Vojenské dějiny Ústecka - Martin Veselý

Diskuse

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

VOJENSKÉ DĚJINY ÚSTECKA
Martin Veselý
Ústecká vlastivěda svazek IV.
Vydalo město Ústí nad Labem 2003
Počet výtisků 1000
Stran 236 číslovaných (kvalitní křída)
ISBN 80-86646-03-3

Kniha formátu A4 o vojenské historii Ústí nad Labem. začíná v roce 1040 a končí rokem 1968. Tedy ve spojitosti s vojenskými událostmi a bitvami. V knize jsou zmíněny i záplavy v roce 2002. Jelikož já mám knihu vypůjčenu z knihovny v Olomouci nemá obálku - jen šedé desky. Proto nedávám žádný obrázek,....


Já jsem konkrétně četl jen kapitoly věnované letům 1939-1945. Jsou napsané velice čtivě a dobře. Fotografická část je excelentní!
URL : https://www.valka.cz/Vojenske-dejiny-Ustecka-Martin-Vesely-t66855#236540 Version : 0
Discussion post Fact post
Attachments

Join us

We believe that there are people with different interests and experiences who could contribute their knowledge and ideas. If you love military history and have experience in historical research, writing articles, editing text, moderating, creating images, graphics or videos, or simply have a desire to contribute to our unique system, you can join us and help us create content that will be interesting and beneficial to other readers.

Find out more