Main Menu
User Menu

Military history website

ZW-1000 (nádrž na vodu)

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

ZW-1000 (zbiornik na wodę) - cisternový príves na prepravu pitnej (úžitkovej) vody (prípadne iných kvapalných látok).


Základné TTD:
Hmotnosť cisterny: 1100 kg
Objem: 1000 l
Rozmery cisterny (d x š x v): 3900 x 1920 x 1700 mm
Doba naplnenia cisterny: cca. 18 min
Doby vypustenia cisterny: cca 8 min
Podvozok: jednonápravový príves s nosnosťou 1,5t


Zdroj: https://www.amw.com.pl
URL : https://www.valka.cz/ZW-1000-nadrz-na-vodu-t67972#239198Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

ZW-1000
ZW-1000 (nádrž na vodu) - https://www.amw.com.pl

https://www.amw.com.pl
URL : https://www.valka.cz/ZW-1000-nadrz-na-vodu-t67972#239199Version : 0
MOD