Main Menu
User Menu
Reklama

Military history website

Vojenské dějiny Ústecka - Martin Veselý

Diskuse

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

VOJENSKÉ DĚJINY ÚSTECKA
Martin Veselý
Ústecká vlastivěda svazek IV.
Vydalo město Ústí nad Labem 2003
Počet výtisků 1000
Stran 236 číslovaných (kvalitní křída)
ISBN 80-86646-03-3

Kniha formátu A4 o vojenské historii Ústí nad Labem. začíná v roce 1040 a končí rokem 1968. Tedy ve spojitosti s vojenskými událostmi a bitvami. V knize jsou zmíněny i záplavy v roce 2002. Jelikož já mám knihu vypůjčenu z knihovny v Olomouci nemá obálku - jen šedé desky. Proto nedávám žádný obrázek,....


Já jsem konkrétně četl jen kapitoly věnované letům 1939-1945. Jsou napsané velice čtivě a dobře. Fotografická část je excelentní!
URL : https://www.valka.cz/Vojenske-dejiny-Ustecka-Martin-Vesely-t66855#236540Version : 0
Reklama