Main Menu
User Menu

Military history website

Okamura, Jasudži

Yasuji Okamura / 岡村寧次 / おかむら・やすじ

     
Příjmení:
Surname:
Okamura
Jméno:
Given Name:
Jasudži
Jméno v originále:
Original Name:
岡村寧次 / おかむら・やすじ
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
general
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
15.05.1884 Tokyo /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
02.09.1966 ?, ?
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
velitel Čínskej expedičnej armády
velitel Armády 6. zóny
velitel Armády severočínskej zóny
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
velitel 11. armády
velitel 2. divízie
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
en.wikipedia.org
ja.wikipedia.org;
www.generals.dk
URL : https://www.valka.cz/Okamura-Jasudzi-t125683#426485Version : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Okamura
Jméno:
Given Name:
Jasudži
Jméno v originále:
Original Name:
岡村寧次 / おかむら・やすじ
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.1897 základná škola
DD.MM.1897-DD.MM.1898 stredná škola Waseda
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.1898-DD.MM.RRRR Tokijská stredná vojenská škola
DD.MM.RRRR-DD.05.1903 Centrálna armádna stredná škola
DD.MM.RRRR-24.10.1904 vojenská akadémia
12.12.1910-26.11.1913 Armádne vojnové kolégium
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
01.11.1904 podporučík
21.12.1907 poručík
31.08.1913 kapitán
25.07.1919 major
06.08.1923 podplukovník
26.07.1927 plukovník
11.04.1932 generálmajor
07.03.1936 generálporučík
28.04.1941 General
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
10.08.1928-01.08.1929 Velitel : Sekce vojenské historie 4. kanceláře Imperiálního armádního generálního štábu
15.03.1935-07.03.1936 Velitel : 2. kancelář (zpravodajství) Kanceláře Imperiálního armádního generálního štábu
07.03.1936-23.03.1936 Velitel : 2. kancelář (zpravodajství) Kanceláře Imperiálního armádního generálního štábu
23.03.1936-23.06.1938 Velitel : 2. divize
25.08.1944-22.11.1944 Velitel : 6. oblastní armáda

Ručně vyplněné položky:
01.11.1904-DD.04.1905 1. peší pluk
DD.04.1905-30.06.1907 49. peší pluk
30.06.1907-21.12.1907 1. peší pluk
21.12.1907-26.12.1910 pridelený k Študentskému zboru vojenskej akadémie
26.12.1910-DD.MM.RRRR 1. peší pluk
13.08.1914-15.02.1915 9. sekcia (Japonská vojenská história), 4. kancelárie Generálneho štábu
15.02.1915-23.01.1917 pridelený k Generálnemu štábu
23.01.1917-05.07.1919 pridelený k Generálnemu štábu (reprezentant v Pekingu)
05.07.1919-16.05.1921 pridelený k vojenskej zbrojovke
16.05.1921-20.07.1921 cesta do Oshu
20.07.1921-08.02.1922 14. peší pluk
08.02.1922-17.03.1923 velitel ? praporu 14. peší pluk
17.03.1923-02.12.1925 pridelený ku Generálnemu štábu
02.12.1925-15.03.1927 13. peší pluk
15.03.1927-26.07.1927 1. peší pluk
26.07.1927-10.08.1928 velitel 6. pešieho pluku
10.08.1928-01.08.1929 náčelník 9. sekcie (Japonská vojenská história), 4. kancelárie Generálneho štábu
01.08.1929-11.04.1932 náčelník Sekcie úloh, personálnej kancelárie Ministerstva vojny
25.02.1932-11.04.1932 zástupca náčelníka štábu Šanghajskej expedičnej armády
11.04.1932-08.08.1932 predseda vojenskej vyšetrovacej komisie, Ministerstva vojny
08.08.1932-10.12.1934 zástupca náčelníka štábu Kwantungskej armády
14.03.1933-10.12.1934 vojenský atašé, Manchuria
10.12.1934-15.03.1935 pridelený ku Generálnemu štábu
15.03.1935-23.03.1936 náčelník 2. kanceláře (zpravodajství) Kanceláře Imperiálního armádního generálního štábu
23.03.1936-23.06.1938 velitel 2. divízie
23.06.1938-09.03.1940 velitel 11. armády
09.03.1940-07.07.1941 člen najvyššej vojnovej rady
07.07.1941-25.08.1944 velitel Severočínskej oblastnej armády
25.08.1944-22.11.1944 velitel 6. oblastnej armády
23.11.1944-02.09.1945 velitel Čínskej expedičnej armády
DD.MM.1946-DD.MM.1949 vojenský poradca Čínskej národnej armády
Vyznamenání:
Awards:

05.09.1929

Řád Vycházejícího slunce 3. třída
3rd Class, The Order of the Rising Sun, Gold Rays with Neck Ribbon
旭日中綬章 / きょくじつちゅうじゅしょう
-

