Jakovlev Jak-141 [kód NATO: Freestyle]

Yakovlev Yak-141
Яковлев Як-141
     
Název:
Name:
Jakovlev Jak-141 Yakovlev Yak-141
Originální název:
Original Name:
Яковлев Як-141
Kategorie:
Category:
víceúčelový bojový letoun multi-role combat aeroplane
Výrobce:
Producer:
DD.MM.1984-DD.MM.1987 Moskevský strojírenský závod Rychlost, Moskva /
Období výroby:
Production Period:
DD.MM.1984-DD.MM.1987 sériová výroba nezahájena / serial production not started
Vyrobeno kusů:
Number of Produced:
4 prototypy / prototypes:
48-0 (drak pro statické a únavové zkoušky / airframe for static and fatigue testing)
48-1 (neletový prototyp pro zkoušky motorů / non-flying powerplant testbed)
48-2 ("75", prototyp pro letové zkoušky / prototype for flight testing)
48-3 ("77", prototyp pro letové zkoušky / prototype for flight testing)
První vzlet:
Maiden Flight:
09.03.1987 (prototyp / prototype 48-2)
Osádka:
Crew:
1
Základní charakteristika:
Basic Characteristics:
 
Vzlet a přistání:
Take-off and Landing:
VTOL - svislý vzlet a přistání VTOL - vertical take-off and landing
Uspořádání křídla:
Arrangement of Wing:
jednoplošník monoplane
Uspořádání letounu:
Aircraft Concept:
klasické conventional
Podvozek:
Undercarriage:
zatahovací retractable
Přistávací zařízení:
Landing Gear:
kola wheels
Technické údaje:
Technical Data:
 
Hmotnost prázdného letounu:
Empty Weight:
11650 kg 25684 lb
Vzletová hmotnost:
Take-off Weight:
? kg ? lb
Maximální vzletová hmotnost:
Maximum Take-off Weight:
195001) kg 429901) lb
Rozpětí:
Wingspan:
10,10 m 33ft 1,63in
Délka:
Length:
18,30 m 60ft 0,47in
Výška:
Height:
5,00 m 16ft 4,84in
Plocha křídla:
Wing Area:
31,70 m2 341.22 ft2
Plošné zatížení:
Wing Loading:
615 kg/m2 125.96 lb/ft2
Pohon:
Propulsion:
 
Kategorie:
Category:
dvouproudový turbofan
Počet motorů:
Number of Engines:
3
Typ:
Type:
1x MNPK Sojuz R-79V-300
- maximální tah bez přídavného spalování: 107,65 kN
- maximální tah s přídavným spalováním: 152,00 kN


2x RKBM RD-41
- zdvihový motor
- maximální tah bez přídavného spalování: 2x 40,21 kN
1x MNPK Soyuz R-79V-300
- maximum thrust, dry: 24200 lbf
- maximum thrust, afterburning: 34172 lbf


2x RKBM RD-41
- lift engine
- maximum thrust, dry: 2x 9038 lb
Objem palivových nádrží:
Fuel Tank Capacity:
- vnitřní: 4400 kg
- přídavné palivové nádrže: 1750 kg
- internal: 9700 lb
- external fuel tanks: 3858 lb
Výkony:
Performance:
 
Maximální rychlost:
Maximum Speed:
1800 km/h v 11000 m 1119 mph in 36089 ft
Cestovní rychlost:
Cruise Speed:
? km/h v ? m ? mph in ? ft
Rychlost stoupání:
Climb Rate:
? m/s ? ft/min
Čas výstupu na výšku:
Time to Climb to:
? min do ? m ? min to ? ft
Operační dostup:
Service Ceiling:
15000 m 49213 ft
Dolet:
Range:
9002) km 5592) mi
Maximální dolet:
Maximum Range:
14003) km 8703) mi
Výzbroj:
Armament:
kanón GŠ-301 se zásobou 120 nábojů


maximální hmotnost výzbroje na 5 závěsnících:
- při rozjezdu 120 m: 2600 kg
- kolmý vzlet: 1000 kg


výzbroj vzduch-vzduch:
4x R-77


4x R-77
1x přídavná nádrž (2000 l)


