Main Menu
User Menu

Military history website

Válka a antiválka

Diskuse

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Válka a antiválka - výhled na konflikty moderní doby. Vaše mínění o knize.
URL : https://www.valka.cz/Valka-a-antivalka-t74#536Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Války první vlny - agrární revoluce (sepjetí mezi válkou a půdou - boj o potravinové přebytky)
Války druhé vlny - industriální revoluce (masová produkce výroby, masová destrulce ve válčení)
Války třetí vlny - vědeckotechnologická revoluce (cílená destrukce, bodové zásahy, neletální zbraně, války robotů, kosmické války)
URL : https://www.valka.cz/Valka-a-antivalka-t74#539Version : 0
MOD