Main Menu
User Menu

Military history website

Vrba, Vít

     
Příjmení:
Surname:
Vrba
Jméno:
Given Name:
Vít
Jméno v originále:
Original Name:
Vít Vrba
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
-
Hodnost:
Rank:
generál justiční služby
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
JUDr.
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
16.09.1876 Bukurešť
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
DD.MM.RRRR ?
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
?
Jiné významné skutečnosti:(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
?
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz


Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL : https://www.armedconflicts.com/Vrba-Vit-t110703#389635Version : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Vrba
Jméno:
Given Name:
Vít
Jméno v originále:
Original Name:
Vít Vrba
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.09.1887-DD.07.1895 Státní gymnasium, Litomyšl
DD.10.1896-DD.11.1902 Karlo-Ferdinandova universita, právnická fakulta, Praha
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.11.1895-DD.05.1896 Škola jednoročních dobrovolníků, Cilli
DD.11.1905-DD.08.1906 Kurs pro vojenské auditory, Wien
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
01.10.1896 kadet rakousko-uherské branné moci
01.01.1900 poručík rakousko-uherské branné moci
01.11.1907 nadporučík auditor rakousko-uherské branné moci
01.05.1912 setník auditor rakousko-uherské branné moci
01.05.1918 major auditor rakousko-uherské branné moci
04.11.1918 major justičního sboru
01.11.1919 major justiční služby
02.12.1921 podplukovník justiční služby
10.02.1925 plukovník justiční služby
31.07.1934 generál justiční služby
01.07.1935 výslužba
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
DD.12.1933-DD.07.1935 Velitel : Úřad generálního vojenského prokurátora

Ručně vyplněné položky:
DD.10.1895-DD.11.1895 jednoroční dobrovolník Polního dělostřeleckého pluku č. 9, Cilli
DD.11.1895-DD.05.1896 vojenské studium, Cilli
DD.11.1905-DD.08.1906 vojenské studium, Wien
DD.08.1906-DD.03.1910 vyšetřující soudce Posádkového soudu, Praha
DD.03.1910-DD.01.1913 vyšetřující soudce Válečného námořního soudu, Pulja
DD.01.1913-DD.10.1915 správce Posádkového soudu, Kraków
DD.10.1915-DD.10.1917 správce Polního soudu Cholm
DD.10.1917-DD.05.1918 vyšetřující soudce Vyššího polního soudu Piotrków
DD.05.1918-DD.11.1918 vyšetřující soudce Vyššího polního soudu Lublin
DD.11.1918-DD.12.1918 vojenský zástupce Úřadu vojenského zástupce Josefov
DD.12.1918-DD.02.1919 zástupce přednosty Úřadu vojenského zástupce Praha
DD.02.1919-DD.06.1919 zástupce přednosty Úřadu vojenského zástupce Bratislava
DD.06.1919-DD.09.1919 přednosta Polního soudu 2. divise, slovenské válčiště
DD.09.1919-DD.12.1922 předseda senátu Divisního soudu Praha
DD.12.1922-DD.12.1923 přednosta Divisního soudu Praha
DD.12.1923-DD.01.1929 přednosta Divisního soudu Plzeň
DD.01.1929-DD.12.1933 rada Nejvyššího vojenského soudu, Praha
DD.12.1933-DD.06.1935 generální prokurátor Úřadu generálního vojenského prokurátora, Praha
Vyznamenání:
Awards:

DD.MM.1908

Jubilejní kříž 1908
Jubilee Cross 1908
Jubiläumskreuz 1908
-

DD.MM.1915

Vojenská záslužná medaile bronzová
Bronze Military Merit Medal
Bronzene Militär-Verdienstmedaille
-

DD.MM.1917

Řád Františka Josefa rytíř
Order of Franz Joseph Knight
Franz Joseph Orden Ritter
-


Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz

Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL : https://www.armedconflicts.com/Vrba-Vit-t110703#389636Version : 0
MOD