Oddíl ke zvláštnímu použití 01

Zur besonderen Verwendung - Kommando 1

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Zur besonderen Verwendung - Kommando 1 (ZbV-Kommando 1)
Oddíl ke zvláštnímu použití 1
Tabulka s informace ohledně působení této formace na území protektorátu:
 Velitel SS-Obersturmbannführer vrchní vládní rada
 Bruno Müller
....
 Zástupce velitele ......
 Sídlo štábu Zlín (09/1944-14/11/1944)
 Rožnov pod Radhoštěm (15/11/1944-01/1945)
....
 Doba působení 09/1944-01/1945....
 Oblast východní Morava....
........
 Opěrné body:......
.............................. Místo Doba Velitel
.............................. Velké Karlovice09-12/1944SS-Obersturmführer Erich Heinecke
.............................. Staré Hamry09-12/1944SS-Untersturmführer Heinrich Meier 
.............................. Hošťálková11-12/1944..
.............................. Strážnice10/10-23/12/1944dr. Heinz
.............................. Frenštát pod Radhoštěm12/1944-01/1945SS-Untersturmführer Heinrich Meier 

Zdroj:
Oldřich Sládek: Ve znamení smrtihlava. Nacistický protipartyzánský aparát v letech 1944-1945, Naše vojsko, Praha, 1991
URL : https://www.valka.cz/Oddil-ke-zvlastnimu-pouziti-01-t66575#235596 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Oddíl ke zvláštnímu použití 1 prodělal nasazení v ukrajinském Rovnu a francouzském Rouenu. Jednalo se tedy o formaci, která získala bohaté zkušenosti v protipartyzánském boji.


Do protektorátu Čechy a Morava byl oddíl RSHA převel na počátku září 1944. Dislokován byl ve Zlíně a jeho úkolem bylo podílet se na zabezpečení moravsko-slovenské hranice. Přitom oddíl spolupracoval mj. se zlínským hraničním komisariátem. Oddíl si v oblasti zřídil několik opěrných bodů (viz tabulka), které za hušťovaly síť stanic pohraniční policie.


První střet s partyzány prodělal oddíl v noci z 21. na 22. září. Tehdy se 1. čs. partyzánský oddíl Jana Žižky pokusil přejít ze Slovenska na Moravu, byl však odražen. V noci z 25. na 26. září se partyzáni pokusili o další přechod. Byli ovšem zpozorováni celníky, kteří přivolali posily. Ty tvořili právě mužstvo opěrných bodů oddílu ve Velkých Karlovicích a ve Starých Hamrech, příslušníci stíhacích oddílů Operačního oddílu Ruhsam a příslušníci stíhacího oddílu Policejního pluku SS 21. Nadto dorazilo i několik čet vojáků branné moci. Partyzánům nezbylo než opět ustoupit. Části partyzánů oddílu se podařilo přejít v noci z 28. na 29. září poté, co odpoutali pozornost nacistů diverzními akcemi. Druhá část pak přešla v polovině října i přesto, že je naháněli protipartyzánské jednotky z území Slovenska a na hranicích na ně čekali protipartyzánské jednotky z protektorátu, včetně oddílu ke zvláštnímu použití 1.
Zdroj:
SLÁDEK, Oldřich: Ve znamení smrtihlava. Nacistický protipartyzánský aparát v letech 1944-1945, Naše vojsko, Praha, 1991
SLÁDEK, Oldřich: Zločinná role gestapa, Naše vojsko, Praha 1986.
URL : https://www.valka.cz/Oddil-ke-zvlastnimu-pouziti-01-t66575#369412 Version : 0
Discussion post Fact post
Attachments

Join us

We believe that there are people with different interests and experiences who could contribute their knowledge and ideas. If you love military history and have experience in historical research, writing articles, editing text, moderating, creating images, graphics or videos, or simply have a desire to contribute to our unique system, you can join us and help us create content that will be interesting and beneficial to other readers.

Find out more