Main Menu
User Menu

Military history website

VIVA LA VIDA!

Diskuse

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

     
Název knihy:
Name of the book:
VIVA LA VIDA!
Autor:
Author:
Zbierka esejí; zozbierali Josef Pros, Adolf Vodička
Místo vydaní:
Published in:
-
Nakladatelství:
Publisher:
Naše vojsko
Rok vydání:
Year of Publication:
1956
Počet stran :
Pages:
-
ISBN10:
ISBN10:
-
ISBN13 :
ISBN13:
-
Fotografie obálky:
Cover:
-
Obsah:
Content:
Zbierka esejí z obdobia španielskej občianskej vojny
Anotace:
Anotation:
-
Recenze:
Review:
Silno poznamenané ideológiou doby vzniku.
URL : https://www.valka.cz/VIVA-LA-VIDA-t68706#240935Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Velmi mě potěšila hláška o již stařičké knize. Jedním z autorů je i můj strýc Josef Pros. V mládí nadšený komunista, bojovník ve 3 válkách - španělské občanské, a ve 2. světové pak v čs. jednotkách ve Francii a v Anglii. Ze svého přesvědčení po válce vychládal, obzvláště poté, kdy byl - coby účastník "nevhodného" odboje a jedinec "nakažený" nesprávnou ideologií - vězněn, a posléze nucen pracovat v podřadných zaměstnáních. Vězeňské zkušenosti ostatně získal již za války, kdy byl coby podezřelý element po porážce republikánů v r. 1939 vězněn nejprve ve Francii a pak po porážce Francie jako opět podezřelý buřič-marxista i v Anglii. O to víc ho sebralo, že v socialismus budujícím Československu byl opět uvězněn za to, že sice za tento stát bojoval, ale ve "špatných" armádách. Psavé sklony měl, po úspěchu s vydáním tohoto povídkového souboru napsal i dva původní romány s námětem ze Španělska - Španělské víno a Most přes Manzanares. Pamatuji si z dětství jeho psací stůl s kupou papírů a rozepsaným textem.
Soubor povídek Viva la vida! byl jakýmsi pokusem o prosazení se coby autor. Vzhledem k silně poničenému zdraví, podlomenému jak dlouhými lety na bojištích, tak i vězením a manuální prací však zmíněné romány zůstaly jedinou jeho samostatnou prací. Rovněž i jediným ziskem z bojů pak bylo několik ocenění a velice dobrá znalost španělštiny, francouzštiny a angličtiny, zvláště pak těch lidových "hustých" výrazů, které se ve slovnících obvykle nevyskytují. A když mě jako malého kluka učil říkat "merd" a "koňo", byl tetou okřikován, ať mě nekazí Smile).
URL : https://www.valka.cz/VIVA-LA-VIDA-t68706#241185Version : 0