Vzdušná válka proti Británii 1914-1918

Diskuse

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

ÚTOKY VZDUCHOLODÍ A VELKOLETADEL.
URL : https://www.valka.cz/Vzdusna-valka-proti-Britanii-1914-1918-t60#279 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

To je zajímavé téma. Britové měli štěstí, že Němci nedisponovali větším množstvím Zepellínů, protože jejich první akce proběhly v naprosté pohodě a letadla i protiletecká obrana byla nad Londýnem i jinde zcela neúčiná a to i za bílého dne. Vše pak museli zachranovat stíhací letadla ztažená ze západní fronty. Také zde se Němci ke štěstí Britů dopustili chyby, že se snažili soustředit především na Londýn, jehož obranný systém se postupně vylepšoval počínaje zatemňováním a kvalitními stíhacímy letadly.
K těm gothám a staakenům. Jejich nálety, jako první nálety vzducholodí opět zastihli britskou obranu nepřipravenou a v kombinaci z nálety vzducholodí to byla předzvěst náletů německých letadel v té příští válce.
URL : https://www.valka.cz/Vzdusna-valka-proti-Britanii-1914-1918-t60#280 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Jenom malý komentář k úspěšnosti. Množství bomb i četnost náletů byli minimální a dosažený vojenský úspěch velký, protože to množství letadel a protiletadlových děl by na frontě mělo svou váhu. Morální efekt to mělo dvojí, z počátečního strachu a zděšení vytěžila nejvíc propaganda a dostavil se efekt ve zvýšené mobilizaci a podpoře války obyvatelstvem.
URL : https://www.valka.cz/Vzdusna-valka-proti-Britanii-1914-1918-t60#368 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Ano, jako bombardovací stroje to efekt nemělo, jako zadržování jednotek protivníka ano Smile
URL : https://www.valka.cz/Vzdusna-valka-proti-Britanii-1914-1918-t60#498 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Je potřeba vzít v úvahu i fakt že primárním úkolem vzducholodí především u námořnictva byl průzkum a že nálety sice byly rozmazávány propagandisticky ale tvořily jenom zpestření jako vedlejší činnost. Je ho vidět i jak ve výkazu bojových letů tak i v porovnání počtu nalétaných hodin při hlídkové činnosti a při náletech. Vzducholodě byly prostředek pro hlídání loďstva Velké Británie a mimo dolet letadel na pobřeží se jim docela dařilo, kromě pastí v podobě vzletových plošin apod. I Armádní vzducholodě prováděly strategický průzkum častěji než bombardovací nálety.
URL : https://www.valka.cz/Vzdusna-valka-proti-Britanii-1914-1918-t60#499 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Z hlediska výsledného efektu z vedlejší činnosti by se dal konstatovat velký úspěch, ale zejména v posledních letech války to byla zároveň i bojová činnost s nejvyšší ztrátovostí.
URL : https://www.valka.cz/Vzdusna-valka-proti-Britanii-1914-1918-t60#500 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Bombardování Britské pevniny nespúsobilo Britům velké straty, ale mnělo velký dopad na morálku obyvatelů pracujícich v zázemí a myslícich si, že k nim se válka nedostane. Ale opak byl pravdou. Mňe osobně tohle připomína Doolitlův nálet na Tokyio ve WW2.
URL : https://www.valka.cz/Vzdusna-valka-proti-Britanii-1914-1918-t60#1713 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Samozřejmě, vše co tu čtu má svou váhu. Je však třeba si uvědomit, že v době I. sv. války teprve letecké bombardování vznikalo. Bylo mnoho "pokusů-omylů". Obě strany pilovaly svou taktiku. Proto také bombardovací letecké nálety v r.1918 vypadaly o poznání jinak, než např. v r.1916. Na počátku samotné války tehdy lidé neznali ani letecké souboje. Piloti obou stran se vzájemně ve vzduchu respektovali. Byli využíváni především k průzkumným úkolům. Jako kolegu "od fochu", tedy pilot tehdy pilota znepřátelené strany dokonce zpočátku i zdravil. Létání bylo tehdy výsadou "báječných mužů na létajících strojích". Až jednou, velmi brzy, někoho jednou napadlo místo pozdravu vytáhnout pistol a vystřelit...
URL : https://www.valka.cz/Vzdusna-valka-proti-Britanii-1914-1918-t60#17244 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Největším přínosem letectva jako celku pro vedení války v době WWI, byl bezesporu vzdušný průzkum a to všemi složkami ať už upoutanými balony, řiditelnými vzducholoděmi či letadly. Vždyt i stíhací letouny byly určeny především k tomu aby zabránily nepřátelskému vzdušnému průzkumu a později k ochraně vzdušných průzkumníků. Ve srovnání s průzkumem udělalo stíhání větší pokrok než bombardování, ale i to se roku 1918 nacházelo na vzestupné křivce co se týče účinnosti a významu. I když především zpočátku jeho význam nebyl ani zdaleka tolik vojenský, jako politický a propagandistický - což je vidět také při útocích proti anglii.
URL : https://www.valka.cz/Vzdusna-valka-proti-Britanii-1914-1918-t60#17935 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Citace - Pavel J. Kuthan :

