Velká válka na moři 5. díl. Rok 1918 - J. Hrbek

Diskuse

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Závěrečný svazek pentalogie se zabývá válečnými operacemi posledního roku 1. světové války, ale přináší i rámcové vylíčení ruské občanské války a intervence Dohody a detailně popisuje neslavný konec německého loďstva na britské základně Scapa Flow v roce 1919. Přináší zhodnocení námořních operací během války a je dotažen až po Washingtonskou konferenci o námořním zbrojení, jež byla součástí versailleského mírového systému. Přináší obsáhlý seznam literatury a rejstřík (osob, lodí i lokalit) spojující všechny svazky. 1. vyd., brož., 344 s., na 100 obr., 320,- Kč
URL : https://www.valka.cz/Velka-valka-na-mori-5-dil-Rok-1918-J-Hrbek-t6008#14064 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Možnosť objednať si túto knižnú sériu,
URL : https://www.valka.cz/Velka-valka-na-mori-5-dil-Rok-1918-J-Hrbek-t6008#101998 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

jelikož jsem shodou náhod vlastníkem dvou kusů tohoto dílu mohu jeden nabídnout k odprodeji.
URL : https://www.valka.cz/Velka-valka-na-mori-5-dil-Rok-1918-J-Hrbek-t6008#102007 Version : 0
Discussion post Fact post
Attachments

Join us

We believe that there are people with different interests and experiences who could contribute their knowledge and ideas. If you love military history and have experience in historical research, writing articles, editing text, moderating, creating images, graphics or videos, or simply have a desire to contribute to our unique system, you can join us and help us create content that will be interesting and beneficial to other readers.

Find out more