Válka a antiválka

Diskuse

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Válka a antiválka - výhled na konflikty moderní doby. Vaše mínění o knize.
URL : https://www.valka.cz/Valka-a-antivalka-t74#536 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Války první vlny - agrární revoluce (sepjetí mezi válkou a půdou - boj o potravinové přebytky)
Války druhé vlny - industriální revoluce (masová produkce výroby, masová destrulce ve válčení)
Války třetí vlny - vědeckotechnologická revoluce (cílená destrukce, bodové zásahy, neletální zbraně, války robotů, kosmické války)
URL : https://www.valka.cz/Valka-a-antivalka-t74#539 Version : 0
Discussion post Fact post
Attachments

Join us

We believe that there are people with different interests and experiences who could contribute their knowledge and ideas. If you love military history and have experience in historical research, writing articles, editing text, moderating, creating images, graphics or videos, or simply have a desire to contribute to our unique system, you can join us and help us create content that will be interesting and beneficial to other readers.

Find out more