Piloti obou stran se vzájemně ve vzduchu respektovali. Byli využíváni především k průzkumným úkolům. Jako kolegu "od fochu", tedy pilot tehdy pilota znepřátelené strany dokonce zpočátku i zdravil. Létání bylo tehdy výsadou "báječných mužů na létajících strojích".Je třeba vidět, že na začátku války bylo "vojenských letců" mizivé množství - všechno to byli odvedení civilní letci a ti se většinou navzájem znali - když ne přímo osobně, tak jistě podle jména. To byly osádky těch prvních neozbrojených pozorovacích letadel - není divu, že se zdravili!
Tahle idyla skončila vlastně nástupem nově vycvičených, už ne civilů, ale vojenských pilotů do letadel a to bylo již počátkem roku 1915. O rok později už se to kulomety na obou stranách jen hemžilo.
URL : https://www.valka.cz/Vzdusna-valka-proti-Britanii-1914-1918-t60#69893 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Myslím, že to píši hned v další větě mého předchozího komentáře. Nicméně je myslím nemožné datovat nějak přesně první případ, kdy po sobě znepřátelené strany ve vzduchu zahájily palbu.
Jinak zdravení a úcta k soupeři se často stávala v některých vzdušných soubojích i v dalších letech války. Zejména při sjednaných duelech předních es. Samozřejmě ale tato noblesnost v leteckých soubojích rychle mizela úměrně zvyšování rozvoje letecké zbraně.
Stávalo se, že například nad pohřebním průvodem padlého soka přeletěl nepřátelský pilot a hodil z letadla dolů věnec. To by ale bylo na delší příspěvek.
URL : https://www.valka.cz/Vzdusna-valka-proti-Britanii-1914-1918-t60#69897 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Vidím, že máme oba stejné prameny - já přece nijak nepopírám pravdivost tvých tvrzení. Jen se snažím rozumně dovodit, jak došlo ke změně postojů těch letců k sobě navzájem.
Jako jediné aspoň trochu logické vysvětlení mi vychází, že v začátcích to byli kolegové - mnohdy z jednoho letiště, soupeři v leteckých předváděčkách - těch pilotů bylo do začátku války hrozně málo, stejně jako letadel - to bylo slávy, když továrna Farman prodala víc, než 10 strojů za rok!
Teprve válečná hromadná výroba si vyžádala rychlý výcvik vojáků, schopných létání a tím ty gentlemany vymetla z nebe. Ano, prý se takové případy stávaly i později, píše se o nich v knihách, jenže jaksi jen z jedné strany, z druhé to není potvrzeno a nejedná se o literaturu faktu, provozní, či letový deník.
Výjimka: pohřeb Rudého barona, protézy D.Badera. Ostatní historky osobně považuji za leteckou latinu, i když připouštím, že se dobře čtou a stát se mohly.
URL : https://www.valka.cz/Vzdusna-valka-proti-Britanii-1914-1918-t60#69899 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

V poslední době se už velmi nerad pouštím na diskusní fóra, neboť na to nemám čas, ale tady musím přispět svou troškou do mlýna a reagovat na Fantana i Pavla (ačkoliv nikdo z nás nehohoří k ú§vodnímu tématu).


Citace :

Nicméně je myslím nemožné datovat nějak přesně první případ, kdy po sobě znepřátelené strany ve vzduchu zahájily palbu.Ač nerad, budu citovat sám sebe (viz moje Stíhací esa):


Citace :

První letecký souboj za použití zbraní se odehrál v listopadu 1913 nad Mexikem během občanské války. Několik výstřelů z pistole si vyměnil Philip Rader ve službách generála Huerty s Deanem Ivanem Lambem bojujícím na straně Venustiana Carranzy.Právě tak jsou dokumentovány první sestřelené letouny na světe, na západní frontě, stíhacím letounem apod.


