CP - Varjag (1899)

Varyag / Варяг
     
Název:
Name:
Varjag Varyag
Originální název:
Original Name:
Варяг
Kategorie:
Category:
chráněný křižník cruiser protected
Třída:
Class:
-
Kódové označení:
Pennant Number:
-
Loděnice:
Builder:
William Cramp & Sons Ship & Engine Building Co., Filadelfie, PA
Založení kýlu:
Laid Down:
10.05.1899
Spuštění na vodu:
Launched:
19.10.1899
Uvedení do služby:
Commissioned:
02.01.1901
Vyřazení ze služby:
Decommissioned:
08.12.19171) zajat Spojeným královstvím a pak prodán na šrot / Capture in United Kingdom and then sold to scrap
Velitel:
Commander:
22.06.1899-10.12.1902 Ber, Vladimir Iosifovič ( ? )
10.12.1902-27.01.1904 Rudněv, Vsevolod Fedorovič ( ? )
22.03.1916-DD.MM.1917 fon Den, Karl Ioachimovič ( ? )
Jednotka:
Unit:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Posádka:
Crew:
21 důstojníků / officers
559 námořníků / sailors
Technické údaje:
Technical Data:
 
Standardní výtlak:
Standard Displacement:
6500 t 6397 long tons
Plný výtlak:
Full Load Displacement:
7022 t 6911 long tons
Délka:
Length:
128,8 m 422ft 7in
Šířka:
Beam:
15,85 m 52ft
Ponor:
Draught:
6,3 m 20ft 8in
Pancéřování:
Armour:
38 / 57 / 76 mm
152 mm velitelské stanoviště a kormidelna
38 / 57 / 76 mm
152 mm command post and wheek house
Pohon:
Propulsion:
 
Typ:
Type:
trojčinné parní stroje
30 parních kotlů Nikloss
three-action steam engine
30 steam boilers Nicloss
Výkon:
Power:
14914 kW při ot/min 20000 bhp at rpm
Šrouby:
Propellers:
2
Zásoba paliva:
Fuel Load:
770 / 1350 t 758 / 1329 long tons
Výkony:
Performance:
 
Rychlost:
Speed:
42.6 km/h 23 kt
Dosah:
Range:
7939.5 km při rychlosti 16.7 km/h 4287 nm at speed 9 kt
Výzbroj a vybavení:
Armament and Equipment:
 
Výzbroj:
Armament:
12x dělo 152 mm/45 (12x I)
- 2.388 nábojů
12x dělo 75 mm/50 (12x I)
- 3.000 nábojů
8x kanón 47 mm/43 (12x I)
- 5.000 nábojů
2x kanón 37 mm/23 (2x I)
- 2.584 nábojů
2x kanón Baranovského 64 mm/19 (2x I)
- 1.490 nábojů
2x kulomet 7,62 mm (2x I)
6x torpédomet 381 mm (6x I)
22x námořní mina
12x gun 152 mm/45 (12x I)
- 2,388 shells
12x gun 75 mm/50 (12x I)
- 3,000 shells
8x gun 47 mm/43 (8x I)
- 5,000 shells
2x gun 37 mm/23 (2x I)
- 2,584 shells
2x gun Baranovskiy 64 mm/19 (2x I)
- 1,490 shells
2x machine-gun 7,62 mm (2x I)
6x torpedo tube 381 mm (6x I)
22x naval mine
Vybavení:
Equipment:
? ?
Nesená letadla:
Aircraft Carried:
- -
Poznámka:
Note:
1)27.01.1904 potopen posádkou v přístavu Čemulpo v Koreji po bitvě proti japonskému loďstvu.


1907 Japonci loď vyzvedli a opravili. Pod jménem Soja sloužil v Japonském loďstvu.


V březnu 1916 odkoupen Ruskem a vrácen do služby pod původním jménem.
1)27.01.1904 ship sunk by crew in the Korean port Chemulpo after battle against Japanese fleet.


1907 ship was salvaged by Japan and repaired, embedded in Japanese fleet with name Soya.


Ship was bought from Japan by Russsian fleet in march 1916, served by original name.
Zdroje:
Sources:
Istorija russkovo flota: Krejser 1. ranga Varjag
Tsushima.ru: Broněpalubnyj krejser 1. stupně Varjag
Gazeta ZN, UA: Odysea křižníku Varjag
Sic transit: Broněpalubnyj krejser 1. stupně Varjag
Wikipedia Rus: Varjag (chráněný křižník)
upravil: FiBe (13-MAR-2015)
URL : https://www.valka.cz/CP-Varjag-1899-t3956#529131 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

URL : https://www.valka.cz/CP-Varjag-1899-t3956#39366 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Varjag

Ještě poznámku, Varjag Japonci opravdu vyzdvihli a zařadili do služby pod názvem Sója jako cvičnou loď. Během 1. světové války byl odkoupen zpěr Ruskem a poslán na opravu do loděnic Cammell Laird ve Velké Británii. Během revolučních událostí v Rusku vztyčila i udržovací posádka Varjagu (cca 50 námořníků) v Liverpoolu rudou vlajku. Britští námořníci loď 8. prosince 1917 obsadili a Varjag byl převzat do Královského námořnictva. V roce 1920 prodán do šrotu poté, co dvakrát najel na mělčinu.


Zdroj:
vlastní archiv ...
ja.wikipedia.org

URL : https://www.valka.cz/CP-Varjag-1899-t3956#39297 Version : 0
Discussion post Fact post
Attachments

Join us

We believe that there are people with different interests and experiences who could contribute their knowledge and ideas. If you love military history and have experience in historical research, writing articles, editing text, moderating, creating images, graphics or videos, or simply have a desire to contribute to our unique system, you can join us and help us create content that will be interesting and beneficial to other readers.

Find out more