Main Menu
User Menu

Military history website

Zeamer, Jay

     
Příjmení:
Surname:
Zeamer
Jméno:
Given Name:
Jay ml.
Jméno v originále:
Original Name:
Jay Zeamer Jr.
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
podplukovník
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
bakalář stavebnictví, magistr leteckého inženýrství
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
25.07.1918 Carlisle /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
22.03.2007 Boothbay Harbor, Okres Lincoln /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
- inspektor na Mitchel Field
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
- pilot bombardéru B-17E 41-2666 "Stará 666", upraveného bombardéru s výzbrojí 19 kulometů oproti standardním 13, se kterým 16. června 1943 provedl topografickou misi, za nichž byl on a jeho bombometčík Joe Sarnoski vyznamenáni Medailí cti (Sarnoski posmrtně) a zbytek osádky obdržel Kříž za vynikající službu, stala se tak nevyznamenanější americkou osádkou 2. sv. v.
- ve 14 letech se stal orlím skautem (nejvyšší úspěch jakého může skaut dosáhnout) a je tak 1 z 9 orlích skautů, kteří obdrželi Medaili cti
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
https://en.wikipedia.org/wiki/Jay_Zeamer_Jr.
https://en.wikipedia.org/wiki/Old_666
zeamerseagerbeavers.com
alum.mit.edu
https://valor.militarytimes.com/hero/1656
www.veterantributes.org
https://www.cieldegloire.com/014_zeamer_jay.php
URL : https://www.valka.cz/Zeamer-Jay-t235609#651371Version : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Zeamer
Jméno:
Given Name:
Jay
Jméno v originále:
Original Name:
Jay Zeamer Jr.
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.06.1940 Massachusettský technologický institut (MIT) (bakalář stavebnictví)
DD.MM.1945-DD.MM.1946 Massachusettský technologický institut (MIT) (magistr leteckého inženýrství)
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
DD.08.1939 poručík
DD.03.1941 nadporučík
DD.03.1943 kapitán
09.07.1943 major
DD.04.1944 podplukovník
Průběh vojenské služby:
Military Career:

DD.08.1939-DD.MM.1940 312. pěší pluk, 78. pěší divize
02.08.1940-DD.03.1941 letecký sbor armády Spojených států (letecký kadet)
DD.03.1941-DD.09.1942 19. bombardovací peruť, 22. bombardovací skupina (pilot a letecký testovací inženýr)
DD.09.1942-DD.MM.1943 403. bombardovací peruť, 43. bombardovací skupina (pilot)
DD.MM.1943-DD.06.1943 65. bombardovací peruť, 43. bombardovací skupina (pilot, zpravodajský důstojník)
DD.06.1943-DD.09.1944 hospitalizace v ústřední nemocnici Waltera Reeda
DD.09.1944-18.01.1945 Mitchelovo letiště (taktický polní letecký inspektor)
Vyznamenání:
Awards:

06.05.1943

Záslužný letecký kříž
Distinguished Flying Cross
Citace k 1. Záslužnému leteckému kříži
Velitelství, letecké síly dálného východu, generální rozkaz č. 60
Prezidentu Spojených států Amerických, oprávněnému výnosem Kongresu z 2. července 1926, je ctí předat Záslužný letecký kříž kapitánovi Jayi Zeamerovi, letectva armády Spojených států, za mimořádné úspěchy během účasti v leteckém boji nad Rabaulem, Nové Británii, 6. dubna 1942. Jeho B-26 byl jedním z formace, která se účastnila první bombardovací mise provedené na tomto typu letounu. Letadla vzlétla časně z rána z předsunutého letiště, který bylo i navzdory přívětivým podmínkám, nebezpečné pro provoz B-26. Ve tmě a silném dešti s nížkými mraky, se osmi letadlům podařilo utvořit formaci. Dvě letadla se vrátila zpět, ale zbývajících šest pokračoval skrz zrádné pohoří Owen-Stanley. Po letu podle přístrojů a půl cestě na Rabaul, se počasí vyjasnilo a přiblížení k cíli se povedařilo za dobré viditelnosti. Tváří tvář mimořádně silné protiletadlové palbě a nebezpečí útoku tří nepřátelských Zer, které byli zpozorovány při startu ve snaze pronásledovat formaci, byly provedeny tři nálety na nepřátelské kotviště v přístavu. Jedno dopravní plavidlo bylo potopeno a dvě další vážně poškozeny. Dvě letadla z formace byla zasažena protiletadlovou palbou a další nouzově přistálo při cestě zpět na moři. Zbytek osádek shodil své záchranné čluny zasažené osádce a poté pokračovala zpět na základnu, kde B-26tky přistály s průměrně 10 minutami paliva v nádržích. Schopnost, odvaha a dychtivost provést útok na nepřítele i navzdory velké nevýhodě, jak dokazují tito členové bojové posádky, jsou v souladu s nejlepšími tradicemi jejich služby.


26.05.1943

Záslužný letecký kříž
Distinguished Flying Cross
Citace k 2. Záslužnému leteckému kříži
Velitelství, letecké síly dálného východu, generální rozkaz č. 102
Prezidentu Spojených států Amerických, oprávněnému výnosem Kongresu z 2. července 1925, je ctí předat bronzovou dubovou ratolest k druhému udělení Záslužného leteckého kříže kapitánovi Jayi Zeamerovi, letectva armády Spojených států, za mimořádný úspěch během během účasti leteckém boji, jako pilot bombardéru B-17 od 65. bombardovací perutě, 43. bombardovací skupiny (těžké), PÁTÉ letecké armády. Během prodělání 200 hodin v operačních letech v jihozápadním Pacifiku od 5. dubna 1942 do 27. ledna 1943, během kterých byl střet s nepřitelem pravděpodobný a očekávaný. tyto operace zahrnovaly dálkové mise proti nepřátelským letištím, přístavům, lodním a námořním silám. Běhe těchto letů, prokázal mimořádné dovednosti a služební oddanost.