Pokud jde o Fantanovu skepsi, co se týče těch gentlemanských pozdravů, myslím, že historiografické publikace nabízí poměrně dost případů. Pokud jde o zdokumentování v provozním či letovém deníku, to mi přijde k smíchu. Pochybuji, že pilot by si do deníku napsal, "let za učelem shození věnce". Taková věc se odehrála nejspíš během obyčejného hlídkového letu, a ten byl takto vykázán.


Jinak je fakt, pokud jde o to, že piloti na začátku se osobně znali a respektovali, ale není tak úplně pravda, že boj ve vzduchu se stal až později záležitostí "mladé agresívní krve".


Tito letci viděli, co jejich vlastní snažení při průzkumu přináší pozemním vojskům a když viděli, jak jejich krajany trhají na kusy nepřátelská děla zaměřovaná jejich kolegy odnaproti, rychle změnili názor. Viz třeba Roland Garros (fórum Osobnosti) či případ slavného předválečného akrobata A.Pégouda (jenž se také nerozpakoval sestřelit 6 německých letounů), jehož sestřelil a zabil jeho předválečný žák.
URL : https://www.valka.cz/Vzdusna-valka-proti-Britanii-1914-1918-t60#70118 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Jasně, jenže já nemluvil o sestřelení. Letadlo ani tehdy nebyl levný kafemlýnek, takže je jasné, že jeho ztráta stála za zaevidování.
Měl jsem však na mysli, že je velmi těžko určitelné, kdy poprvé po sobě znepřátelení letci vystřelili, přičemž samozřejmě nemuselo dojít hned k sestřelení. A zpočátku po sobě, těsně po vypuknutí I. sv. války nestříleli. Což je samozřejmě zdůvodnitelné, to nenastoluji jako nějakou záhadu, ale jako pouhý fakt.
Jinak mne zaujal ten zmiňovaný střelecký souboj v Mexiku, nikdy jsem o něm neslyšel.
URL : https://www.valka.cz/Vzdusna-valka-proti-Britanii-1914-1918-t60#70300 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Citace - Pavel J. Kuthan :

A zpočátku po sobě, těsně po vypuknutí I. sv. války nestříleli. Což je samozřejmě zdůvodnitelné, to nenastoluji jako nějakou záhadu, ale jako pouhý fakt.

sice se tato diskuze stočila mimo titulek, ale přesto:


Fakta: na začátku války bylo letadel málo, většinou bez výzbroje a fronta byla dlouhá, takže hustota letadel obou stran byla minimální - což samo o sobě činilo potkávání a možnost střetů vzácnými, nehledě na to že ve fázi manévrové války byl největší důraz pokládán na průzkum.
URL : https://www.valka.cz/Vzdusna-valka-proti-Britanii-1914-1918-t60#70334 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Jasně, já jsem tě pochopil, jenže ty ostatní případy jsem zmiňoval proto, že kdyby ses mrkl na data těch sestřelů, bylo by jasné, že to "období klidu" ve skutečnosti netrvalo dlouho, počítalo se spíš na dny než týdny nebo měsíce.


Například Angličan Strange si namontoval kulomet Lewis na svůj Farman ihned poté, co RFC přeletěl La Manche a zapojil se do operací na kontinentě, což bylo 13. srpna.


První letoun na světě, sestřelený a zničený jiným letounem, byl japonský armádní Farman, sestřelený pistolí Parabellum, kterou v ruce třímal poručík námořnictva (Leutnant zur See) Günther Plüschow, pilotující německý průzkumný Rumpler Taube. Boj se odehrál 28. září 1914 nad čínským Tsingtaem.

První letoun zničený ve vzdušném boji na evropském válčišti, byl německý Aviatik B.I, když byl 5. října 1914 napaden při průzkumném letu francouzským Voisinem. Ten náležel do stavu escadrilly VB.24 a jeho pilotem byl četař Joseph Frantz se střelcem - pozorovatelem desátníkem Louisem Quénaultem. Použitou zbraní byl pěchotní kulomet Hotchkiss, eskadrila VB. 24 měla už tehdy ve výzbroji šest těchto kulometných letounů.


On byl tehdy hlavně vůbec problém nepřítele ve vzduchu potkat:Budoucí první britské eso L.Hawker už 31. října 1914 zaútočil revolverem neúspěšně na německé letadlo. Během zimy 1914-15 nebylo mnoho příležitostí potkat nepřátelský letoun. K dalšímu vzdušnému střetu došlo až v březnu 1915. Hawker tentokrát použil místo revolveru vojenskou karabinu, nicméně souboj skončil opět nerozhodně.


V Hawkerově případě byla motivace prostá - stal se svědkem těžkých ztrát Britského expedičního sboru u Ypres. Po několika průzkumných letech, kdy nemohl svým kamarádům na zemi nikterak pomoci, to už dále nevydržel a dělal vše pro to, aby se mohl boje aktivně zúčastnit.


