1920 major legií
01.08.1920 major pěchoty
02.12.1921 podplukovník pěchoty
29.12.1922 plukovník pěchoty
04.05.1928 brigádní generál
01.01.1935 výslužba
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
30.09.1923-01.01.1925 Velitel : Pěší pluk 5
01.01.1925-01.10.1925 Velitel : 1. pěší brigáda, velitelství
DD.09.1926-DD.12.1926 Velitel : 14. pěší brigáda
DD.11.1926-04.05.1928 Velitel : 18. pěší brigáda
04.05.1928-DD.10.1934 Velitel : 18. pěší brigáda

Ručně vyplněné položky:
DD.08.1895-DD.08.1899 vojenské studium, Wien
DD.08.1899-DD.11.1906 velitel pěší čety Pěšího pluku č. 29, Temesvár
DD.11.1906-DD.02.1910 praporní pobočník Pěšího pluku č. 45, Sanok
DD.02.1910-DD.10.1910 vojenské studium, Przemysl
DD.10.1910-DD.11.1913 velitel pěší roty Pěšího pluku č. 45, Sanok
DD.11.1913-DD.02.1915 velitel náhradní roty Pěšího pluku č. 45, Sanok
DD.02.1915-DD.09.1915 velitel praporu Pěšího pluku č. 45, východoevropské válčiště
23.09.1915-23.09.1915 zajetí na východoevropském válčišti
DD.09.1915-DD.04.1918 ruské zajatecké tábory
DD.04.1918-DD.06.1918 výcvikový instruktor Kurganského praporu, přesun a sibiřské válčiště
DD.06.1918-DD.07.1918 velitel Obrněného vlaku č. 3, sibiřské válčiště
DD.07.1918-DD.08.1918 nemocniční ošetřování
DD.08.1918-DD.12.1918 přednosta oddělení Vojenského odboru, sibiřské válčiště
DD.12.1918-DD.07.1919 přednosta oddělení Ministerstva války, sibiřské válčiště
DD.07.1919-DD.08.1920 přednosta oddělení štábu Československého vojska na Rusi, sibiřské válčiště a přesun
DD.08.1920-DD.09.1922 důstojník 1. oddělení /organisačního/ Hlavního štábu branné moci, Praha
DD.09.1922-DD.05.1923 zástupce přednosty 16. oddělení /pěšího vojska/ ministerstva, Praha
DD.05.1923-DD.11.1923 zástupce přednosty Vojenského oddělení presidia ministerstva, Praha
DD.11.1923-DD.01.1925 velitel Pěšího pluku 5, Praha
DD.01.1925-DD.11.1925 velitel Pěší brigády 1, Praha
DD.11.1925-DD.09.1926 vojenské studium, Praha
DD.09.1926-DD.11.1926 velitel Pěší brigády 1, Praha
DD.11.1926-DD.01.1927 velitel Pěší brigády 14, Kroměříž
DD.01.1927-DD.12.1934 velitel Pěší brigády 18, Žilina
Vyznamenání:
Awards:

DD.MM.1908

Jubilejní kříž 1908
Jubilee Cross 1908
Jubiläumskreuz 1908
-

DD.MM.1919

Válečný kříž 1918
War Cross 1918
-

DD.MM.1919

Řád Sokola - s meči
Order of Falcon with Swords
-

DD.MM.1920

Revoluční medaile
Revolutionary Medal
-

DD.MM.1921

Medaile vítězství
Victory Medal
-


Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz

Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL : https://www.valka.cz/Urbanek-Karel-t108461#384902Version : 0
MOD
Diskuse

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Podle mě půjde o Stařeč:

Quote :

Průběhem staletí měnila osada název od Starice, Steritz......Starč. Dnešní název Stařeč má obec úředně od 18. března 1925. V roce 2007 ji byl navrácen titul městys.

https://www.mestys-starec.eu/historie.php
Je to u Třebíče, kam chodil na gymnázium.
URL : https://www.valka.cz/Urbanek-Karel-t108461#384908Version : 0
MOD