Main Menu
User Menu

Military history website

Valo, Vasil

     
Příjmení:
Surname:
Valo
Jméno:
Given Name:
Vasil
Jméno v originále:
Original Name:
Vasil Valo
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
generálplukovník
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
Ing.
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
24.04.1921 Zadné /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
08.07.1979 Praha /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
- první náměstek ministra národní obrany ČSSR
- poslanec Federálního shromaždění ČSSR (1971-08.07.1979)
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
- narodil se jako Vaľo
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Olomouc, fond Osobní spisy vojáků z povolání
Vojenský ústřední archiv Praha, fotoarchiv
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vasil_Valo
https://www.vzcr.cz/static/historie4p.aspx
https://zakarpati.cz/vasil-valo.php
URL : https://www.valka.cz/Valo-Vasil-t123791#421465Version : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Valo
Jméno:
Given Name:
Vasil
Jméno v originále:
Original Name:
Vasil Valo
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Gymnázium, Chust /
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.01.1946-DD.MM.1948 Pěchotní učiliště
DD.03.1951-DD.MM.1953 Vysoké vojenské učiliště
DD.08.1957-DD.MM.1957 Vojenská akademie Klementa Gottwalda
DD.11.1957-DD.09.1959 Akademie Generálního štábu ozbrojených sil Sovětského svazu K. J. Vorošilova
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
DD.01.1944 podporučík
01.10.1944 poručík
01.01.1946 nadporučík
01.03.1947 kapitán
13.02.1953 major
15.11.1954 podplukovník
01.05.1957 plukovník
01.05.1962 generálmajor
01.05.1969 generálporučík
01.10.1972 generálplukovník
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
DD.MM.1960-01.05.1962 Velitel : 19. motostřelecká divize
01.05.1962-DD.MM.1964 Velitel : 19. motostřelecká divize
DD.10.1964-01.09.1965 Velitel : Štáb 4. armády
DD.10.1964-01.09.1965 Náčelník štábu : 4. armáda
01.09.1965-DD.10.1967 Náčelník štábu : Střední vojenský okruh
01.10.1967-01.05.1969 Velitel : Střední vojenský okruh
01.05.1969-01.09.1969 Velitel : Střední vojenský okruh
01.09.1969-DD.10.1971 Velitel : Západní vojenský okruh

Ručně vyplněné položky:
DD.01.1944-DD.10.1944 zpravodajský důstojník, 1. československá samostatná brigáda
DD.10.1944-DD.11.1944 zpravodajský důstojník, 3. československá pěší brigáda
DD.06.1945-DD.MM.RRRR III. odbor (intendanční), Ministerstvo národní obrany
DD.01.1946-DD.MM.RRRR Pěchotní učiliště
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR 5. oddělení (obranného zpravodajství) Hlavního štábu
DD.06.1950-DD.03.1951 velitel roty, Pěší pluk 34
DD.03.1951-DD.MM.1953 Vysoké vojenské učiliště
DD.11.1953-DD.MM.RRRR důstojník, 73. Pěší pluk
DD.06.1954-DD.MM.RRRR Zpravodajská správa
DD.09.1956-DD.08.1957 zástupce náčelníka, Zpravodajská správa
DD.08.1957-DD.11.1957 Vojenská akademie Klementa Gottwalda
DD.11.1957-DD.09.1959 Akademie Generálního štábu ozbrojených sil Sovětského svazu K. J. Vorošilova
DD.10.1959-DD.09.1960 zástupce náčelníka, Zpravodajská správa
DD.09.1960-DD.MM.1964 velitel, 19. motostřelecká divize
DD.10.1964-01.09.1965 náčelník štábu, 4. armáda
01.09.1965-DD.10.1967 náčelník štábu, Střední vojenský okruh
DD.10.1967-DD.MM.1969 velitel, Střední vojenský okruh
01.09.1969-DD.10.1971 velitel, Západní vojenský okruh
DD.MM.1971-08.07.1979 1. náměstek ministra národní obrany
Vyznamenání:
Awards:

DD.03.1944

Válečný kříž 1939
War Cross 1939
-

DD.06.1944

Řád vlastenecké války 2. stupně /1943-1985/
Order of the Patriotic War, 2nd Class /1943-1985/
Орден Отечественной войны 2-й степени
-

