Main Menu
User Menu

Military history website

Tábori tüzérség (Típuskönyv) - kolektiv

dělostřelecká encyklopedie

Diskuse

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Zoltán Kováts, József Lugosi, István Nágy a Gyula Sárhidai: Tábori tüzérség (Típuskönyv),
nákladem Zrínyi Katonai Kiadó, Budapešť 1988, str. 408, rozm. 242x165x26 mm, ISBN 963-326-368-9


Kniha seznamuje čtenáře s některými dělostřeleckými zbraněmi těchto zemí: Argentiny, Belgie, Československa, Čínské lidové republiky, Čínské republiky - Tajvan, Egypta, Finska, Francie, Indie, Itálie, Izraele, Japonska, Jihoafrické republiky, Jihoslávie, Jižní Koreje, Maďarska, Německé říše, Německé spolkové republiky, Nizozemska, Norska, Rakouska, Rakouskouherska, Ruské říše, Sovětského svazu, Spojených států, Španělska, Švédska, Švýcarska a Velké Británie.


Kniha převážně popisuje pouze dva druhy děl: houfnice a kanony, pouze v rakouskouherské části jsou navíc uvedeny asi dva moždíře. U každého popisu zbraně jsou fotografie a tabulka se základními technickými údaji.


Připomíná-li pamětníkům tento popis polskou knihu: Artyleria lądowa 1871-1970, nemýlí se, jedná se o jakýsi maďarský remake v malém.
Tábori tüzérség (Típuskönyv) - kolektiv - Zoltán Kováts, József Lugosi, István Nágy a Gyula Sárhidai: Tábori tüzérség

Zoltán Kováts, József Lugosi, István Nágy a Gyula Sárhidai: Tábori tüzérség
URL : https://www.valka.cz/Tabori-tuezerseg-Tipuskoenyv-kolektiv-t68267#239744Version : 0
MOD