Main Menu
User Menu

Military history website

Zamana, Volodimir Michailovič

Zamana, Volodymyr Mikhailovich

Володимир Михайлович Замана

     
Příjmení:
Surname:
Zamana
Jméno:
Given Name:
Volodimir Michajlovič
Jméno v originále:
Original Name:
Володимир Михайлович Замана
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
generálplukovník
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
Ing.
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
03.12.1959 Ombiš (Омбиш) /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
DD.MM.RRRR
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
- náčelník GŠ - hlavný veliteľ Ozbrojených sil Ukrajiny (2012-2014)
- zástupca tajomníka Rady národnej bezpečnosti a obrany (2014-2014)
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
- v roku 2019 obvinený z velezrady
- kandidát za poslanca parlamentu v roku 2019 za stranu "Sila a česť"
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
https://uk.wikipedia.org/wiki/
www.mil.gov.ua
URL : https://www.armedconflicts.com/Zamana-Volodymyr-Mikhailovich-t169660#507436Version : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Zamana
Jméno:
Given Name:
VolodimirMichajlovič
Jméno v originále:
Original Name:
Володимир Михайлович Замана
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.1982 Charkovské gardové vyššie učilište tankových veliteľov Vrchnej rady Ukrajinskej ruskej sovietskej republiky
DD.MM.RRRR-23.06.1993 Vojsková akadémia tankových vojsk maršála Rodiona Malinovského
DD.MM.RRRR-DD.MM.2004 Národní akademie obrany Ukrajiny
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
DD.MM.RRRR generálmajor
04.10.2006 generálporučík
24.08.2012 generálplukovník
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
18.02.2012-19.02.2014 Velitel : Generálni štáb Ozbrojených sil Ukrajiny

Ručně vyplněné položky:
DD.07.2005-DD.05.2007 Velitel: 6. gardový armádny zbor Pozemných síl OS ukrajiny
DD.MM.2007-DD.MM.2009 Náčelník teritoriálni administrativy, Západní operační velitelství OS Ukrajiny
DD.MM.2009-DD.MM.2010 Zástupca velitele Pozemních sil Ukrajiny pro oblast bojové přípravy
DD.MM.2010-DD.08.2011 Náčelník štábu - první zástupce velitele Pozemních sil OS Ukrajiny
DD.08.2011-17.02.2012 První zástupce Náčelníka GŠ OS Ukrajiny
18.02.2012-19.02.2014 Náčelník Generálneho štábu OS Ukrajiny
Vyznamenání:
Awards:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
https://uk.wikipedia.org/wiki/
URL : https://www.armedconflicts.com/Zamana-Volodymyr-Mikhailovich-t169660#507437Version : 0
MOD
Colonel-general Zamana bol 25.02.2019 been apprehended military prokuratúrou and príslušníkmi secret service (SBU) and defendant of treason. During the performed prehliadok boli for him, reportedly zadržané secret documents from the februára 2014 and obvinenie ochre's things contains aj spolčovanie sa with the former prezidentom Viktorom Janukovičom in konaniach "at the expense of the defense, sovereignty, územnej integrity and the integrity of the state and security of Ukraine“ - najmä schválenie smerníc on zníženie the number of staff of the Armed forces of Ukraine to the max. 168 thousand beds (of which 125 482 vojakov), prepustenia about 14000 vojakov in the year 2013, zrušenia 70 combat and podporných military útvarov, including fasteners jendotiek and jednotiek REB, reorganizáciu štruktúry velenia or vyradenie 588 prostriedkov air defense.

In the context of charges sa simmilar spomína zavedenie electronic evidencie písomností namiesto papierovej, what spôsobilo that in the year 2014 or to dispozícii žiaden prehľad about účtovných stavoch material of the Armed forces. Predmetom obvinenia boli aj nezrovnalosti in osobnom file súvisiace so zložením his prísahy Ukraine, nakoľko under the file skladal administered 20.06.1993, but to 23.06.1993 to leave university to Akadémii in Moscow and to Ukraine sa returned to 28.06.1993.

24.05.2019 bol decision odvolacieho súdu v Kyjeve on the basis of the submitted odvolania prepustený of väzby with the team that sa písomne zaviazal zdržiavať sa in mieste permanent residence.


fakty.com.ua
prm.ua
espreso.tv
espreso.tv
lb.ua
.
URL : https://www.armedconflicts.com/Zamana-Volodymyr-Mikhailovich-t169660#642116Version : 0
MOD