2x R-73
2x R-27
1x přídavná nádrž (2000 l)výzbroj vzduch-moře:
2x R-73
2x Ch-35
1x přídavná nádrž (2000 l)


2x R-77
2x Ch-35
1x přídavná nádrž (2000 l)


4x Ch-35
1x přídavná nádrž (2000 l)výzbroj vzduch-země:
6x puma


4x raketový blok (UB-32, B-8, S-25)
1x přídavná nádrž (2000 l)


2x R-77
2x Ch-31
1x přídavná nádrž (2000 l)


2x R-73
2x Ch-25
1x přídavná nádrž (2000 l)


4x UPK-23-250
1x přídavná nádrž (2000 l)
GSh-301 gun with 120 rounds of ammunition


maximum armament weight on 5 hardpoints:
- take-off length 131 yd: 5732 lb
- vertical take-off: 2205 lb


air-to-air armament:
4x R-77


4x R-77
1x external tank (2000 l)


2x R-73
2x R-27
1x external tank (2000 l)air-to-sea armament:
2x R-73
2x Kh-35
1x external tank (2000 l)


2x R-77
2x Kh-35
1x external tank (2000 l)


4x Kh-35
1x external tank (2000 l)air-to-ground armament:
6x bomb


4x rocket pod (UB-32, B-8, S-25)
1x external tank (2000 l)


2x R-77
2x Kh-31
1x external tank (2000 l)


2x R-73
2x Kh-25
1x external tank (2000 l)


4x UPK-23-250
1x external tank (2000 l)
Uživatelské státy:
User States:
- -
Poznámka:
Note:
kód NATO: Freestyle


1) při rozjezdu 120 m, kolmý vzlet: 15800 kg
2) akční rádius
3) ve výšce 10000-12000 m, bez výzbroje, s přídavnými nádržemi
NATO reporting name: Freestyle


1) take-off length 131 yd, vertical take-off: 34833 lb
2) combat radius
3) at altitude 32808-39370 ft, without armament, with external tanks
Zdroje:
Sources:
Gordon, Yefim. Yakovlev Yak-36, Yak-38 & Yak-41: The Soviet Jump Jets. Midland Publishing, Hinckley 2002. ISBN 1-85780-139-3.
URL : https://www.valka.cz/Jakovlev-Jak-141-kod-NATO-Freestyle-t2043#17325 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Jak-141 (prototyp 48-2, "bílá 75") při zkouškách na palubě sovětské letadlové lodi Baku, konec osmdesátých let.
Jakovlev Jak-141 [kód NATO: Freestyle] -


URL : https://www.valka.cz/Jakovlev-Jak-141-kod-NATO-Freestyle-t2043#62529 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Jakovlev Jak-141 (prototyp 48-2, "bílá 141") ve visu, Farnborough 1992, září 1992.
Jakovlev Jak-141 [kód NATO: Freestyle] -


URL : https://www.valka.cz/Jakovlev-Jak-141-kod-NATO-Freestyle-t2043#184005 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Jakovlev Jak-141 (prototyp 48-2, "bílá 141"), Ústřední muzeum vojenského letectva Ruské federace, Monino, 2006.
Jakovlev Jak-141 [kód NATO: Freestyle] -


Jakovlev Jak-141 [kód NATO: Freestyle] -


Jakovlev Jak-141 [kód NATO: Freestyle] -


Jakovlev Jak-141 [kód NATO: Freestyle] -


Jakovlev Jak-141 [kód NATO: Freestyle] -


URL : https://www.valka.cz/Jakovlev-Jak-141-kod-NATO-Freestyle-t2043#184003 Version : 0
Discussion post Fact post
Attachments


Join us

We believe that there are people with different interests and experiences who could contribute their knowledge and ideas. If you love military history and have experience in historical research, writing articles, editing text, moderating, creating images, graphics or videos, or simply have a desire to contribute to our unique system, you can join us and help us create content that will be interesting and beneficial to other readers.

Find out more