Main Menu
User Menu

Military history website

Watanabe, Masao

Masao Watanabe / 渡辺正夫

     
Příjmení:
Surname:
Watanabe
Jméno:
Given Name:
Masao
Jméno v originále:
Original Name:
渡辺正夫 / わたなべ・まさお
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
-
Hodnost:
Rank:
generálporučík
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
10.10.1888 ?, prefektura Ósaka /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
11.10.1950 ?
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
velitel: 32. armáda
velitel: 56. divize
náčelník štábu: Centrální obranná armáda
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
-
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
en.wikipedia.org
www.generals.dk
ja.wikipedia.org;
URL : https://www.armedconflicts.com/Masao-Watanabe-t128532#434051Version : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Watanabe
Jméno:
Given Name:
Masao
Jméno v originále:
Original Name:
渡辺正夫 / わたなべ・まさお
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.05.1909 Vojenská akadémia
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Vyššia vojenská delostrelecká škola
DD.MM.RRRR-DD.11.1919 Armádne štábne kolégium
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
DD.12.1909 podporučík
DD.08.1937 generálmajor
DD.10.1939 generálporučík
Průběh vojenské služby:
Military Career:

DD.12.1909-DD.MM.RRRR 4. pluk polného delostrelectva
DD.MM.1928-DD.MM.1933 inštruktor na Vojenskej škole polného delostrelectva
DD.MM.1933-DD.MM.1936 velitel 10. pluku polného delostrelectva
DD.MM.1936-DD.MM.1937 náčelník štábu 14. divízie
DD.MM.1937-DD.MM.1938 náčelník štábu Centrálnej obrannej armády
DD.MM.1938-DD.MM.1939 vedúci kancelárie všeobecných záležitostí, Amádnej výzbrojnej fabriky
DD.MM.1939-DD.MM.1940 vedúci hlavnej Armádnej výzbrojnej fabriky
DD.MM.1940-DD.08.1940 pridelený k Amádnemu aeronautickému výskumnému inštitútu
01.08.1940-01.12.1942 velitel 56. divízie, Burma
DD.12.1942-DD.03.1944 velitel Armádnej školy vedy
22.03.1944-08.08.1944 velitel 32. armády, Ryukyu Islands
DD.08.1944-DD.MM.RRRR pridelený ku generálnemu štábu
DD.08.1944-DD.MM.RRRR rezerva
DD.10.1944-DD.MM.RRRR výslužba
DD.04.1945-DD.MM.RRRR znovu povolaný
DD.04.1945-DD.MM.RRRR velitel Osaka divizijného okresu
DD.12.1945-DD.MM.RRRR demobilizovaný
Vyznamenání:
Awards:

DD.MM.1940

Řád Posvátného pokladu 1. třídy
Order of Sacred Treasure 1st Class
瑞宝大綬章 / ずいほうだいじゅしょう
-

25.07.1945

Velkostuha řádu Vycházejícího slunce
1st Class, Grand Cordon of the Order of the Rising Sun
勲一等旭日大綬章 / くんいっとう きょくじつだいじゅしょう
-

Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
en.wikipedia.org
www.generals.dk
ja.wikipedia.org;
URL : https://www.armedconflicts.com/Masao-Watanabe-t128532#434053Version : 0
MOD

Watanabe MasaoBorn sa in městske prefekture Osaka, as the son of učitela základnej school. 1909 terminates vojenskú the academy is his life, and in 1919 Armádne štábne kolégium so zameraním mainly buy air units. In rokoch 1928 to 1933 pôsobík ako inštruktor to Military school deleostrelectva.
In 1933 he zverené velenie 10. the regiment polného delostrelectva and this post zastáva to 1936, has ever explored sa becomes náćelníkom staff 14. divízie.

Even before the outbreak of the second Sino-japanese war sa stock market generálmajorom and náčelníkom staff Centrálnej defense army.
In the time from 1938 to 1940 zastáva administratívny post in Armádnej výzbrojnej fabrike. In 1939, the sa happens generálporučíkom.

In 1940 he zverené velenie 56. divízie, ktorej in charge in 1942.
Divízia under his command vykonáva úspešnú inváziu into british Burma. After obsadenú Rangoon sa divízia stretáva in the fight so the forces of the Kuomintang in the battle of Toungoo. After obsadení city divízia zatláča spojencov to the east, postupujúc through the mountains to the rieke Salween in the Karen States.
Subsequently divízia poráža chinese 6. choir in množstve small konfliktov and prinúti Čínske forces ustúpiť east, into the province of Yunnan.
Divízia postupujúc through the Shan States poráža chinese 65. the choir obsadzuje city Lashio, ležiace on the Burma Road, which was vitálna pre zásobovanie Čínskych povstalcov. Subsequently divízia progresses to the province of Yunnan, prićom prenasleduje čínske forces, but sa stops at rieke Salween.

After a successful martial operáciácv is Watanabe summoned to Japan to the held funkciu commander Armádnej śkoly the vedas in rokoch 1942-1944. But thanks nepriaznivej situácii on bojiskách is sent späť to pola and in 1944, the sa becomes the first velitelom novosformovanej 32. army, that is poverená defense of the archipelago of the Ryukyu islands.
Watanabe is over pure year called to Japan and odchádza of aktívnej services. In poslednom of the army is späť called and is in charge of the region Osaka, waiting for spojeneckej invázie on the islands.

Umiera in 1950.


Source:
https://ja.wikipedia.org/wiki/渡辺正夫
.
URL : https://www.armedconflicts.com/Masao-Watanabe-t128532#434054Version : 0
MOD