Main Menu
User Menu

Military history website

Walker, William Henry Talbot

     
Příjmení:
Surname:
Walker
Jméno:
Given Name:
William Henry Talbot
Jméno v originále:
Original Name:
William Henry Talbot Walker
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
generálmajor CSA
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
26.11.1816 Augusta, Georgia
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
22.07.1864 Augusta, Georgia /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
generálmajor CSA
divízny veliteľ v Armáde Tennessee
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
-
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
https://en.wikipedia.org/wiki/William_H.T._Walker
URL : https://www.valka.cz/Walker-William-Henry-Talbot-t107434#382519Version : 0
MOD
Between divíznych veliteľov, ktorí died on bojiskách občianskej the war it belonged to aj major general William Henry Talbot Walker. This profesionálny dôstojník just after začiatku secesie, left federálnu army and put the sa into a služieb Konfederácie. On začiatku army velil milícii of the state of Georgia. V apríli 1864 prestúpil to armádnej pechote, but long for the sa here neohrial. He was promoted to brigádneho general and velil pešej brigáde. In októbri resigned to funkciu. Nevie sa to the right, or for zdravotným dôvodom or basic dissatisfaction so your zaradením. He left the army and returned to miličným units.

Vo februári 1863 sa came back into the army and fought on the západnom bojisku. Attended the sa of the campaign, pri Vicksburg. After bitke pri Chickamauga bola Wolker divízia zaradená to the corps of general hardee's podriadeného the Army of Tennessee. On this poste slúžil to summon death. Major general Walker was killed 22. júla 1864 during the battle in Atlanta. Bol zasiahnutý only výstrelom tells him deck of a horse and mieste killed. Is buried in the city Augusta in Georgia. In mieste, where he was killed, today stands a monument, ktorý pripomína this udalosť. His meno nesie aj základňa Fort Walker in Atlanta.

Source:
https://en.wikipedia.org/wiki/William_H.T._Walker.
URL : https://www.valka.cz/Walker-William-Henry-Talbot-t107434#420254Version : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Walker
Jméno:
Given Name:
William Henry Talbot
Jméno v originále:
Original Name:
William Henry Talbot Walker
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
09.02.1863 brigádny generál CSA
23.05.1863 generálmajor CSA
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Vyznamenání:
Awards:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
https://en.wikipedia.org/wiki/William_H.T._Walker
URL : https://www.valka.cz/Walker-William-Henry-Talbot-t107434#510046Version : 0
MOD