Main Menu
User Menu

Military history website

Oddíl ke zvláštnímu použití 01

Zur besonderen Verwendung - Kommando 1

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Zur besonderen Verwendung - Kommando 1 (ZbV-Kommando 1)
Oddíl ke zvláštnímu použití 1
Tabulka s informace ohledně působení této formace na území protektorátu:
 Velitel SS-Obersturmbannführer vrchní vládní rada
 Bruno Müller
....
 Zástupce velitele ......
 Sídlo štábu Zlín (09/1944-14/11/1944)
 Rožnov pod Radhoštěm (15/11/1944-01/1945)
....
 Doba působení 09/1944-01/1945....
 Oblast východní Morava....
........
 Opěrné body:......
.............................. Místo Doba Velitel
.............................. Velké Karlovice09-12/1944SS-Obersturmführer Erich Heinecke
.............................. Staré Hamry09-12/1944SS-Untersturmführer Heinrich Meier 
.............................. Hošťálková11-12/1944..
.............................. Strážnice10/10-23/12/1944dr. Heinz
.............................. Frenštát pod Radhoštěm12/1944-01/1945SS-Untersturmführer Heinrich Meier 

Zdroj:
Oldřich Sládek: Ve znamení smrtihlava. Nacistický protipartyzánský aparát v letech 1944-1945, Naše vojsko, Praha, 1991
URL : https://www.valka.cz/Oddil-ke-zvlastnimu-pouziti-01-t66575#235596Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Oddíl ke zvláštnímu použití 1 prodělal nasazení v ukrajinském Rovnu a francouzském Rouenu. Jednalo se tedy o formaci, která získala bohaté zkušenosti v protipartyzánském boji.


Do protektorátu Čechy a Morava byl oddíl RSHA převel na počátku září 1944. Dislokován byl ve Zlíně a jeho úkolem bylo podílet se na zabezpečení moravsko-slovenské hranice. Přitom oddíl spolupracoval mj. se zlínským hraničním komisariátem. Oddíl si v oblasti zřídil několik opěrných bodů (viz tabulka), které za hušťovaly síť stanic pohraniční policie.


První střet s partyzány prodělal oddíl v noci z 21. na 22. září. Tehdy se 1. čs. partyzánský oddíl Jana Žižky pokusil přejít ze Slovenska na Moravu, byl však odražen. V noci z 25. na 26. září se partyzáni pokusili o další přechod. Byli ovšem zpozorováni celníky, kteří přivolali posily. Ty tvořili právě mužstvo opěrných bodů oddílu ve Velkých Karlovicích a ve Starých Hamrech, příslušníci stíhacích oddílů Operačního oddílu Ruhsam a příslušníci stíhacího oddílu Policejního pluku SS 21. Nadto dorazilo i několik čet vojáků branné moci. Partyzánům nezbylo než opět ustoupit. Části partyzánů oddílu se podařilo přejít v noci z 28. na 29. září poté, co odpoutali pozornost nacistů diverzními akcemi. Druhá část pak přešla v polovině října i přesto, že je naháněli protipartyzánské jednotky z území Slovenska a na hranicích na ně čekali protipartyzánské jednotky z protektorátu, včetně oddílu ke zvláštnímu použití 1.
Zdroj:
SLÁDEK, Oldřich: Ve znamení smrtihlava. Nacistický protipartyzánský aparát v letech 1944-1945, Naše vojsko, Praha, 1991
SLÁDEK, Oldřich: Zločinná role gestapa, Naše vojsko, Praha 1986.
URL : https://www.valka.cz/Oddil-ke-zvlastnimu-pouziti-01-t66575#369412Version : 0
MOD