DD.MM.1943

Stříbrná hvězda
Silver Star
Citace k 1. Stříbrné hvězdě
Velitelství, 5. letecká armáda, Generální rozkaz č. 63
Prezidentu Spojených států Amerických, opravěnému výnosem Kongresu z 9. července 1918, je ctí předat Stříbrnou hvězdu kapitánovi Jayi Zeamerovi, letectva armády Spojených států, za statečnost v akci proti nepříteli jako pilot bombardéru B-17 od 403. bombardovací perutě, 43. bombardovací skupiny (těžké), PÁTÉ letecké armády, v akci proti nepříteli nad přístavem Rabaul, Nové Británii, 20. listopadu 1942. Jeho statečné akce a obětavá služební oddanost, bez ohledu na jeho vlastní život, odpovídaly nejvyšším tradicím vojenské služby a odrážejí velkou zásluhu na něm, jeho jednotce a vzdušných silách Spojených států.


DD.MM.1943

Stříbrná hvězda
Silver Star
Citace k 2. Stříbrné hvězdě
Velitelství, 5. letecká armáda, Generální rozkaz č. 123
Prezidentu Spojených států Amerických, opravněnému výnosem Kongresu z 2. července 1925, je ctí předat bronzovou dubovou ratolest k druhému udělení Stříbrné hvězdy kapitánovi Jayi Zeamerovi, letectva armády Spojených států, za statečnost v akci proti nepříteli jako pilot bombardéru B-17 u 403. bombardovací perutě, 43. bombardovací skupiny (těžké), PÁTÉ letecké armády, v akci proti nepříteli nad oblastí Rabaulu, Nové Británii, 12. dubna 1943. Jeho statečné akce a obětavá služební oddanost, bez ohledu na jeho vlastní život, odpovídaly nejvyšším tradicím vojenské služby a odrážejí velkou zásluhu na něm, jeho jednotce a vzdušných silách Spojených států.


14.01.1944

Medaile cti armáda
Medal of Honor Army
Citace k Medaili cti
Válečné oddělení, Generální rozkaz data 14. ledna 1944
Prezidentu Spojených států Amerických, ve jménu Kongresu, je ctí předat Medaili cti majoru (leteckého sboru), [tehdy kapitánovi] Jayi Zeamerovi, Letectva armády Spojených států, za zřetelnou statečnost a neohroženost v akci přesahující služební povinnosti, během služby u 65. bombardovací perutě, 43. bombardovací skupiny (těžké), 5. letecké armády. 16. června 1943, se major Zeamer dobrovolně přihlásil jako pilot bombardéru na důležitou topografickou misi mapující impozantně bráněné územi v okoli Buka, Šalamounových ostrovech. Během fotografování letiště Buka. Jeho osádka zpozorovala okolo 20 nepřátelských stíhačů na letišti, z nichž mnoho vzlétlo. Navzdory jistém nebezpečnému útoku touto silnou skupinou, major Zeamer pokračoval v mapování, i poté co nepřítel začal útočit. V následující střetu, utrpěl major Zeamer střelná zranění na obou rukách a nohách, jedna noha se zlomila. Navzdory jeho zraněním, manévroval se svým poškozeným letadlem tak dovedne, že jeho střelci byli schopni odrazit nepřítele během probíhajícího boje, který trval 40 minut. Osádka sestřelila nejméně pět nepřátelských letadel, z nichž major Zeamer sestřelil jedno. Ačkoliv byl slabý ze ztráty krve, odmítal zdravotní ošetření, dokud nepřítel nepřerušil útok. Poté předal řízení, ale pokračoval ve vydávání rozkazů, ačkoliv byl takřka v bezvědomí a naváděl let k základně vzdálené 580 mil. V této dobrovolné akci, major Zeamer svými
vynikajícími dovedností, odhodláním a odvahou splnil misi, která měla velkou hodnotu.


DD.MM.RRRR

Purpurové srdce
Purple Heart
-

DD.MM.RRRR

Medaile vítězství (2. světová válka)
World War II Victory Medal
-

DD.MM.RRRR

Medaile za službu v amerických obranných silách
American Defense Service Medal
-

DD.MM.RRRR

Prezidentská citace (letectvo & armáda) (1942-1947)
Presidential Unit Citation (Air Force & Army) (1942-1947)
-

DD.MM.RRRR

Letecká medaile
Air Medal
s bronzovou dubovou ratolestí (2x)

DD.MM.RRRR

Medaile za americké tažení
American Campaign Medal
s bronzovou hvězdou (1x)

DD.MM.RRRR

Medaile za asijsko pacifické tažení
Asiatic-Pacific Campaign Medal
se stříbrnou kampaňovou hvězdou (5x)

Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
https://en.wikipedia.org/wiki/Jay_Zeamer_Jr.
https://en.wikipedia.org/wiki/Old_666
zeamerseagerbeavers.com
alum.mit.edu
https://valor.militarytimes.com/hero/1656
www.veterantributes.org
https://www.cieldegloire.com/014_zeamer_jay.php
URL : https://www.valka.cz/Zeamer-Jay-t235609#651452Version : 0
MOD