Main Menu
User Menu

Military history website

Velká válka na moři 5. díl. Rok 1918 - J. Hrbek

Diskuse

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Závěrečný svazek pentalogie se zabývá válečnými operacemi posledního roku 1. světové války, ale přináší i rámcové vylíčení ruské občanské války a intervence Dohody a detailně popisuje neslavný konec německého loďstva na britské základně Scapa Flow v roce 1919. Přináší zhodnocení námořních operací během války a je dotažen až po Washingtonskou konferenci o námořním zbrojení, jež byla součástí versailleského mírového systému. Přináší obsáhlý seznam literatury a rejstřík (osob, lodí i lokalit) spojující všechny svazky. 1. vyd., brož., 344 s., na 100 obr., 320,- Kč
URL : https://www.valka.cz/Velka-valka-na-mori-5-dil-Rok-1918-J-Hrbek-t6008#14064Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Možnosť objednať si túto knižnú sériu,
URL : https://www.valka.cz/Velka-valka-na-mori-5-dil-Rok-1918-J-Hrbek-t6008#101998Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

jelikož jsem shodou náhod vlastníkem dvou kusů tohoto dílu mohu jeden nabídnout k odprodeji.
URL : https://www.valka.cz/Velka-valka-na-mori-5-dil-Rok-1918-J-Hrbek-t6008#102007Version : 0
MOD