Main Menu
User Menu

Military history website

Velká válka na moři 1. díl. Rok 1914 - J. Hrbek

Diskuse

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

První svazek pentalogie zaujme čtenáře nejen tématem, u nás dosud podrobněji nezpracovaným, ale I svou koncepcí. Najde tu čtivý, napínavý text, líčící jednotlivé bitvy, námořní I výsadkové operace, a zároveň přesné a podrobné údaje o válečných lodích bojujících států, o jejich velikosti, rychlosti a výzbroji. A nalezne tu I detailní informace o osudech jednotlivých lodí, jejich potopení či vyřazení ze služby. Následující svazky (druhý vyjde ještě v roce 2001) jsou pak zasvěceny dalším válečným rokům (1915, 1916, 1917, 1918). Text doplňují bokorysy lodí, dokumentární fotografie, přehledové textové tabulky a názorné mapky.
1. vyd., brož., 258 str., 250,- Kč
URL : https://www.valka.cz/Velka-valka-na-mori-1-dil-Rok-1914-J-Hrbek-t6004#14060Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Možnosť objednať si knihu.
URL : https://www.valka.cz/Velka-valka-na-mori-1-dil-Rok-1914-J-Hrbek-t6004#101993Version : 0