Csepel Művek Tröszt [196R-1983]

Weiss Manfréd Acél- és Fémművek Rt [1913-1948]
Manfréd Weiss Stahl- und Metallwerke AG
     
Název:
Name:
Csepel Művek Tröszt Csepel Művek Tröszt
Originální název:
Original Name:
Csepel Művek Tröszt
Historie názvů:
History of Names:
DD.MM.1886-DD.MM.1897 Weiss Manfréd Lőszergyár
DD.MM.1897-DD.MM.1913 Weiss Manfréd Acél- és Fémművek Kkt
DD.MM.1913-DD.MM.1948 Weiss Manfréd Acél- és Fémművek Rt
DD.MM.1948-DD.MM.1950 WM Acél- és Fémművek NV
DD.MM.1950-DD.MM.1956 Rákosi Mátyás Vas- és Fémművek
DD.MM.1956-DD.MM.196R Csepel Vas- és Fémművek
DD.MM.196R-DD.MM.1983 Csepel Művek Tröszt
DD.MM.1886-DD.MM.1897 Manfréd Weiss Munitionsfabrik
DD.MM.1897-DD.MM.1913 Manfréd Weiss Stahl- und Metallwerke oHG
DD.MM.1913-DD.MM.1948 Manfréd Weiss Stahl- und Metallwerke AG
DD.MM.1948-DD.MM.1950 WM Acél- és Fémművek NV
DD.MM.1950-DD.MM.1956 Rákosi Mátyás Vas- és Fémművek
DD.MM.1956-DD.MM.196R Csepel Vas- és Fémművek
DD.MM.196R-DD.MM.1983 Csepel Művek Tröszt
Obory výroby:
Production Subjects:
zbraně, strojírenství weaponry, engineering
Sídlo hlavního závodu:
Headquarters:
DD.MM.1886-DD.MM.1892 Budapešť /
DD.MM.1892-DD.MM.1983 Budapešť-Csepel /
DD.MM.1886-DD.MM.1892 Budapest /
DD.MM.1892-DD.MM.1983 Budapest-Csepel /
Názvy a sídla poboček:
Subsidiary Name and Location:
DD.MM.1928-DD.MM.1946 Weiss Manfred Repülőgép- és Motorgyár Rt, Budapešť-Csepel /
DD.MM.1941-DD.MM.194R Dunai Repülőgépgyár Rt, Budapešť-Csepel /
DD.MM.1928-DD.MM.1946 Manfred Weiss Flugzeug und Motorenfabrik AG, Budapest-Csepel /
DD.MM.1941-DD.MM.194R Dunai Repülőgépgyár Rt, Budapešť-Csepel /
Vznik:
Founded:
DD.MM.1886
DD.MM.1886
Zánik:
Cancelled:
DD.MM.1983 rozdělena
DD.MM.1983 split
Produkty:
Products:
DD.MM.1934-DD.MM.1934 V-3
DD.MM.1936-DD.MM.193R V-4/40
DD.MM.1942-DD.MM.1944 40M Turán I
DD.MM.1943-DD.MM.1944 41M Turán II
DD.MM.1943-DD.MM.1943 43M Turán III
DD.MM.1943-DD.MM.1944 43M Zrínyi II
DD.MM.1944-DD.MM.1944 44M Zrínyi I
DD.MM.1944-DD.MM.1944 44M Tas
Poznámka:
Note:
1886 Manfréd a Bertold Weissové, majitelé konzervárny v Budapešti-Lövöldu, zakládají muničku
1892 stěhování továrny na dosud převážně pustý ostrov Csepel, v průběhu 90. let doplněna o vysokou pec, slévárnu a ocelárnu
1918 Weiss jmenován baronem (Weiss von Csepel)
1918 pokles z 30000 zaměstnanců na 6000, část vybavení odvezena rumunskou armádou
1922 Manfréd Weiss umírá, továrnu přebírají synové
1927 dohodnuta licenční výroba letadel Fokker, Heinkel a Caproni, kvůli ní založena dceřinná firma Weiss Manfred Repülőgép- és Motorgyár
1944 vedení továrny, převážně židovské, pozatýkáno, továrna převzata SS; Weissové získali povolení emigrovat do Portugalska
1946 nebo 1948 továrna znárodněna
196R přeměna na koncern tvořený cca 15 společnostmi
1983 rozpad koncernu a osamostatnění jednotlivých společností
1886 Bertold and Manfred Weiss, owners of a cannery in Budapest-Lövöld, establish ammunition factory
1892 moving factory to still largely deserted Csepel Island, during the 90s supplemented by a blast furnace, foundry and steel mill
1918 Weiss elevated to baron (Weiss von Csepel)
1918 decrease from 30,000 employees to 6000, part of the equipment takem by the Romanian army
1922 Manfred Weiss dies, factory taken over by the sons
1927 arranged license production of Fokker, the Heinkel and Caproni aircraft, for that established a subsidiary company Manfred Weiss Repülőgép- és Motorgyár
1944 factory management, mostly Jewish, arrested, factory taken over by the SS; Weiss family received permission to emigrate to Portugal
1946 or 1948 the factory was nationalized
1960s conversion to a group formed by 15 companies
1983 break-up of the group and establishing of individual companies
Zdroje:
Sources:
Kováts, Lájos. A Magyar Repülőgépszerelvénygyár Rt. története 1941-1950.
http://hvg.hu/magyarmarka/20050325weissmanfred
http://wm-iskola.hu/iskola/weisstortenet
hu.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Csepel-Muvek-Troeszt-196R-1983-t185362#541007 Version : 0
Discussion post Fact post
Attachments

Join us

We believe that there are people with different interests and experiences who could contribute their knowledge and ideas. If you love military history and have experience in historical research, writing articles, editing text, moderating, creating images, graphics or videos, or simply have a desire to contribute to our unique system, you can join us and help us create content that will be interesting and beneficial to other readers.

Find out more