DD.10.1944

Válečný kříž 1939
War Cross 1939
-

DD.10.1944

Medaile Za chrabrost před nepřítelem
Medal "For Gallantry"
-

DD.12.1944

Pamětní medaile československé armády v zahraničí
Commemorative Medal of Czechoslovak Army Abroad

-

DD.01.1945

Medaile za zásluhy I. stupeň
Medal for Merit 1st Class
-

DD.MM.1946

Medaile Za vítězství nad Německem ve Velké Vlastenecké válce 1941-1945
Medal for Victory over Germany in Great Patriotic War 1941-1945
Медаль За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
-

DD.MM.1949

Vojenský řád Za svobodu, zlatá hvězda
Military Order for Freedom, Gold Star
-

DD.MM.1950

Medaile Za osvobození Prahy
Medal for Liberation of Prague
Медаль За Освобождение Праги
-

DD.MM.1958

Řád rudé hvězdy
Order of Red Star
-

DD.MM.1959

Dukelská pamětní medaile
Commemorative Medal of the Dukla Battle
-

DD.MM.1969

Řád rudé zástavy
Order of the Red Flag
-

DD.MM.1970

Řád rudého praporu práce
Order of Red Banner of Labour
-

23.04.1971

Řád práce
Order of the Labour
číslo matriky 4260

22.04.1975

Řád Vítězného února
Order of Victorious February
číslo matriky 253

DD.MM.1975

Pamětní medaile k 25. výročí vítězného února
Commemorative Medal for 25th Anniversary of Victorious February
-

DD.MM.RRRR

Jubilejní medaile 20. výročí vítězství ve Velké vlastenecké válce 1941-1945
Jubilee Medal for 20th Anniversary of Victory in Great Patriotic War
Юбилейная медаль Двадцать лет победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
-

DD.MM.RRRR

Pamětní medaile k 20. výročí osvobození Československa
Commemorative Medal of 20th Anniversary of Liberation of Czechoslovakia
-

DD.MM.RRRR

Medaile za upevňování přátelství ve zbrani - 1. stupeň
Medal for Strengthening Friendship in Arms
Medaile za upevňování přátelství ve zbrani - zlatá medaile
-

Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Olomouc, fond Osobní spisy vojáků z povolání
Vojenský ústřední archiv Praha, fotoarchiv
Zápisník, č. 18 / 1984
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vasil_Valo
https://www.vzcr.cz/static/historie4p.aspx
www.prazskyhradarchiv.cz
www.prazskyhradarchiv.cz
URL : https://www.valka.cz/Valo-Vasil-t123791#544749Version : 0
MOD
Vasil Valo (born Vaľo) came from Carpathian Ruthenia, where in the village No (today Pryboržavske) in the the district Iršava was born 24.4.1921. After finishing his studies at the grammar school in Chustu decided to emigrate from the territory occupied by Hungary, and in August 1940 went to the Soviet union. However, he was detained by border guards and imprisoned in the Stryji. Followed by transport to the Starobělska, sentenced to three years of forced labour and sent to the camp of the NKVD in the Como area. In the internment camp, he worked as a clerk until December 1942, when he was released and sent to the former čs. the military unit.

In Buzuluk came 1.2.1943 and joined 2. training company of the backup regiment. Since the end of march was in the school of the platoon commanders. After stopping him in the rank of lance corporal at the beginning of July have included to 2. battalion 1. čs. separate brigade created in Novochopersk. Corporal became, in September 1943, shortly before the departure of the brigade to the front. Subsequently took part in the fighting on the Kiev, White Cerkev and Zhashkov, while for the heroism manifested in the fight received čs. and soviet honors.

To the rank of second lieutenant he was promoted in January 1944, and from April, he served as 2. adjutant chief of staff (i.e. intelligence officer) 2. battalion 1. čs. a separate brigade. To the front left again in early September, when 1. čs. army corps involved in the Carpatian-it was surgery. During the fighting was Vasil Vala twice wounded, he again distinguished themselves, and to 1.10.1944 was promoted to lieutenant. From mid-October took over management of the business 2. (intelligence) department staff 3. čs. infantry brigade. At the end of November 1944 retired from the 1. čs. army corps to the Headquarters of the liberated territory to the Chustu.

