Main Menu
User Menu

Military history website

Cruz Márquez, José María Antonio de la

     
Příjmení:
Surname:
de la Cruz Márquez
Jméno:
Given Name:
José María Antonio
Jméno v originále:
Original Name:
-
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
plukovník
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
03.03.1792 Tegucigalpa, Honduras
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
26.03.1832 Jaitique, Comayagua
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
Dočasná hlava štátu Honduras
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
-
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
honduraseducacional.com
atlaswords.com
URL : https://www.armedconflicts.com/Cruz-Marquez-Jose-Maria-Antonio-de-la-t87896#326083Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

plk. José María Antonio de la Cruz Márquez


*3.3.1792 Tegucigalpa, Honduras
+26.3.1832 Jaitique, Comayagua


Hlava štátu Honduras /12.3.1831-22.3.1832/Márquez bol osobným sekretárom gen. Morazána počas jeho prvej kampane v Salvadore a v roku 1825 bol poslancom legislatívneho zhromaždenia.


Vo voľbách roku 1831, bol zvolený ako hlava štátu Joaquín Rivera y Bragas, avšak tento neakceptoval daný post a z tohto dôvodu sa uskutočnila nová voľby z ktorej vzišiel víťazne plk José María Antonio de la Cruz Márquez, ktorý sa ujíma úradu 12.3.1831.


21.11.1831, žoldnierske sily napadli Omou. V čele týchto stretov stáli dôstojníci Ramón Guzmán a Vicente Domínguez. Prístav Trujillo a Comayagua boli obsadené, následne prezidentská administratíva sa pokúša o pacifikáciu krajiny, začínajú sa strety s federalistami, ale nakoniec sa podarí problémy vyriešiť jeho nástupcovi a povstanie bude nakoniec potlačené.


Márquez, zaviedol daň na tabak, na pušný prach, pálenku ako aj na oficiálne dokumenty. Vydal nariadenie, ktorým sa zakazovala ťažba zlata a striebra. Taktiež za jeho vlády sa zaloźila vojenská akadémia v Tegucigalpe, ktorej velil kolumbijský plukovník Narcizo Benitez, hrdina z bitvy El Espíritu Santo. Z tejto akadémie vzišli osobnosti ako Francisco Ferrera, Santos Guardiola a Florencio Xatruch.


1.4.1831 sa schádza ústavodárne zhromaždenie z účelom reformy ústavy z roku 1825. Tomuto zhromaždeniu predsedal José Trinidad Reyes. Počas pôsobenia Márqueza tento bol zástancom slobody myslenia a dal toto aj ustanoviť do ústavy.


22.3.1832 odovzdáva úrad do rúk Juana Francisco Millu, nakoľko má zdravotné potiaže.


26.3.1832 umiera v Jaitique, Comayagua.

zdroj:
honduraseducacional.com
atlaswords.com
URL : https://www.armedconflicts.com/Cruz-Marquez-Jose-Maria-Antonio-de-la-t87896#326082Version : 0
MOD