Čili jsem chtěl říci, že o boj ve vzduchu se všichni snažili od začátku, ono taky chvíli trvalo, než se armády dostaly k sobě, pak taky se letadla moc často nepotkávala a tak. Takže ta pověra o idylce a kámoších, kteří se navzájem znali, taky tak úplně nesedí.


Máš samozřejmě pravdu v tom, že těžko někdo zjistí, kdo na západní frontě poprvé vystřelil na jiné letadlo (protože první vzdušný souboj jsem doložil), ale nebudeme daleko od pravdy, když řekneme., že to mohl být hned v prvních dnech kdokoli.


Ale zase to do tohoto fóra nepatří, moderátor by to měl všechno smáznout.
URL : https://www.valka.cz/Vzdusna-valka-proti-Britanii-1914-1918-t60#70336 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Rade, nepochybně bychom se "per huba" dohodli velice rychle - myslím, že se v názorech tak moc nelišíme. Bohužel se musím opřít tvému názoru "Pochybuji, že pilot by si do deníku napsal, "let za učelem shození věnce". Taková věc se odehrála nejspíš během obyčejného hlídkového letu, a ten byl takto vykázán."
U shození věnce přece nešlo o soukromou akci jednoho pilota, který ho koupil za bůra a schoval pod kabát, aby se na to nepřišlo, ale o akci jednotky (tedy podle těch historek)!
U přátelského pokynutí pilotovi, jemuž se zasekl kulomet (Biggles, ale i jinde) bych pochopil, že německý pilot, který takto nesplnil svou povinnost vojáka se o tom moc nebude šířit.
Jen jsem se pokoušel dovodit, kdy asi mohla vzniknout ta "bojová nálada" mezi piloty. O tom mexickém incidentu jsem teď slyšel prvně, stejně jako o těch ostatních "prvních". Tak vidíš, jak nedostatek informací dělá z lidí blbce.
Omlouvám se a děkuji za přesné info.
URL : https://www.valka.cz/Vzdusna-valka-proti-Britanii-1914-1918-t60#70342 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Dobrý Rade, smekám!
URL : https://www.valka.cz/Vzdusna-valka-proti-Britanii-1914-1918-t60#70346 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Pavel: Když už jsem se nechal do napsat jako exprt na letectvo WWI, tak bych o tom možná měl něco málo vědět Very Happy


Fantan: Máš samozřejmě pravdu, že šlo o akci jednotky. je historicky doloženým faktem, že v den Boelckeho pohřbu přiletělo několik anglických letadel nad letiště Lagnicourtu, kde byla dislokována Jasta 2 (pozdější Jasta Boelcke), která svrhla na letiště smuteční věnec. Nicméně se stále domnívám, že tato britská letka prostě vykonávala rutinní činnost tehdejšího RFC - totiž ofenzívní hlídku nad frontou. Vzhledem k tomu, že letiště tehdy neležela daleko za frontovou linií, nebyl problém si tam "odskočit".


Ale bůhví jak to dooporavdy bylo, nechme to koňovi, ten má větší hlavu a sem to skutečně nepatří.
URL : https://www.valka.cz/Vzdusna-valka-proti-Britanii-1914-1918-t60#70358 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Citace - Rad :


První letoun zničený ve vzdušném boji na evropském válčišti, byl německý Aviatik B.I, když byl 5. října 1914 napaden při průzkumném letu francouzským Voisinem. Ten náležel do stavu escadrilly VB.24 a jeho pilotem byl četař Joseph Frantz se střelcem - pozorovatelem desátníkem Louisem Quénaultem. Použitou zbraní byl pěchotní kulomet Hotchkiss, eskadrila VB. 24 měla už tehdy ve výzbroji šest těchto kulometných letounů.
Myslím že je to nepřesné jde o první sestřel kulometem ale dva dny předtím sestřelil francouz Broccard? (nevím jestli jsem to napsal přesně, možná to byl i budoucí velitel čápů nebo jeho jmenovec) letadlo pistolí.
URL : https://www.valka.cz/Vzdusna-valka-proti-Britanii-1914-1918-t60#292604 Version : 0
Discussion post Fact post
Attachments

Join us

We believe that there are people with different interests and experiences who could contribute their knowledge and ideas. If you love military history and have experience in historical research, writing articles, editing text, moderating, creating images, graphics or videos, or simply have a desire to contribute to our unique system, you can join us and help us create content that will be interesting and beneficial to other readers.

Find out more