Vodní ochranná policie

Wasserschutzpolizei

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Wasserschutzpolizei (Waschupo, WSchP, WSP)
Vodní ochranná policie
Vodní ochranná policie spadala pod říšskou ochrannou policii, přičemž říšská ochranná policie byla součástí pořádkové policie.
URL : https://www.valka.cz/Vodni-ochranna-policie-t68276#239783 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Na německém území se nacházela řada splavných toků řek a umělých kanálů. Na nich probíhala čilá říční doprava. Na dodržování pořádku na těchto trasách a v přilehlých přístavech dohlížela právě vodní ochranná policie - regulovala dopravu, kontrolovala dodržování předpisů a bojovala s pašeráky.


Když nastoupili nacisté k moci byla vodní policie organizována na zemském principu, ačkoliv již v letech 1919-1931 existovala celoříšská vodní policejní organizace - Reichswasserschutz. Tento stav setrval až do reorganizace, resp. centralizace policejní služby v Německu v roce 1936. V lednu 1937 se pak ministři vnitra a dopravy dohodli na tom, že komplexní výkon policejní služby v říční dopravě bude napříště vykonávat uniformovaná pořádková policie, resp. její složka - tedy vodní ochranná policie. Vodní ochranná policie převzala činnost zemských vodních ochranných policií, stejně jako dalších specializovaných útvarů jako byly rýnská, plavební či přístavní policie.


Když vypukla druhá světová válka, poskytla vodní ochranná policie mužstvo pro námořní pobřežní policii (Marine-Küsten-Polizei), která vykonávala podobnou činnost jako vodní ochranná policie v pobřežních oblastech a v námořních a vojenských přístavech, zatímco WSP měla nadále na starosti vnitrozemské plavební cesty. Příslušníci převelení k MKP spadali pod velení Kriegsmarine. Samotná vodní ochranná policie si zřídila své služebny i v okupovaných oblastech s významnou říční dopravou (Polsko, Rusko, Finsko, Srbsko).Zdroje:
www.germanpolice.org
www.hedram.de/WSP/wspgeschichte.htm
Gordon WILLIAMSON: World War II German Police Units, Osprey Publishing, Oxford, 2006
URL : https://www.valka.cz/Vodni-ochranna-policie-t68276#275124 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Hodnosti Wasserschutzpolizei:


Unterwachtmeister
Rottwachtmeister
Wachtmeister
Oberwachtmeister
Revier-Oberwachtmeister und Zugwachtmeister
Hauptwachtmeister und Oberjunker
Meister
Leutnant
Oberleutnant
Hauptmann
Major
Oberstleutnant
Oberst
Generalmajor der Wasserschutzpolizei


Zdroj: www.uniforminsignia.net
URL : https://www.valka.cz/Vodni-ochranna-policie-t68276#288437 Version : 0
Discussion post Fact post
Attachments

Join us

We believe that there are people with different interests and experiences who could contribute their knowledge and ideas. If you love military history and have experience in historical research, writing articles, editing text, moderating, creating images, graphics or videos, or simply have a desire to contribute to our unique system, you can join us and help us create content that will be interesting and beneficial to other readers.

Find out more