In mid-January 1945, he became military commander of the district Tačevo. In early February he returned to the Chustu where to continue acting as liaison officer at the National council of Transcarpathian Ukraine. After its withdrawal, the Soviet union, traveled in June to WELL into the Prague and was included in the III. (intendančního) of the department.

In January 1946 he went to Infantry training school in Novak as a listener of the application of the school of junior officers of infantry. After its completion in school remained and held the position of platoon leader and teacher of Russian. A soldier by profession and at the same time the commander became in April, 1947, with retroactive effect to 1.1.1946. In August 1947 he returned to Prague and worked in the search group 5. department of (defense news) the Chief of staff. To the captain he was promoted in October 1948, with retroactive effect to 1.3.1947 and the rank of staff captain reached to 1.10.1949.

The threshold again left in June 1950 when he transferred to infantry regiment 34 by Opava, for whom he served as a company commander. In the new crew lingered only briefly and in march 1951 he joined the prague of the military High school (i.e., the original High school, military), which is to 1.9.1951 changed to a Military academy, bearing the name later Klement Gottwald. The major was Vasil Vala promoted 13.2.1953. After graduating from school he joined in November of the same year to search folders 73. infantry regiment, which was a secret part of the Intelligence management the directorate of the general staff. From July 1954 he took over the management of the department of tactical intelligence directly to the BH directorate of the general staff. The rank of lieutenant colonel reached shortly after to 15. November. In September 1956 he became deputy chief of the intelligence department for vojskový and radio survey. The colonel was promoted 1.5.1957. The action of the directorate of the general staff OF interrupted in August 1957, when he went to the preparatory school for studying abroad in the Military academy of Klement Gottwald in Prague. In November of the same year left to study at the Academy of the General staff of the armed forces of The Soviet union. J. Voroshilov in Moscow. After returning to Czechoslovakia in mid-September 1959 the first short-term found himself in the personnel available, but already at the beginning of October he was entrusted with the function of the deputy chief of the intelligence directorate of the directorate of the general staff. From Prague, he retired in September 1960 to of Pilsen, where he took over the command of the 19. motostřelecké division. Major general him president of the republic appointed 1.5.1962.

Other staff continued to work Vasil Vala in October 1964 became the Sand, where he held the position of chief of staff 4. army (from 1.9.1965 of the Middle military district). In October 1967 he took over from gen Another the command circuit. The same year he was as graduate of military high school retroactively granted the title of Ing the Rank of lieutenant general reached 1.5.1969. In the same month he was charged with the preparation of the construction of the headquarters of the the Western military district in Camp. Officially, its first commander became in July of the same year. Command heading forward in October 1971, gen Francis Gay and left on Ministry of National defense to Prague, where he worked until his death as 1. the deputy minister of national defense. On was to hold, he was promoted to 1.10.1972. Vasil Vala died in active service 8.7.1979 of a heart attack.

In the course of military service has received a number of honors, among others, Čs. war cross 1939 (awarded twice, in march and October 1944), Čs. medal "For bravery before the enemy" (October 1944), Čs. military medal "For merit". degree (January 1945), Čs. military memorial medal (December 1944), Gold star Čs. the military order "For freedom" (1949), Order of the red star (1958), Dukelskou commemorative medal (1959), the Order of the red pledge (1969) or the Order of labour (1971). Of the soviet it is possible to indicate the order of the Patriotic war II. degree (June 1944), medals "For victory over Germany" (1946) and "For the liberation of Prague" (1950), Order of the Red banner (1970) and of the honours of the other allied states, the Romanian order "Steaua Romanici" cu spade in gradul de "Switch" cu panglica de "Virtute Militara" (1947) or the Polish silver cross of order of Virtuti militari (1947) or the military cross (1948).

Source:
Michal Vala https://zakarpati.cz/vasil-valo.php
(published with láskavým courtesy of the author).
Valo, Vasil - Vasil Valo, Martin Dzúr, Lubomír Štrougal, Gustáv Husák 
(https://www.priborzhavske.in.ua/prostyj-hlopets-iz-pryborzhavskogo-b/)

Vasil Valo, Martin Dzúr, Lubomír Štrougal, Gustáv Husák
(www.priborzhavske.in.ua)

URL : https://www.valka.cz/Valo-Vasil-t123791#545107Version : 0
MOD