Wood, Walter Bertram

     
Příjmení:
Surname:
Wood Wood
Jméno:
Given Name:
Walter Bertram Walter Bertram
Jméno v originále:
Original Name:
Walter Bertram "Bert" Wood
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
nadporučík Lieutenant
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
- -
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
- -
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
25.10.1898 Grimsby, Lincolnshire /
25.10.1898 Grimsby, Lincolnshire /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
11.11.1917 Romford, Essex (dnes Greater London) /
11.11.1917 Romford, Essex (present-day Greater London) /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
- -
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
- anglické letecké eso 1. sv. v. se 13 sestřely [7 sražených do neřízeného pádu (sám), 5 zničených (sám) a 1 zničený v plamenech (sám)]
- zemřel za neznámých příčin, kdy ztratil vědomí za řízením Sopwithu Camel, se kterým narazil do země
- o něm a jeho bratrovi, por. Edwinu Leonardovi, který zemřel 26. září 1917, napsal v roce 1919 John Bygott paměti s názvem Dva vojenští bratři
- english flying ace of WW1 with 13 claims [7 driven out of control (solo), 5 destroyed (solo) and 1 destroyed in flames (solo)]
- died for no apparent reason, when he fainted at the controls of Sopwith Camel, with which he crashed
- he and his brother, 2nd Lt. Edwin Leonard, KIA 26 September 1917, were the subject of a memoir, Two Soldier Brothers by John Bygott
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
https://en.wikipedia.org/wiki/Walter_Bertram_Wood
http://www.theaerodrome.com/aces/england/wood3.php
URL : https://www.valka.cz/Wood-Walter-Bertram-t239480#661799 Version : 0
     
Příjmení:
Surname:
Wood Wood
Jméno:
Given Name:
Walter Bertram Walter Bertram
Jméno v originále:
Original Name:
Walter Bertram "Bert" Wood
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR škola sv. Jana, Grimsby
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Hullova technická škola (strojírenství)
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR St James School, Grimsby
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Hull Technical School (engineering)
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
04.06.1916 poručík
01.07.1917 nadporučík (dočas.)
04.06.1916 2nd Lieutenant
01.07.1917 Lieutenant (temp.)
Průběh vojenské služby:
Military Career:
DD.MM.1915-04.06.1916 důstojnický výcvikový sbor Uměleckých střelců
04.06.1916-03.03.1917 Hampshirský pluk
03.03.1917-DD.MM.RRRR Královský letecký sbor (letecký důstojník)
23.04.1917-11.08.1917 29. peruť RFC (pilot)
11.08.1917-11.11.1917 44. peruť RFC (pilot)
DD.MM.1915-04.06.1916 Officers Training Corps of the Artists Rifles
04.06.1916-03.03.1917 Hampshire Regiment
03.03.1917-DD.MM.RRRR Royal Flying Corps (flying officer)
23.04.1917-11.08.1917 No. 29 Squadron RFC (pilot)
11.08.1917-11.11.1917 No. 44 Squadron RFC (pilot)
Vyznamenání:
Awards:
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
https://en.wikipedia.org/wiki/Walter_Bertram_Wood
www.theaerodrome.com
URL : https://www.valka.cz/Wood-Walter-Bertram-t239480#661812 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

https://en.wikipedia.org/wiki/Walter_Bertram_Wood

18. června 1917, zapálil průzkumný Albatros (3. ze 13); tento střet popsal v článku, který napsal pro stíhací magazín. V tomto výňatku je ukázána jeho agresivní osobnost, tedy muže, který je v případě potřeby schopen střílet na nepřítele pistolí:

...Mířil sem přímo na velitele hlídky.... uslyšel sem slabé bum, bum, bum, a v tu samou chvíli se objevila spousta malých děr na dně mého letadla. Němčour střílel dobře na to, že je 100 yardů daleko.... začal sem točil, převracet se a klesat, dokud sem nebyl za ním.... Dostal sem ho do zaměřovače.. ra, ta, ta, ta. Vypálil sem na něj okolo 20 nábojů... Objevilo se malé světlo v jeho stroji. Huráá! Hoří. Musel sem zasáhnout jeho benzínovou nádrž.
Teď je celý stroj ohnivou koulí. Sklopil to a během klesání z něj odpadávají hořící kousky. Chudák chlap! Doufám, že ho nejdřív zasáhla kulka; ale s tím nic nenadělám....
Sleduju jak dopadl na zem a dívám se po dalších skopčácích, ale na nebi není žádné letadlo; Tak sem svůj stroj nasměroval k domovu, kde mě přivítalo blahopřání a potřásání rukou. "O ano, viděli jsme toho chlapa jít v plamenech k zemi, tak jsme šli domů."
"Někdo chybí," Ptám se.
"O ano, chudák starej C... šel do neřízeného pádu."
"No, teď sem rád, že sem toho mizeru zapálil" Odpověděl sem....
URL : https://www.valka.cz/Wood-Walter-Bertram-t239480#661817 Version : 0
Discussion post Fact post
Attachments

Join us

We believe that there are people with different interests and experiences who could contribute their knowledge and ideas. If you love military history and have experience in historical research, writing articles, editing text, moderating, creating images, graphics or videos, or simply have a desire to contribute to our unique system, you can join us and help us create content that will be interesting and beneficial to other readers.

Find out more