03.08.1933

Řád Posvátného pokladu 2. třídy
Order of Sacred Treasure 2nd Class
瑞宝重光章 / ずいほうじゅうこうしょう
-

29.04.1934

Řád Vycházejícího slunce 2. třídy
2nd Class, The Order of the Rising Sun, Gold and Silver Star
旭日重光章 / きょくじつじゅうこうしょう
-

29.04.1934

Řád Zlatého luňáka 2. třídy
Order of Golden Kite 2nd Class
功二級金鵄勲章 / こうにきゅうきんしくんしょう
-

11.12.1937

Řád Posvátného pokladu 1. třídy
Order of Sacred Treasure 1st Class
瑞宝大綬章 / ずいほうだいじゅしょう
-

DD.MM.193R

Válečná medaile za incident 1931 - 1934
War Medal Incident 1931 - 1934
-
-

DD.MM.193R

Válečná medaile za čínský incident
China Incident War Medal
支那事変従軍記章 / しなじへんじゅうぐんきしょう
-

16.02.1940

Velkostuha řádu Vycházejícího slunce
1st Class, Grand Cordon of the Order of the Rising Sun
勲一等旭日大綬章 / くんいっとう きょくじつだいじゅしょう
-

21.03.1942

Řád Zlatého luňáka 1. třídy
Order of Golden Kite 1st Class
功一級金鵄勲章 / こういっきゅうきんしくんしょう
-

Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
en.wikipedia.org
https://ja.wikipedia.org/wiki/岡村寧次
www.generals.dk
https://sakurataro.org/db/岡村寧次

URL : https://www.valka.cz/Okamura-Jasudzi-t125683#426522Version : 0
MOD
Narodený in Tokyo in 1884, in detsve nastúpil to základnej school in Sakamachi, given where he graduated in 1897, then continued in štúdiu on strednej school Waseda.

Nasledovného year prestupuje on Tokyjskú strednú armádnu school and náslende on Centrálnu armádnú strednú school.

In 1899 comes the štúdium on Imperiálnej vojnenskej akaémii, given terminated in 1904. After the end is pridelený to 1. pešiemu regiment as an ensign.

In rokoch 1910 to 1913 absolbuje armádne vojnové kolégium and a short while after his termination sa becomes kapitánom. After this period zastáva rôzne štábne pozície and short začiatkom 20 years pôsobí in China ako poradca.

In rokoch 1932 - 1933, Okamura pôsobí ako zástupca chief of staff Šanghajskej expedičnej army. After this period pôsobí ako military attache in was Manchukuo 1933-1934.
In 1936, the sa becomes the general porčíkom and he's zverené velenie 2. divízie. Divízia sa nachádza on pevnine and participating in the sa of the incident on the bridge of Marco Polo in 1937.

A year after the incidente on the bridge of Marco Polo, in the year 1938 he zverené velenie 11. the army, which sa podieľala on many akciách the second Sino Japanese war. Okamura pri bojoch mal autorizáciu from Cisára Showa on použitie chemical weapons during the fight.

In apríly 1940 sa Okamura happens generálom and in júly 1941 velitelom Army severočínskej zone.

In decembri 1941 gets the order No. 575, who has for his prvotný ciel defeat of the Chinese red army and použitie burnt country, what has ako ultimate následok death viac ako 2.7 million. Čínskych civilov.

In 1944 in charge as the chief commander of the masívnej and úspešnej operácii Ichigo, zameranej against letiskám in južnej China and personally to the crutch velenie Army 6. zone.

Shortly after that, gets under my velenie a Chinese expedičnú armada. After the termination of the war, Okamura represented the Japonskú armada operujúcu on bojisku China, Burma, India on kapitulačnej gave in Nanjing the day 9.9.1945.

In júly 1948 is Okamura defendant from vojnových zločinov Nanjingským tribunálom pre vojnové crimes. However, ihneď on him, he gets osobnej protection from the industry leader národných Čínskych forces of Chiang Kai-sheka, ktorý him poveruje even military poradcom of the Kuomintang government (KMT).
Okamura sa vracia in 1949 in Japan, and in 1966 umiera.source
en.wikipedia.org
https://ja.wikipedia.org/wiki/岡村寧次
www.generals.dk
japanese.china.org.cn
.
Okamura, Jasudži - pri podpise aktu kapitulácie v Nanjing 9.9.1945

pri podpise aktu kapitulácie v Nanjing 9.9.1945
Okamura, Jasudži - pri podpise aktu kapitulácie v Nanjing 9.9.1945

pri podpise aktu kapitulácie v Nanjing 9.9.1945
Okamura, Jasudži - prichádzajúc na ceremóniu kapitulácie

prichádzajúc na ceremóniu kapitulácie
Okamura, Jasudži - pred súdom

pred súdom
URL : https://www.valka.cz/Okamura-Jasudzi-t125683#426526Version : 0
MOD