Oddíl ke zvláštnímu použití 27

Zur besonderen Verwendung - Kommando 27

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Zur besonderen Verwendung - Kommando 27 (ZbV-Kommando 27)
Oddíl ke zvláštnímu použití 27


Tabulka s informace z doby působení oddílu na území Slovenska:
 Velitel: SS-Sturmbannführer Walter Liska
 (poč. 09/1944)
 SS-Hauptsturmführer Georg Voigtländer
 (09/1944-10/1944)
 SS-Obersturmbannführer Karl Hermann Rabe 
 (28/10/1944-04/1945)
..
 Zástupce velitele SS-Hauptsturmführer kriminální rada
 dr. Peter Kraus
..
 Sídlo štábu: Prešov (09/1944-19/01/1945)
 Ružomberok (27/01-02/02/1945)
 Žilina (02/02-10/04/1945)
..
 Doba působení: 09/1944-04/1945..
 Oblast: východní a severní Slovensko..
   
 Opěrné body:....
.............................. Místo: Doba:
.............................. Michalovce
 Bardejov
 Levoča
 Stará Ľubovňa
 Spišská Nová Ves
 Poprad
 Kežmarok
 09/1944-02/1945
.............................. Turčiansky Svätý Martin
 Ružomberok
 Čadca
 Brodek u Prostějova
 03-04/1945
   
 Asistenční a strážní jednotka: rota Ries (Kompanie Ries)..
..............................   Velitel: SS-Untersturmführer Ries 

Zdroj:
Oldřich Sládek: Ve znamení smrtihlava. Nacistický protipartyzánský aparát v letech 1944-1945, Naše vojsko, Praha, 1991
URL : https://www.valka.cz/Oddil-ke-zvlastnimu-pouziti-27-t67089#237294 Version : 0
Table with information regarding the operation of this formation in the territory of the Protectorate:
Commander: SS-Obersturmbannführer
Karl Hermann Rabe
....
Deputy Commander: SS-Hauptsturmführer Criminal Council
Dr. Peter Kraus
....
Headquarters: Nový Jičín....
Time of action: 03-05/1945....
Area: Northeast Moravia and the County of Sudetenland....

Background:....
.............................. Location: Time: Commander:
.............................. Moravian Ostrava-Zabreh 04/1945 SS-Obersturmführer Criminal Commissioner
Osterfeld
.............................. Frýdek 04-05/1945 SS-Hauptsturmführer Volkertz
.............................. Brodek u Prostějova (prison camp) 03-05/1945..
.............................. Nový Hrozenkov 04-05/1945 SS-Obersturmführer Oswald Heyduk

Assistance and Guard Unit: Rota Ries (Kompanie Ries)....
.............................. Commander: SS-Untersturmführer Ries ..
Source:
Oldrich Sladek: In the Sign of the Death-Head. The Nazi Anti-Partisan Apparatus in 1944-1945, Our Army, Prague, 1991.
URL : https://www.valka.cz/Oddil-ke-zvlastnimu-pouziti-27-t67089#242301 Version : 0
Discussion post Fact post
Attachments

Join us

We believe that there are people with different interests and experiences who could contribute their knowledge and ideas. If you love military history and have experience in historical research, writing articles, editing text, moderating, creating images, graphics or videos, or simply have a desire to contribute to our unique system, you can join us and help us create content that will be interesting and beneficial to other readers.

Find out more